Dynamika wiary 02#Zaremba Piotr

W co, zatem, i jak wierzymy?#

W co
zatem i jak wierzymy?

Konieczne
są zmiany w myśleniu
– wyjście z tradycji i posługiwanie się jedynie Słowem Bożym jako
jedynym
miarodajnym źródłem tego, w co i jak
mamy
wierzyć.

Psalmista
zapisał Ps.119.162:

Weselę się z obietnicy
twojej
Jak ten, który zdobył
wielki łup.

Identyczna
sytuacje w świecie nikogo nie dziwi.
Wyobraźmy sobie sytuację, gdybyś
trafił w Toto-lotka miliard.
Zastanówmy się, jakbyś się wtedy
zachował.

Masz w
ręce bloczek z trafioną szóstką, czy radość z
tego faktu przyjdzie dopiero po otrzymaniu pieniędzy z banku. Czy fakt posiadania takiego kuponu nie
jest
wystarczający do tego, aby szaleć z radości i rozplanować zakupy co do
złotówki?

Dlaczego
więc miałbyś więcej zaufania do całkowicie
światowej firmy, totka czy banków?

W
czasach, gdy napady na ambulanse
przewożące pieniądze stały się
powszechne, nie
czekałbyś z radością, aż do wypłaty,
a nie
potrafisz z siebie wykrzesać odrobiny zaufania do Boga, równocześnie
głosząc
codziennie, że wierny jest Pan”.
Przecież największy nawet łup, może
zostać ci
wyrwany, a kto przeszkodzi Panu uczynić to co obiecał. Dlaczego taki
kupon, czy
np. dwa pasujące do siebie i
„zwycięskie” kapsle, są większą gwarancją otrzymania tej nagrody, niż Obietnice Boże?
A
dlatego, że więcej mamy doświadczeń pozytywnych z wypełnianiu się
takich
„obietnic”, niż własnych doświadczeń z przyjmowania wiarą rzeczy
Bożych. Z całą pewnością częściej
otrzymujemy obiecany przelew z banku, czy wypłatę z firmy, niż
„obiecane” błogosławieństwa od Boga. Czyżby więc instytucja Bożego
banku funkcjonowała gorzej od
ziemskich? Co jest
„wygrywającym kuponem w obrotach z
Bożym bankiem?

Słowo
Boże
wystawione na okaziciela tzn, przez
wiarę. Bóg
ustanowił Jezusa jako ofiarę, lecz skuteczną przez wiarę. Ta ofiara
jest
skuteczna WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ. Możemy
doświadczać pełni błogosławieństwa tylko przez wiarę. Czek nazywany
„Obietnice Boże
jest akceptowany czyli skuteczny PRZEZ WIARĘ. I cierpliwość. Zwykle w
„normalnym banku też kilka minut trwa sprawdzanie

czeku
lub stanu konta. Z kontem u Pana nigdy nie ma
problemu, jest zawsze pełne,

natomiast
z wartością czeków bywa różnie.
Czasem właściciel odchodzi z przed okienka nie
spodziewając się wcale pozytywnej weryfikacji przyniesionego czaku.

Czy możesz sobie
wyobrazić taką sytuację, że
zniechęcony
oczekiwaniem w dwie

godziny
po otrzymaniu wiadomości, że wygrałeś
wyrzucasz kupon, bo „może to nie dla mnie było”, albo „eeeee i tak nie nic wypłacą…” a jakże często tak właśnie postępujemy z
obietnicami
Bożymi, które mają przecież o wiele
większe
„gwarancje” niż najlepsze nawet
ziemskie instytucje.

Nawet Abraham Rzym.4.21:

miał zupełną pewność,
że cokolwiek Bóg obiecał
ma tei moc -wykonać!!!!

a
przecież Abraham
nie był pod Nowym Przymierzem, którego poręczycielem jest Chrystus.
O ileż
lepszego przymierza poręczycielem jest Chrystus.

