Rozdział 17 – Nie daj się ponownie oszukać Jones Rick – Schody do piekła

Zanim spotkałeś Chrystusa, Szatan oszukiwał cię. Teraz, gdy jesteś szczerym chrześcijaninem, nie pozwól mu na to więcej. A gwarantuję ci….będzie próbował!

Na całym świcie miliony zwiedzonych uczestników kościołów myśli, że służą i podobają się Bogu, podczas, gdy w rzeczywistości ześlizgują się w dół tych samych schodów do piekła, z których się właśnie wydostałeś. Musisz zrozumieć to, że diabeł pracuje równie ciężko w kościołach głoszących Biblię, jak na scenach koncertów rockowych. Ma swoich ludzi na kluczowych pozycjach w chrześcijańskich kościołach i duchownych, podobnie jak i w zespołach Heavy Metalowych.Współczesne chrześcijaństwo jest w całkowitym nieładzie. Nasz świat jest naszpikowany fałszywymi chrześcijanami, fałszywymi kościołami, fałszywymi nauczycielami i kaznodziejami oraz fałszywymi doktrynami. To do ciebie należy rozdzielenie podróbek od tego, co prawdziwe. Ten rozdział pomoże ci w tym, abyś nie dał się ponownie oszukać. Pokażemy w nim pewne fałszywe nauczania i praktyki, które zwodzą dziś miliony, a wszystko to w imieniu chrześcijaństwa.

Fałszywe chrześcijaństwo

Współcześnie niemal każdy nazywa siebie odrodzonym chrześcijaninem. Badania istytutu statystycznego Polla wskazują, że 55% Amerykanów mówi, że jest zbawiona. Jednak Biblia mówi, że tak nie jest (Ew. Mateusza 7:13-14):
Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Jeśli ktoś mówi jak świat, żyje jak świat, wygląda jak świat, to wszystko wskazuje na to, że jest on ze świata. Tylko dlatego, że ktoś mów, że jest chrześcijaninem nic nie znaczy, jego życie musi to pokazywać.

Fałszywe kościoły

Dziś kościoły obejmują szeroki zakres od – klubów społecznych do przykrywki dla satanistycznych sabatów. Aby ci pomóc w rozeznaniu dobrego od złego, zadaj sobie te pytania na temat kościoła, do którego idziesz:
1. Czy zgromadzenia kościoła są oparte na uczuciach, czy
na faktach? Czy jest to czas rzeczywistego duchowego karmienia, czy emocjonalnego pobudzenia. To możesz uzyskać na koncercie rockowym lub pogrzebie, a zadaniem pastora jest karmienie i wzmacnianie owiec.
2. Czy do kościoła przeniknęli sataniści? Biblia mówi, że prawdziwe, wierzące kościoły będą przenikane (2 List do Koryntain 11:13-15):
Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. (14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. (15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego
przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.

Jeśli jesteś w kościele, w którym ludzie zostali nawróceni do Chrystusa i ich życie zostało zmienione to jest prawdopodobne, że są tam również „wtyczki”. Uważaj!

1. Czy wierzący ludzie są autentycznie zbawieni? Czy ich życie zmienia się po nawróceniu? 2. Czy członkowie kościoła wzrastają duchowo, czy zachowują się jak ludzie ze świata?
3. Czy grzech jest potępiany, czy ochraniany? Wielu pastorów jest śmiertelnie przerażonych głoszeniem prawdy swym ludziom, ponieważ mogą go zwolnić. Jeśli pastor nie woła głośno przeciwko grzechowi, to nie warto tracić czasu w takim kościele.
4. Czy członkowie kościoła otwierają się na demoniczne ataki?

Biblia poleca nam (1 Tym. 5:22): rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów; siebie samego czystym zachowaj.

Praktyka „wkładania rąk” jest szeroko rozpowszechniona w wielu kościołach. Jest też ulubiony szatański sposób przekazywania demonów. Bądź bardzo ostrożny, zanim ktokolwiek położy na tobie ręce.

Fałszywi nauczyciele i kaznodzieje

To, że ktoś wstaje i mówi: „Tak mówi Pan…” nie znaczy, że jest sługą Bożym (Jeremiasz. 29:8-9):
Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. (9) Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi Pan.

