Category Archives: Codzienne rozważania_2012

Codzienne rozważania_05.11.2012

Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane” (Dz. 10:15)

Kimże jestem, że miałbym przeciwstawiać się Bogu?” Mamy tutaj do czynienia z czymś stojącym w całkowitej sprzeczności z suwerennym Duchm, co było ustaloną tradycją Piotra w tym jednym przypadku, i tak samo było w przypadku tych z Jerozolimy, którzy „spierali się z nim” o to, co zrobił. Później Piotr dał się złapać w ta samą starą pułapkę tradycji i Paweł musiał przeciwstawić mu się bardzo zdecydowanie. Chodzi o to, że Pan dokonywał duchowego wzrostu, lecz przeszkodą, którą napotkał, była nieumiejętność zrobienia miejsca do działania suwerennemu Duchowi. Jeśli dziecko Boże czy sługa Boży prowadzony jest ręką Bożą w swym ukrytym marszu i historii w taki sposób, który nie jest uznany przez oficjalny i ustanowiony system, lecz w nowy i inny sposób, w pozornym zaprzeczeniu wszystkich przyjętych i ustalonych zasad oraz stowarzyszeń, zbyt często powtarza się to, co wydarzyło się w Jerozolimie: podejrzenia, spór i opozycja.

A teraz spójrzmy, drodzy przyjaciele, tutaj: zajmując się tą sprawą musimy potraktować siebie poważnie, bądź okaże się, że „sprzeciwiamy się Bogu” i „ograniczamy Świętego”. Przeczytajcie Ewangelie i Dzieje ponownie i w trakcie czytania zadawajcie sobie pytanie: Jak można to, czy tamto, interpretować czy rozumieć jako naruszenie przyjętego i dawno ustabilizowanego Boskiego porządku?” Nie trzeba będzie dużo czasu, abyś znalazł się w gronie tych, którzy sprzeciwiali się Chrystusowi na każdym kroku, tych judaistów, którzy podążali za Pawłem, wszędzie mając jeden cel: całkowicie uniemożliwić mu służbę. Byli fanatyczni i zazdrośni o ustanowiony boski porządek, zgodnie z tym w co wierzyli. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że przez wszystkie stulecie, każde poruszenie Boże stawało w konflikcie z czymś, co ludzie uważali za Boski porządek, a ci, których to dotyczyło byli uznawani za ludzi wykonujących dzieło diabła? Tak samo było z Chrystusem i z apostołami. Tak też było stale i wciąż, gdy tylko Bóg, aby rozszerzyć Swych ludzi, działał w taki sposób, który ignorował utrwaloną strukturę zwyczajów. Tak łatwo daje się wykorzystać bezmyślne i źle zastosowane slogany czy błędnie stosować argumenty z Pisma (takie jak: „Po owocach ich poznacie”). Bardzo często takie niszczące dźgnięcia nożem są możliwe tylko dlatego, że nie robi się Panu miejsca i daje Mu prawa do zabrania swoich dzieci na nową, niezywkłą czy bardzo dziwną drogę… Tak więc widzimy, że w przypadku każdego rozszerzania i wzrostu musi być miejsce dla Boga, aby czynił nowe, dziwne rzeczy, których możemy nie zrozumieć w danej chwili. Jeśli ograniczamy Go do naszego niezmiennego osądu sytuacji to stawiamy się tylko poza Jego zamiarem udzielenia nam duchowego wzrostu.

By T. Austin-Sparks from: Hindrances to Fullness of Life

__________________________________________________

4 listopada | 6 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение

Codzienne rozważania_04.11.2012

Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym” (BW).

Idźmy dalej, pominąwszy podstawowe nauki i doktryny o Chrystusie, postępując regularnie ku pełni i doskonałości, które należą do duchowej dojrzałości” (Hbr. 6:1 AMP).