Tak
więc, przyjmij od Jezusa kupon z obietnicą
uzdrowienia i raduj się nią, aż się wypełni!

abyście się nie stali
ociężałymi, ale byli naśladowcami
tych,
którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą
obietnice.

Hebr. 6.12

Kogo
mamy naśladować? Cały 11 rozdział listu do
Hebrajczyków pokazuje nam tych ludzi właśnie jako wzór do naśladowania, tą prostą zasadę.


Najczęściej
wymienianym w listach mężem wiary
jest Abraham który:

czekał cierpliwie,
otrzymał to, co mu było obiecane

Hebr.6.15


tacy, którzy powiedzą, że
takie twierdzenia oznacza, że Bóg
MUSI kogoś uzdrowić. Zobaczmy więc dokładniej o co tu chodzi.

Czy
Jezus MUSI przyjść po raz drugi na ziemię?
Oczywiście, że nie musi, podobnie jak nie musiał umrzeć na krzyżu. Sam
przecież
powiedział: „Nikt mi go nie odbiera…”

A czy przyjdzie?
Oczywiście, że przyjdzie, „bo jakże inaczej wypełniły by się Pisma?”

Dlaczego przyjdzie? …..


Jak wierzymy,

Są dwa
rodzaje wiary.

II
Kor. 5.7
Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu
pielgrzymujemy

II Kor. 4.7-18
(18)
Którzy
nie patrzymy
na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne
;

albowiem
to, co widzialne, jest doczesne, a to, co
niewidzialne, jest wieczne.

Dwa
rodzaje wiary, intelektualno
sensoryczna (/zmysłowa/uczuciowa)
i Bożego rodzaju, są bardzo silnie
przeciwstawione sobie, ale
też dzięki Mieczowi Słowa, który
rozdziela
ducha i duszę są łatwe do rozróżnienia.
W
Biblii znajdujemy dwa rodzaje wiary, które są obecne do dziś wśród
wierzących.
Powoduje to, że wielu nie może znaleźć wspólnego języka, a wielu żyje w ciągłych
kryzysach, zwątpieniach, lub często ma tzw.
„taki czas. Te dwa rodzaje wiary
dobrze
są zobrazowane przez pierwszy werset tj.
„wiara i oglądanie. Takie
przeciwstawienie nie jest przypadkowe i jest niezwykle wyraźne na
gruncie
Bożego Słowa, które jest mieczem zdolnym rozdzielać ducha od duszy. Te
dwa
rodzaje wiary są jakby przedstawicielami sposobu w jaki „wierzy nasz odrodzony duch i jeszcze nie
zbawiona
dusza.

Wiara w duszy, duszewna.
(intelektualne sensoryczna/uczuciowa/).

Jest to wiara, która
mówi;

jaki znak nam
uczynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli (J. 6.30)

pokaz nam znak czy tez ze zobaczyłeś uwierzyłeś^
błogosławienia którzy uwierzyli a nie widzieli, (f.
21.27-29)

Pismo nigdzie nie mówi,
że przez oglądanie znaków i cudów rośnie wiara!!
One są wspaniałe i budujące, lecz na samym oglądaniu nie można budować
wiary,
tym bardziej, że istnieje coś
takiego jak
fałszywe znaki i cuda, które będą prowadziły do zwiedzenia.


Być
może przyczyną, dla której wielu Chrześcijan
jest stale podatnych na wahania swoich uczuć (humorów), ludzi, którym
nieustannie w chodzeniu z Panem, przeszkadzają chwile słabości i
zwątpienia.

Jest
kilka fundamentalnych prawd w życiu
Chrześcijanina, które NIGDY nie będą przez niego odczuwane, lecz zawsze
pozostają prawdziwe. Są to prawdy, których przyjęcie wiarą jest
bezwzględną
koniecznością do osiągnięcia zbawienia w ogóle, a do Chrześcijańskiego
czyli
zwycięskiego życia w szczególności.