Bóg mówi, że to ty jesteś odpowiedzialny za to, aby ci fałszywi prorocy nie zwiedli ciebie. To ty sam musisz być obserwatorem (Jer. 14:14):
A Pan rzekł do mnie: Fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu; nie posłałem ich ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wieszczby i wymysły swojego serca wam prorokują.

W miarę jak czasy się pogarszają, będą również fałszywi nauczyciele (2 List do Tymoteusza 3:13):
Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.

Konkordancja Stronga określa tych oszustów jako „czarnoksiężników” (jako mamroczących zaklęcia).  Objawia nam tutaj Bóg to, że Szatan będzie zasiewał swoje „wtyki” w kościołach. Ich zadaniem jest niszczyć wszelkich prawdziwych chrześcijan… od wewnątrz.

Fałszywa muzyka

Teraz kiedy już Chrystus mieszka w twoim sercu, jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś zrobić to spalić całą świecką muzykę rockową. Lecz zanim udasz się do chrześcijańskiej księgarni, aby je zastąpić chrześcijańską muzyką, musisz o czymś wiedzieć.

Wiele z współczesnej muzyki, która nosi nazwę „chrześcijańska” wcale taka nie jest. Znakomita książka Jeff Godwin pt.: „Dancing With Demons, The Music”s Real Master” (Taniec z demonami, rzeczywisty pan muzyki) ujawnia Szatana w różnorodności dzisiejszej „chrześcijańskiej” muzyki, włączając w to wszystko od „współczesnej chrześcijańskiej” do „chrześcijańskiego” Heavy Metalu.

Zanim kupisz swój pierwszy chrześcijański album, przeczytaj tą książkę. A na teraz, oto kilka pytań, które musisz sobie zadać na temat wszelkiej muzyki, którą słuchasz:

1. Kto dobiera rzeczywistą chwałę z ich muzyki, Jezus Chrystus czy „wykonawca”?
2. Czy bardziej jesteś zainteresowany tą muzyką, czy jej przesłaniem?
3. Czy muzyka ucisza twoje serc, czy też rozbudza twoją cielesność?
4. Czy jest jakakolwiek duchowa głębia w tekstach piosenek? Wiele ze współczesnych tak zwanych „chrześcijańskich” tekstów nie może mieć zbyt wiele duchowego przesłania, ponieważ z ledwością czasami wymienia Boga.

Prawdziwa chrześcijańska muzyka będzie przynosiła chwałę i cześć Jezusowi Chrystusowi, a nie artyście. Przesłanie będzie ważniejsze od muzyki i będzie koiło ci serce. Jak się dowiesz, taka muzyka należy do rzadkości w tych dniach.

Czuwaj

Szatan nie zrezygnuje z ciebie tylko dlatego, że stałeś się chrześcijaninem. Choć nigdy nie będzie w stanie zniszczyć twojego ducha, zrobi wszystko, co tylko może, aby zniweczyć twoje chodzenie z Panem i zniszczyć świadectwo przed innymi. Diabeł jest wściekły o to, że cię stracił, miał cię w swoich szponach, lecz wymknąłeś się. Nie daj się więc ponownie oszukać. Bóg nakazuje studiować Biblię (2 List do Tymoteusza 3:15): Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.

Nie przejmuj się tym, co ludzie mówią. Znajdź to, w co wierzysz w Słowie Bożym. W tych, złych dniach ostatecznych fałszywi nauczyciele mnożą się, zwodziciele oszukują miliony. Badanie Słowa Bożego ugruntuje cię tak, że poniższe słowa nie będą opisem twojej osoby (List do Efezjan 4:14): abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,

Słowem, młody człowieku, czuwaj! Istnieją fałszywe kościoły jak i kościoły przeniknięte przez przeciwnika. Fałszywi nauczyciele i kaznodzieje stają za kazalnicami codziennie. Większość tzw. Chrześcijańskiej muzyki jest całkowicie pogańska. Uważaj. Fakt, że nosi nazwę „chrześcijańskiej” nic już więcej nie znaczy.

Diabeł oszukał cię już raz. Nie pozwól mu zrobić tego ponownie.

самостоятельное seo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.