Nie pozostawajmy przy swych początkach, lecz idźmy dalej. Lecz co to oznacza? Oczywiście, dla nas jest to pójście dalej na duchowej drodze. Jesteśmy w nowym okresie działania Opatrzności, a jest to działanie duchowe. Chciałbym jednak, jeśli chodzi o znaczenie pójścia dalej, zasugerować jedną rzecz. Ta prawda dotyczyła Izraela na pustyni, choć były to ziemskie wydarzenia, lecz tak samo mają się sprawy z nami na duchowej drodze. Jeśli spojrzysz ponownie do Listu do Hebrajczyków to odkryjesz, że aby iść duchowo do przodu, należy wykonywać w praktyce to, co Pan powiedział. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nigdy pójdziemy dalej, nikt z nas, tylko dlatego, że Pan mówi do nas? Brzmi to bardzo dziwnie, lecz może do nas mówić Sam Pan. Możemy posiadać Jego słowo, możemy znać całe nauczanie, które On może nam dać, możemy znać całą prawdę Bożą, możemy tym wszystkim dysponować przez wiele lat, a jednak pomimo tego, że to wszystko wiemy, możemy stać w miejscu. Nie, nie jest to kwestia wiedzy o tym, co Pan powiedział. Jest to sprawa wprowadzenia tego w praktykę. Jedynym sposobem postępowania na tej drodze do przodu, jest wykonywanie tego, co Pan powiedział.

Jak więc mamy iść dalej? Mamy usiąść cicho i powiedzieć: „Co takiego Pan mi powiedział?” Być może było to coś w ciągu ostatnich trzech, czterech tygodni, a może ostatnich lat… Czytając Jego Słowo możesz dysponować górami prawdy, a jednak nie iść do przodu, a Pana może nie być z tobą, tak jak On tego chce. Obecność Pana jest mocą, obecność Pana jest Życiem, Obecność Pana jest świętością. Ach, Obecność Pana dużo znaczy, lecz jest to bardzo praktyczne. Pan nie wierzy w teorię, On nie wierzy nawet w podręczniki. Pan jest bardzo praktycznym Panem i taka jest jego postawa wobec nas: „Spójrz tutaj, powiedziałem to do ciebie, słyszałeś to”. Być może cieszyłeś się tym. Być może uwierzyłeś, że to prawda, być może podziękowałeś Panu za nią. Lecz co z tym zrobiłeś?

By T. Austin-Sparks from: „That They May All Be One, Even As We Are One

__________________________________________________

3 listopada | 5 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

deeo.ru

Codzienne rozważania_03.11.2012

Bóg w głupstwo obraca mądrość tego świata” (1Kor 1:20).

Prawdą jest to, że możemy posiadać ogromną ilość wiedzy i informacji jaką tylko ten świat może nam dać, a jednak ci spośród najmądrzejszych i najbogatszych w wiedzę czy w jakikolwiek inny sposób, którzy przychodzą do Chrystusa, w dziedzinie duchowych spraw muszą uczyć od ABC. Nie potrzeba dużo czasu, abyśmy się przekonali, że nic nie wiemy. Pan mówi: „Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa wejść do Królestwa Bożego”. Sądzę, że gdyby Pan żył w innym świecie niż ten, w którym był kiedyś, gdyby był w świecie współczesnego Zachodu to prawdopodobnie powiedziałby tak: „Jakże ciężko tym, którzy mają wiedzę wejść do Królestwa”. Dumny ze swej wiedzy, mądrości i intelektu zachodni świat jest wielką przeszkodą na drodze dla Królestwa. Ono nie jest przygotowane na jakąkolwiek wiedzę. Paweł wyszedł z żydowskiej kultury i to było to, o czym mówił stale, że mądrość tego świata jest wielką przeszkodą. Przeszkodą dla Żydów był zyskanie bogactwa, a dla Pogan – mądrości, więc wszystko co odnosi się do natury musi zostać odłożone na bok, jest przeszkodą na naszej drodze do wejścia do Królestwa.

Im dłużej znamy Pana, tym silniejsze jest przekonanie, że nic nie wiemy. Jeden fragment wiedzy, który mamy to ten, że tak naprawdę to nic nie wiemy, i cały czas tęsknimy do zdobycia jakiegoś poznania. Nie ma królewskiej drogi do duchowego poznania, musimy zaczynać na samym początku i uczyć się tych rzeczy w czasie całej drogi. Gdy zaczynamy jako młodzi chrześcijanie, wydaje nam się, że coś już wiemy, lecz, oczywiście, jest to głupota młodości. Wszystkiego uczymy się na nowo. Przy całej wiedzy, którą mogliśmy posiąść w naturalny sposób, cokolwiek miało by to być, tutaj nic się nie liczy. Duchowe poznanie jest czymś zupełnie innym. Zaczynamy wszystko od nowa, lecz gdy przyjmiemy do wiadomości, że: „Teraz muszę się wszystkiego nauczyć, jestem otwarty i gorliwie chcę słuchać, nie mam o niczym pojęcia” – wtedy Pan może uczyć. To pyszny niczego się nigdy nie uczy. Pan pokazuje nam, co to znaczy zacząć, jakie jest znaczenie ma Krzyż dla tego co stare i dla zaczynania od nowa.

