Usługi Słowem

Jair i król Hiskiasz. Działanie diabła z tyłu sceny

 

 

Jeśli się kto narodzi na nowo_2 Synostwo

Jeśli się kto narodzi na nowo_1 Jedność z Bogiem

 

 

 

Uwolnienie przez Jezusa _Sesja Skype_30.08.2018

Wyjdź z ziemi swojej_    Sesja Skype

Bóg przygotował …   Sesja Skype

Jak Ja was umiłowałem_17.07.2018  (sesja Skype)

Do doskonałości Chrystusa_28.01.2018

Wejdźmy na tą drogę_05.11.2017

Dobry Bóg_08.10.2017

Rozkoszuj się Panem_10.09.2017

Łaska_13.08.2017

Skrócona historia łaski – 09.07.2017r

Łaska – 18.06.2017r

On Mnie uwielbi  04.06.2017

Chrystus żyje we mnie – 02.04.2017r

Bogactwo w Chrystusie – 19 03 2017r

Jak kokosz swoje pisklęta –  05.03.2017r

Miłujcie jedni drugich – 08.01.2017