Wiara w duchu.

Wiara w duchu naszym, jest
wiarą polegającą na Słowie Bożym (
„wiara tedy
jest ze słuchania a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”), jak powiedział
Pan Marii
(J.
10:40)

Czyż
nie powiedziałem ci, ze jeśli
uwierzysz
oglądać będziesz chwalę Bożą

oraz (J. 10:42)

Ja wiedziałem, że ty mnie zawsze wysłuchujesz

W 18 rozdziale 1
Księgi Królewskiej mamy wspaniały
przykład męża Bożego, który trwa w wierze przez wiele godzin i to
wystawiony na
próbę wobec wielkiego tłumu, który się zgromadził, aby zobaczyć
konfrontację.

Czytamy:

W.23,24:

niech
nam przet
odaczą dwa cielce, Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i
poćwiearstują go i
położana drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję
jednego
cielca i położę go na drwach, lecz ognia nie podłożę.
Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wy
wzywajcie
imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem
. I
odpowiedział cały lud: Dobrze, niech tak będzie….

Historia
kończy się oczywistym wynikiem, do którego Pan
dołożył jeszcze to, że wskutek modlitwy Eliasza spadł pierwszy, po
trzech
latach suszy, deszcz.

Niemniej
zdarzenie trwało niemal cały dzień i prorok nie okazał ani chwili
wahania czy
zwątpienia w to, że Bóg odpowie na jego wołanie. Tylko sprawę deszczu
komentuje
Nowy Testament mówiąc, że
(Jak 5:17/18):


Eliasz był człowiekiem
podobnym do nas
i modlił się usilnie, żeby nie było
deszczu na ziemi przez trzy lata
i sześć miesięcy.
Potem znowu modlił się i
niebo spuściło deszcz, i ziemi
wydała swój plon.


11 rozdział listu do Hebrajczyków pokazuje mężów,
którzy tego rodzaju wiarę posiadali i nie patrzyli na to co widzialne,
lecz na
obietnice Boże. Szczególnie ci, których wiara wymagała wiele
cierpliwości i
wielu lat oczekiwania na wypełnienie się tego, co mówiły obietnice, a
wszyscy
oni „poumierali w wierze, nie doczekawszy
ostatecznej obietnicy przyjścia Chrystusa.

Czytamy
w tymże liście, że „Noe został cudownie
ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie było widać”. Otrzymał Słowo, że
będzie
potop i trzeba budować arkę. Budowa trwała 100 lat!!! Wśród zdumionego
i
wyśmiewającego go ludu, który do tej pory jeszcze nigdy nie wiedział
nie tylko
„takiego dziwactwa” jak coś „służącego do pływania”, ale nawet deszczu!

Zatem
to, co jest niewidzialne – duchowe –
przekazuje nam Słowo Boże.


Podobnie
jest z kilkoma innym duchowymi sprawami
przyjmowanymi przez wiarę, a których w żaden sposób nie odczuwa się
jak:


USPRAWIEDLIWIENIE

UŚWIĘCENIE

OBIETNICE
– ŻYCIE wieczne – zbawienie,

UZDROWIENIE

ZAOPATRZENIE

NAMASZCZENIE

Tytuł
„dynamika wiary” od razu mi się gdyż niesie w
sobie toco jest dla Boga szczególnie istotne, a mianowicie ruch,
działanie, a w
szczególności ROZWÓJ. Chociaż sam Bóg się nie zmienia, to jednak Jego
istotą
jest działanie zmierzające ku rozwojowi, gdyż to co widzialne jest przemijalne, lub przemija postać tego
świata (nie
tylko w kierunku zniszczenia), lecz
również


II Kor. 3.18:

My wszyscy tedy,
z
odsłoniętym
obliczem, oglądając jak w
zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten
sam obraz, z chwały w chwalę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem,

продвижение сайта сколько стоит

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.