By T. Austin-Sparks from: Foundations – Chapter 4

__________________________________________________

2 listopada | 4 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение

Codzienne rozważania_02.11.2012

Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem” (J 6:63).

Czy zwróciłeś uwagę na to, że za każdym razem, gdy Duch jest wspominany w Piśmie, jest On wiązany z Życiem? Zatem, Życie jest sprawą sprawiedliwości. „Służba sprawiedliwości” oznacza służbę Życia, bądź Życie z odsłoniętym obliczem, bez potępienia czy osądzenia. Rozpoznanie/uznanie tej prawdy jest rzeczą najważniejszą. Jest podstawą. Jest to jedna z pierwszych prawd naszej wiary. Może to brzmieć technicznie, lecz ludzie Pańscy potrzebują pouczenia. Dobrze jest mieć zachętę; to jest dobre, powinniśmy mieć świadectwo; dobre jest to, że od czasu do czasu Słowo Pańskie powinno przychodzić do nas z pełną proklamacją, lecz jako lud Pański potrzebujemy również pouczenia, fundamentu w prawdzie.

Mamy dziś ogromną ilość ludzi Pańskich, dla których ustanie na swoim gruncie okazuje się prawie niemożliwie, ponieważ ich fundament nie jest rzetelny. Przede wszystkim ich relacja z Panem ma głównie emocjonalny charakter, jakby upojenia, i gdy potrzebny jest twardy fundament wiary to nie są dobrze ugruntowani; gdy przychodzi przeciwnik, uderzają w nich burze, nie wiedzą, gdzie się znajdują. Kiedy zachwyt i emocje oraz te wszystkie powierzchowne składniki naszego zbawienia znajdą się pod presją straszliwej opozycji, gdy dodatkowo przeciwnik rzuca oskarżenia, wtedy wychodzi na jaw stan fundamentu i wielu, wielu doznaje klęski. Nie chodzi o to, że są straceni, jeśli zaufali Panu, lecz tracą swoją radość ze zbawienia. Tak więc potrzebujemy pouczenia Słowa, a to jest jedna z tych rzeczy, które muszą być doskonale jasne w sercach i umysłach oraz pewne w duchu, że mamy Życie, ze wszystkim co ono oznacza – Życie w nieprzesłoniętej społeczności z Panem, Życie, które samo w sobie przedkłada zwycięstwo nad śmiercią i odrzuca potępienie – Życie, które jest zakorzenione w sprawiedliwości, w służbie sprawiedliwości. Musimy móc powiedzieć przed Bogiem z absolutną pewności i przekonaniem: „Panie, czym jestem z dala od Chrystusa to jedno, ale przez jedność wiary z Chrystusem jestem sprawiedliwy Twoją sprawiedliwością; nie mogę zostać zniszczony, nie mogę czuć się potępiony!” Możesz kwestionować Boga w tej sprawie, jeśli możemy tak powiedzieć. Bóg zaprasza nas, abyśmy wypróbować Go na tym gruncie.

By T. Austin-Sparks from: Spiritual Ministry – Chapter 4

__________________________________________________

1 listopada | 3  listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

раскрутка сайта seo продвижение

Codzienne rozważania_01.11.2012


Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta” (2Kor 3:14)

Posiadanie prawdziwego duchowego wglądu jest czymś ważnym. Nie dzieje się to w taki sposób, że siadasz biernie i czekasz otwierając usta, aż wpadnie. Konieczne jest doświadczenie. Jeśli prawdziwie chcesz mieć duchowe zrozumienie, stajesz wobec pełnej mocy boga tego wieku i jest to nadnaturalne pole bitwy. Tak więc, każdy gram służby, która ma być służbą prawdziwego objawienia, będzie otoczony konfliktem. Konflikt będzie poprzedzał, konflikt będzie szedł obok i konflikt będzie podążał z tyłu. Tak to jest. To dlatego właśnie jest taka potrzeba, abyś był wyćwiczony w świetle, aby, gdy coś usłyszysz, nie traktował tego lekko, że raz usłyszawszy już to masz. Powinieneś później mieć bardzo poważne zajęcia z Panem, aby to, co On rzeczywiście chce przełamać do ciebie, zostało faktycznie wprowadzone, a ty sam, abyś nie zwodził siebie samego, zakładając, że po prostu coś wiesz, ponieważ to usłyszałeś jako takie. Możesz tego nie znać. Możesz jeszcze nie przekazywać światła; może okazać się, że jest jeszcze konieczna bitwa w tej sprawie.

