Rozdział 11 – Co jest złego w seksie? Jones Rick – Schody do piekła

Seks.

Jeden z najgorętszych tematów na dziś dla nastolatków. Powoduje mnóstwo problemów:

  • Ryzyko zachorowania na AIDS.
  • Ryzyko opryszczki i innych wenerycznych chorób.
  • Niechciana ciąża.
  • Aborcja.
  • Problemy emocjonalne.
  • Rozszalałe dyskusje z rodzicami.
  • I tak dalej, i tak dalej…..

Lecz, młodzieży, jest jeszcze jeden problem dotyczący przedmałżeńskiego seksu, który jest znacznie bardziej ważny niż wszystkie pozostałe razem wzięte. I jest taka możliwość, że nawet nie wiesz o nim.
Co to jest? Zobaczmy….

Co do seksu, to diabeł wykonał następną znakomitą robotę robiąc zamieszanie i przenosząc winę ze swoich ramion na Boga. Dzięki ciężkiej pracy Szatana wielu młodych ludzi myśli, że Bóg jest stary, zły, przestarzały, śmiertelnie poważny, nienawidzi seksu jest zawsze przeciwko niemu i złośliwie osądza każdego, kto śmie cieszyć się nim.
Z drugiej strony, Szatan przedstawia siebie jako rzeczywiście świetnego gościa. „Jeśli czujesz, że to jest dobre, rób to” – to jego motto. „Ciesz się seksem, do przodu… to jest fajne”..

Rozdzielmy kłamstwa, spójrzmy na niektóre fakty i zobaczmy w jaki sposób Szatan używa zakazanego seksu, aby wysłać zwiedzone nastolatki staczając ich po schodach do piekła.

Bóg nie jest przeciwny seksowi

Po pierwsze, seks nie jest zły i Bóg nie jest przeciwko wszelkiemu seksowi. Od samego początku stworzył On seks dla swojego stworzenia, aby się nim cieszyło i umieścił na nim pieczęć swojej zgody (1Moj. 1:27,28):
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!. . .

Lecz seks nie jest dobry dla każdego i to właśnie tutaj musisz zwrócić swoją uwagę na starego, przebiegłego diabła, bo on właśnie będzie się starał wepchnąć ci sprytną sztuczkę. Bóg w swej nieskończonej miłości i mądrości stworzył seks z przeznaczeniem dla małżeńskiej pary, aby się nim cieszyli. Dla nich jest to błogosławiony i piękny akt, wzmacniający więzy małżeńskie i zacieśniający ich wzajemną miłość.

Biblia wyraźnie naucza (Przyp. 5:18-19):
Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości! (19) Miłej jak łania, powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością!

Bóg idzie dalej mówiąc w Księdze Rodzaju 2:24:
Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.

Oraz (Hebr. 13:4):
Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane;. . .

Bóg stworzył seks, aby małżeńskie pary cieszyły się nim. W ich przypadku jest to doskonale akceptowane z Bożego punktu widzenia. Lecz nie stworzył go dla tych, którzy nie są małżeństwem, bo dla nich jest to śmiertelne, zarówno fizycznie jak i duchowo. Ponieważ Bóg kocha ciebie i nie chce, aby ci się stała krzywda, spisał surowe ostrzeżenia przed seksualną aktywnością poza więzami małżeńskimi. W całej Biblii Bóg zdecydowanie wyrażą, co się stanie tym, którzy zlekceważą Jego polecenia dotyczące niewłaściwego korzystania z seksu (Gal. 5:19,21):
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.

Obj. 21:8
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Stale i wciąż brzmi oczywiste przesłanie. Nie słuchaj Bożych praw dotyczących seksu a diabeł zobaczy, że schodzisz w dół schodami do piekła i że spłoniesz w wiecznym jeziorze ognia.

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.

Właśnie tutaj Szatan wpycha swoje sztuczki. Podczas, gdy Bóg stara się ostrzec ciebie mówiąc: „Nie rób tego, to cię zniszczy”, diabeł szydzi z ciebie: „Dawaj. Dalej, będzie fantastycznie”. To czego ci diabeł nie powie, to fakt, że poprzez nielegalny seks otwierasz drzwi do swego wnętrza dla demonów i zniszczenia. Biblia daje krystalicznie jasne ostrzeżenie (Przyp. 7:32):
Lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu, a kto chce samego siebie zgubić, niech tak robi.

Większość nastolatków nie zdaje sobie sprawy z tego, że seksualne kontakty ze swymi sympatiami otwierają wejściowe drzwi demonom. Tak naprawdę, pomagają Szatanowi niszczyć swoje własne dusze i potępić je na wieczność w piekle.

Posłuchaj! Bóg nie chce, aby ci się to zdarzyło. Spójrz na ostrzeżenie przekazane w Drugim Liście Piotra 2:19:
…obiecują im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje

To brzmi bardzo współcześnie, prawda? Nastolatkom obiecuje się wolność wszędzie, dokądkolwiek się zwrócą, lecz ci którzy ją obiecują sami są niewolnikami zguby (Szatana). A gdy już raz poddasz się kuszeniu, zostaniesz związany przez Szatana.

