O nas

Nasza strona Poznajpana.pl,  poświęcona jest w pełni tematyce chrześcijańskiej. Celem naszej pracy jest poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z tematyką Biblijną jak i samego Boga. Mamy nadzieję, że zamieszczane tu tłumaczenia artykułów i książek, będą dla Ciebie cenną wskazówką w budowaniu społeczności ze Stwórcą oraz odpowiedzią na nurtujące Cię pytania.

Strona istnieje ok. 15 lat, a w bazie znajduje się ponad 6000 plików z czego spora większość nie jest 'widoczna', ponieważ nie jest umieszczona w żadnych kategoriach. Dlatego warto również korzystać z wyszukiwarki znajdującej się nas stronie – „googlować” po stronie. Sporo takich „znalezisk” może być „rozsypana”, jeśli chodzi o formatowanie tekstu, a niektóre zupełnie nieczytelne, z powodu nieumiejętnego korzystania przeze mnie z różnych programów do edycji tekstów w HTML w poprzednich wersjach serwisu i po kilkukrotnym przenoszeniu serwisu na różne serwery. Ciągle to poprawiam z pomocą chętnych braci i sióstr w Panu.
Pomimo zielonoświątkowego 'wychowania' w serwisie umieszczam wartościowe tekst barci z różnych denominacji; ruchu wiary, baptystów, fundamentalistów czy bardzo wartościowe informacje ze świata, których próżno szukać w innych miejscach, z katolickiej strony LSN.

Życzymy wartościowej lektury!


Kontakt:

Piotr Zaremba

Skype: piotr_864
Facebook

E-mail: info @  poznajpana.pl

Konto: PKO BP-Inteligo

50 1020 5558 1111 1132 0390 0015

 

Katalog stron

Katalog stron

Poznaj Pana Jezusaaracer

7 comments

 1. W oczywisty sposób jest to błędna interpretacja!! Nas obowiązuje apostolska wersja, a nie własna.
  Mateusz w swojej Ewangelii 10 (DZIESIĘĆ) RAZY pisze, że Jezus uzdrawiał wszystkich, wszystkie choroby i wszystkie słabości, a potwierdza to właśnie miejscem, na które się powołujesz.

  4:23,24
  8:16
  9:35
  12:15
  14:14
  15:30
  19:2
  21:14
  10:1

  8:16/17
  … On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, (17) aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.

  11 raz, gdy mowa jest o wszystkich chorobach, dotyczy to przekazania tej samej władzy nad chorobami i demonami, którą dysponował Jezus.
  Mt 10:1
  I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.

  Kaznodzieje głoszący inaczej, głoszą na podstawie codziennego doświadczenia, a nie Słowa Bożego.

  Co do Listu Jakuba (5:15) – tam nie ma żadnej wątpliwości, co do tego, ze Bóg uzdrowi, żadnego „jeśli zechce”!!
  „Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie”.

  Jak to modlitwa „z wiary płynąca”?? Ano, taka, od której ten list się zaczyna:
  „…Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. (7) Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, (8) człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu”.

  Koniec! Zamiast uderzyć się w piersi i przyjąć napomnienie, zrzuca się winę na Boga, że to On rzekomo „nie chce”.

  Zaczynając od tego, że Bóg nie jest autorem chorób, nikogo nie „obdarza” chorobą, żeby się czegoś nauczył, a kończąc na bezwzględnej pewności, że On chce uzdrowić każdego, ponieważ tak czynił Jezus, mówiąc, że czyni tylko to, co widzi u Ojca, że czyni to, co się Ojcu podoba,….
  nie da się tego obejść.
  Zwróć uwagę na to, że proroctwo Malachiasza zapowiada obie te rzeczy równolegle, sprawiedliwość (przez krew Jezusa), i uzdrowienie (przez rany Jezusa)
  Mal 3:20
  „Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory”.

  Pięknym przykładem wypełnienia tego proroctwa jest uzdrowiony przez Piotra kaleka żebrzący przy brami świątyni, a później skaczący z radości po tejże świątyni:
  Dz 3:7,8
  „I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga”.

  Tak też sobie wyobrażam radość w Samarii:
  Dz.8:7,8
  „Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście”.

 2. Podam tylko mały przykład, na podstawie Izajasza 53 bardzo wielu kaznodziei twierdzi, że uzdrowienie tego ciała zawarte jest w odkupieniu naszych grzechów, podczas kiedy wyraźnie jest tam mowa o naszej winie, słowo uzdrowienie pada tylko jeden raz, uzdrowienie z choroby trądu, którym jest grzech.
  Wielu kaznodziei i też autorów wpisów na tej stronie stwierdza „Bóg chce uzdrowić każdego człowieka” podczas kiedy Pan zechce to uzdrowi {list Jakuba 5;15] tak więc BÓG MOŻE UZDROWIĆ !

 3. Dziękuję za taką cierpliwość.

  A może niezgodne z Twoją interpretacją Słowa Bożego??!!
  Zbyt często „Słowo Boże mówi” to, co chcemy, żeby mówiło.

 4. Czy podany tu adres mailowy jest aktualny ?
  Próbowałem wysłać wiadomość i otrzymałem informację ,że adres jest nieprawidłowy???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.