Gdybyśmy tylko wiedzieli, że spora część konfliktu jaka narasta w naszym życiu jest wywołana przez Boga, który stara się poprowadzić nas dalej na drodze, aby otworzyć nasze oczy na Niego Samego, aby doprowadzić nas do światła Jego Syna. Bóg stara się poszerzyć nasz duchowy horyzont, a wróg sprzeciwia się temu i, jeśli tylko może, nie chce do tego dopuścić. Powstaje konflikt. Możemy tego nie rozumieć, lecz bardzo, bardzo często, może nawet częściej niż nie, tak po prostu jest, że Pan chce czegoś, a Szatan mówi: „Jeśli tylko dam radę to oni tego nie zobaczą”. Tak więc wybucha wielka walka. To zaślepienie jest nadnaturalne, podobnie jak oświecenie jest nadnaturalne.

By T. Austin-Sparks from: Spiritual Sight – Chapter 5

__________________________________________________

31 października | 2 listopada

 

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

 раскрутка

Codzienne rozważania_31.10.2012

Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!” (1Krl 18:21).

To słowo nigdy nie było skierowane do niezbawionych, nigdy nie dla nich przeznaczone. Rzadko kiedy zdarza się, aby niezbawieni stali na pozycji dwóch opinii, przeważnie nie mają oni zdania. Tak, rzeczywiście prorok powiedział do ludzi: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony?” Uważał ich za kulawych, okulawionych przez niepewność, brak decyzji, sparaliżowanych nierozstrzygniętą sprawą. Ach, jakże nierozstrzygnięta sprawa może sparaliżować życie. Masz spór z Panem, nierozwiązaną sprawę z Nim i całe twoje życie jest kulawe, sparaliżowane; najpierw kulejesz jedną drogą, potem inną; nie ma poczucia stabilizacji co do twojej drogi.

Continue reading

Codzienne rozważania_30.10.2012

Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać; lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg” (1Kor 8:1-3 NIV).

Faktem jest, że możemy robić wielkie postępy w duchowej wiedzy (chodzi mi o informacje, poznanie prawdy), ponad naszą normalną miarę, a następnie przeżyć szok, odkrywszy, że to wszystko, co zgromadziliśmy przez lata, nie pomaga nam. Stajemy wobec wprost wobec  czegoś i musimy powiedzieć: „Nie mam tych prawd, które wydawały mi się, że mam, to mi nie pomaga; jeśli chodzi moje prawdziwe, osobiste, żywe poznanie Samego Pana jestem sprowadzany z powrotem do fundamentów”.

Wtedy, oczywiście, pojawia się niebezpieczeństwo wyrzucenia za burtę całego nauczania, które mieliśmy i stwierdzenia, że jest bezwartościowe. Tak nie jest; lecz to my musimy uznać, że istnieje ogromna różnica między poznaniem myśli Boga umysłem, a między sytuacją, gdy Duch Święty używa tej wiedzy, aby osiągnąć Boże cele. Tak więc, musimy wrócić z powrotem z każdym fragmentem i przeżyć prawdziwe działanie Pana. Każda postawa musi być taka: „Panie, uratuj mnie od tego, abym kiedykolwiek doszedł do chwili, kiedy to, co słyszałem, okaże się tylko tym, co słyszałem; niech się to stanie podstawą działania Ducha Świętego, aby osiągnąć Boski cel”.

Jeśli więc możesz to uchwycić, będzie to wielkim uwolnieniem. Dlaczego cierpią ludzie Boży? Aby zostali ukształtowani na podobieństwa Jego Syna. Oczywiście, może do tego nie być potrzebne wstrząsanie świata, lecz Bóg wykorzysta wszystkie zdarzenia, aby doprowadzić do tego celu i, co wystarczająco tragiczne, są tłumy ludzi Pańskich, którzy rzeczywiście potrzebują wstrząsania świata. Są tak bardzo przywiązani do tych zewnętrznych rzeczy w chrześcijaństwie, z całą jego strukturą i systemem, że wyłącznie to co obali, rozkruszy, zniszczy i wzbudzi straszne pytania o cały ten biznes, doprowadzi ich do miejsca, w którym Duch Boży może rzeczywiście wykonywać pracę, z którą przyszedł do nich.

By T. Austin-Sparks from: Conformed to the Image of His Son

__________________________________________________

29 października | 31  października

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

бесплатная раскрутка сайта интернете