Mądry ojciec daje dobre rady swemu synowi (Przyp. 5:3-5,8,11):
Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie, (4) lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. (5) Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych… (8) Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu, … (11) abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiędnie twoje ciało i twoja skóra…

Biblia obiecuje, że Szatan i jego demony zniszczą twoje ciało jeśli poddasz się cielesnym pożądliwościom pozamałżeńskiego seksu. Posłuchaj: igrasz z ogniem … i zostaniesz spalony.
Zadaj sobie samemu pytanie, przed następnym seksualnym zbliżeniem:

Czyn chcę pozwolić Szatanowi i jego demonom, aby zniszczyły moje ciało i duszę, i posłały mnie na spalenie w rzeczywistym jeziorze ognia, w zamian za tych kilka minut przyjemności?”

Jest to decyzja, którą musisz podjąć! Miliony młodych ludzi zaryzykowało wszystko za kilka przepoconych wypełnionych pożądaniem minut, mając nadzieję, że Boże obietnice nie spełnią się. Oni wszyscy odkryli w twardy sposób, że Bóg nie żartował, a za swój błąd będą drogo płacili na zawsze.

Pamiętaj, niemoralny seks zawsze powoduje ruinę i potępienie. Nie wpadaj w tę zwodniczą pułapkę. I nie wściekaj się na Boga za to, że dał ci zasady dotyczące korzystania z seksu. On wie o tym, że seks poza małżeństwem zniszczy cię, więc ostrzegał cię przed tym, abyś nie próbował i nie musiał cierpieć. Ten, na którego powinieneś być zły to diabeł. On ma obskurny charakter i stara się o to, abyś podjął życie seksualne przed ślubem. On chce, aby jego demony dostały się do twego wnętrza, aby mógł zniszczyć twoje ciało i duszę.

Biblia podaje następne ostrzeżenie na ten temat (1 Kor. 6:16,18):
Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem.

Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.

Bóg dał ci to ostrzeżenie, ponieważ kocha ciebie i nie chce, abyś zrujnował swoje życie.

Homoseksualizm

Przy okazji mowy o seksie musisz wiedzieć o jeszcze jednej najciemniejszej i najbardziej zboczonej tajemnicy twojego wroga … homoseksualizmie. Nie ma nic bardziej smutnego niż młody człowiek, który jest niewolnikiem tego nienaturalnego i zboczonego stylu życia. Jak mucha miotająca się w pajęczej sieci, aby się wyrwać, stanie się śniadaniem pająka, tak też nastolatki raz pochwycone w pajęczynę homoseksualizmu, nie mają siły, aby uciec. Łamiącą serce tragedią jest to, że tak wielu młodych ludzi jest wciągniętych w tą demoniczną pułapkę wbrew ich woli w bardzo młodym wieku, lecz bez względu na początki, końcowy wynik jest zawsze taki sam.

Pozwól się ostrzec. Gdy eksperymentujesz z homoseksualizmem lub lesbijstwem, igrasz z demonami. Bóg nienawidzi tego złego stylu życia od samego początku. Kiedyś, w Starym Testamencie, dał takie przykazanie (3 Mój:20:13):
Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.

W Liście do Rzymian dowiadujemy się więcej na temat demonicznej manifestacji homoseksualizmu (Rzym 1:24-28, 32):
Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; ….oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.

Mamy tutaj kilka rzeczy:

1. Bóg „oddał ich”. Demony mieszkające w nich miały tak pełną kontrolę nad ich umysłami i ciałami, że Bóg oddał ich.
2. Bóg „wydał ich na łup pożądliwości” Szatan całkowicie przejął kontrolę ich umysłów. Homoseksualizm nie jest niewinnym „odmiennym stylem życia” ; jest to okrutne, pozbawione serca narzędzie Szatana, używane przez niego do zdobycia kontroli nad umysłami, ciałami i duszami jego ofiar.

3. Pomimo tego, że znają karę za to nienaturalne wykorzystanie swych ciał, nie powoduje to u tych mężczyzn zmiany ich złych dróg. W rzeczywistości, nie tylko trwają w tym, lecz faktycznie znajdują jeszcze przyjemność w swym zboczonym stylu życia. Jakiż policzek w twarz Boga. Jedyną przyczyną znajdowania przyjemności i radości z tego rodzaju nienaturalnego seksu jest stuprocentowe działanie demonów.

Pamiętam bardzo emocjonalny i bardzo tajny list od młodego mężczyzny, który został złapany w sieć homoseksualizmu  kilka lat wcześniej. Wyznał to, że był to żałosny, zepsuty sposób na życie, chciał z tego wyjść, lecz nie mógł. Nienawidził tego, lecz nie był wstanie się powstrzymać. Nalegał, abyśmy zrobili wszystko, co tylko możliwe, aby zniechęcić innych nastolatków do popełnienia tej tragicznej pomyłki, jaką on sam zrobił… zaangażowania się w homoseksualizm.

