Jezus – Boży pierworodny z umarłych


John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Ostatnio dzieliłem się w temacie Bożych planów A, B, C dla Izraela jako Jego pierworodnego. Dzisiaj kontynuuję mówiąc o Jezusie – pierworodnym synu Ojca.

Kiedy widzimy w Nowym Testamencie zwrot „pierworodny” w odniesieniu do Jezusa, to bezpośrednio po nim następuje, lub rozumie się to „z umarłych”.

Kol. 1:18 mówi to w ten sposób: „On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy”. On jest pierwszym zmartwychwstałym, pierwszym z milionów ludzi, którzy pewnego dnia narodzą się z umarłych mając uwielbione ciała, takie jakie ma Jezus.


Co to znaczy pierworodny z umarłych?

Kiedy Jezus opuścił niebo, aby jako Syn Człowieczy zostać poczęty w łonie Marii, zmienił nie tylko Swoją relację z Ojcem, ale także w sobie samym. Kiedy Fil.2:7 stwierdza „... stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem” pokazuje, że była to zmiana na zawsze. On nadal jest człowiekiem.
Kiedy Jezus został wskrzeszony, został wskrzeszony jako człowiek, w ludzkim ciele. Posiada uwielbione ciało lub, jak powiedział Paweł, ‘niebieskie’ (1 Kor. 15:39-50), stworzone z niebiańskiego materiału. W Rzym. 6: 4 czytamy, że Jezus został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca – jasne światło chwały Ojca wniosło życie w komórki Jego martwego ziemskiego ciała i przekształciło je w niebiański materiał.

Czy potraficie sobie wyobrazić zmianę pomiędzy Ojcem a Synem, kiedy Jezus wstąpił do nieba jako człowiek – pierwszy człowiek zrodzony z martwych? W Jak. 1:13 czytamy, że Bóg Ojciec nie jest kuszony, poddawany próbom czy testowany przez zło, ani też sam nie kusi, nie testuje ani nie poddaje ludzi próbom ku złemu. Dlaczego Bóg nie jest podatny na szatańskie pokusy? Ponieważ nie ma ludzkiego ciała.
Jezus jednakże posiada ludzkie ciało. Ojciec nie wie, co to znaczy być zmęczonym, co to znaczy pocić się, korzystać z toalety, ograniczyć się do jednego miejsca w jednym czasie. Jezus zna te wszystkie rzeczy, ponieważ osobiście je doświadczył. On jest pierworodnym z umarłych, człowiekiem i pierwszym z milionów, którzy mają narodzić się z umarłych w podobny sposób.

Jesteśmy jednymi z „wielu braci”

Rzym. 8:29 nazywa Jezusa pierwszym narodzonym z umarłych – „o tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci”. Jesteśmy jednym z „wielu braci”

Uwaga: Przeznaczenie kogoś, wiedząc z wyprzedzeniem, kto Go wybierze a kto nie, nie łamie to wolnej woli tego człowieka. Sami robimy podobnie – jeśli wiemy jaka sytuacja będzie miała miejsce, przygotowujemy się do niej na bazie tego co wiemy. Tak samo jest z Ojcem. Wiedząc z wyprzedzeniem o tych, którzy zostaną zbawieni, jeśli ofiaruje im się taką możliwość, pozwoliło Mu to przygotować im zbawienie.
Autorzy Nowego Testamentu byli tak świadomi, że Jezus był pierworodnym z umarłych, więc w Hebr.12:22-23 czytamy: „Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość (dojrzałość)”.

Pierwociny

Synonimem ‘pierworodnego’ jest słowo ‘pierwociny’, które określa pierwszą ofiarę dla Pana, złożoną z pierwszych i najlepszych owoców. Pan jest pierworodnym, pierwociną z umarłych: „A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem (pierwociną) tych, którzy zasnęli”- 1 Kor 15: 20
A każdy w swoim porządku: jako pierwszy (pierwocina) Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia” -w. 23

„Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem (pierwociną) jego stworzeń” – Jk 1:18

Rzym.8: 23: „A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek (pierwocinę) Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego”.

Jezus jest pierworodnym z umarłych a my jesteśmy pierwocinami Jego stworzenia. Pierwociny były ofiarowane Panu, więc powinniśmy składać nasze życie jako ofiarę Panu co, jak to powiedział Paweł w Rzym 12: 1-3, jest naszą duchową służbą. Teraz już wiecie dlaczego. To niesamowita łaska, że jesteśmy w Nim, a On w nas. Jaka wspaniała przyszłość przed nami!

John Fenn

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.