W skrócie, jego list potwierdził to, że homoseksualizm jest następnym sposobem na wprowadzenie demonów do twego wnętrza i kolejnym, dobrze zamaskowanym stopniem w dół wypełnionych pożądliwością schodów do piekła. Bóg mówi to bardzo wyraźnie, wszyscy homoseksualiści będą cierpieć w rozgrzanych do czerwoności płomieniach piekła na zawsze (1 Kor. 6:9-10):
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani
mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.

Jak może to być jaśniejsze? Bóg woła do ciebie: „nie łudź się!” Oczywiście, on wie o tym, że Szatan będzie starał się oszukać cię w tej sprawie. Homoseksualiści „nie odziedziczą królestwa Bożego”. Nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Jeśli się nie zgadzasz z tym, przedłóż to Bogu, On to napisał. Po prostu przekazuję ci to, co On powiedział. Choć wielu nie chce w to uwierzyć, homoseksualizm jest jednokierunkowym biletem w drodze, która prowadzi prosto do piekła.

Seksualne perwersje

Następnym dowodem na to, że nielegalny seks umożliwia demonom inwazję twojego ciała jest długa lista zboczonych seksualnych dewiacji, które idą za liberalnym podejściem do seksu. Gdy już raz demony zamieszkają w tobie, nigdy nie będą usatysfakcjonowane, bez względu na to do wykonywania jakiej formy seksu zmuszą cię. Stale będą ciągnąć ciebie do kolejnego, nowego, obrzydliwego zła. Będziesz robił takie rzeczy, które nigdy nie przyszłyby ci do głowy, że kiedykolwiek będziesz je robił.

Pewnie młody człowiek zaczął współżycie ze swoją dziewczyną, lecz sprawy nie stanęły na tym (one nigdy nie zatrzymują się, gdy Szatan wbije w ciebie swoje krwiożercze kły). Ostatecznie demony doprowadziły go do ohydnego życia homoseksualnej prostytutki.
Mógłbym wam opowiedzieć setki i tysiące historii innych, którzy myśleli, że współżycie seksualne niczemu nie zaszkodzi. Lecz niemal zawsze wydaje się prowadzić do perwersji. Niektóre z tych historii, które usłyszałem wywołały by skręt kiszek u ciebie.

Satysfakcjonujące” filmy

W tych dniach gwałtownie wzrasta biznes producentów obrazów zwanych „snuff films”. Gdy reżyser krzyczy: „akcja” kamery startują i zaczyna się seksualna perwersja. „Gwiazda” filmu jest przywiązywana, a inni zaczynają ją bić i torturować. Po różnych zboczonych seksualnych aktach wyciągają brzytwy i powoli tną na płatki ramiona i nogi. Krew leje się wszędzie a seksualnie pobudzeni widzowie są zachwyceni. Nie ma ograniczeń na tortury. Można wydłubać oczy dłutem, pociąć twarz, odciąć organy seksualne… im bardziej chore, tym lepsze.Ostatecznie „gwiazda” jest mordowana. Gdy już zostaje zabita, reżyser krzyczy: „koniec!” i następny bestseller znajduje się „w bryce”.
Niewiarygodne, na te filmy jest nieprawdopodobne zapotrzebowanie; ludzie płacą za nie fortuny. Gdy już raz otworzysz demonom szeroko drzwi do swego wnętrza to już nie ma żadnych ograniczeń.

Spójrz listę zboczeń seksualnych, którym w tych dniach ludzie niewolniczo ulegają:- seks ze zwierzętami.
– seks z martwymi ciałami.

– seks z dziećmi.

– satysfakcjonujące” filmy.

– sadomasochizm.
– kazirodztwo.

– homoseksualizm.
– lesbijstwo.

Te chorowite i degradujące akty krzyczą głośno, że demony kontrolują i rządzą zwiedzonymi ofiarami tak, aby dokonywały najbardziej chorych aktów, jakie można sobie wyobrazić. Niemoralny seks doprowadzi cię do ruiny. Jest to narzędzie Szatana, aby cię dostać w swoje łapska i utrzymywać na drodze w dół, po schodach do piekła. Na początku wszystko zacznie się bardzo niewinnie i bezboleśnie, lecz to, czego nie wiesz to fakt, że gorąca noc piątkowa z twoim chłopakiem czy dziewczyną, otwiera bramy potopu demonów, które zaleją twoje życie.

Zatrzymaj się i pomyśl teraz. Jeśli tylko nie chcesz, aby demony weszły i zaczęły kontrolować twoje życie, nie otwieraj drzwi uprawiając przedmałżeński seks.поисковая оптимизация сайта раскрутка поисковики

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.