Czym jest łaska – 2; tu wcale nie chodzi o ciebie

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Ostatnio mówiłem, że miłość jest bezwarunkowa, lecz łaska zawsze ma swoje warunki i oczekiwania.

Łaska zawsze ma swoje granice, zasady, ograniczenia. Nawet podczas świadczenia pomocy wdowom w Efezie, Paweł powiedział Tymoteuszowi, aby pomagał tylko tym wdowom, które nie mają rodziny, która powinna się o nie troszczyć oraz to, że wdowy te powinny być znane z tego, że czynnie poświęcały swój czas i talenty aby służyć innym. Tym, którzy chcą czegoś za darmo, Paweł mówił ‘nie’. Aby otrzymać łaskę, musisz spełnić pewne warunki. Także po jej otrzymaniu są wobec ciebie pewne oczekiwania.
1 Tym 5: 9-13

Gdy okazuje się łaskę, zawsze jest tego jakiś cel
Nie ma czegoś takiego jak brak żadnych warunków czy brak oczekiwań, kiedy komuś okazuje się łaskę. Nawet jeśli kupisz szczeniaka czy kotka i zabierzesz go do domu oczekujesz, że będziesz czerpał z tego korzyści emocjonalne. Kiedy rodzic pozwala dziecku, aby miało swoje zwierzątko, dziecko zwykle rozpoznaje, że jest to łaska i od razu obiecuje: „Będę się nim zajmował, karmił, sprzątał po nim i wyprowadzał – obiecuję!”:) Oczywiście, że będzie to robiło. Rodzic wykorzysta okazaną łaskę, aby nauczyć dziecko odpowiedzialności. Zawsze istnieje cel powiązany z łaską.

W 2 Tym 1: 9 znajdujemy następujące oświadczenie: „(Ojciec) który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami”.

Łaski nie udziela się, aby chrześcijanin mógł żyć w grzechu. Łaska nie wymaga doskonałości, ale jednak oczekuje wzrostu, postępu, procesu dojrzewania. Twoje powołanie jest święte i ma swój cel.

To, że On oferował nam zbawienie w Chrystusie ”przed dawnymi wiekami” „według postanowienia swego” wskazuje, że Bóg ma plan dla naszego życie, zarówno na teraz, jak i na nadchodzące wieki. Nawet teraz, gdy żyjemy na ziemi, jesteśmy już w wieczności, więc odkrycie jego zamiarów i celów dla nas zajmie nam (dosłownie) wieczność.

Continue reading

Nepal – spłonęły dwa domy

W sobotę otrzymałem z Nepalu informację:

W wiosce, z której pochodzę całkowicie spłonęły dziś rano dwa domy i rodziny nie mają się gdzie podziać.
Proszę, módlcie się o nich. Rozważamy pomoc żywnościową, lecz pilnie potrzebne są cynkowe blachy, które mogą posłużyć za dach nad miejscem schronienia.

Szczegóły
Sobota 27.06.2020

Busa Maya Tamang, prawdziwy wojownik modlitwy straciła dziś swój dom.

Jej 85letni ojczym zaprószył ogień, który tak się rozprzestrzenił, że spłonęły dwa domy. Busa wraz z rodziną starali się opanować ogień. Niestety nie udało się, spłonęły żywność, ubrania i wszystkie dokumenty. Spędzają noc na otwartym powietrzu.

Wyślę tej rodzinie ocynkowane blachy dachowe. (Z tych blach buduje się w Nepalu pomieszczenia, w których można zamieszkać. W górach wielu ludzi tak mieszka do dziś po trzęsieniu ziemi z 2015roku – przyp.tłum.)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dach-1.jpg

Jest to wioska, w której się urodziłem i przyjąłem Pana 22 lata temu.

Dziękuję za wsparcie.

Nd. 28.06.2020 [Po powrocie do domu z zebranych wcześniej pieniędzy i własnych wysłałem pastorowi 1000PLN.]

Poprosiłem sprzedawcę, aby wysłał im te blachy a ja właśnie płacę przelewem bankowym z przysłanych przez Was pieniędzy.
(W Nepalu dniem wolnym od pracy jest sobota – przyp. tłum.)

Prem Tamang.

Film

Czym jest Łaska 1

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Ograniczenia łaski
Często tłumaczę ludziom, jak zrozumieć różnice między osądem, miłosierdziem i łaską:

Osąd – dostajesz to, na co zasłużyłeś.
Miłosierdzie – nie dostajesz tego, na co zasłużyłeś.
Łaska – dostajesz to, na co nie zasłużyłeś.

Wielu ucząc na temat łaski mówią, że to otrzymanie czegoś, na co nie zasługujemy, ale to tylko „ciepła i rozmyta” część prawdy. Miłość jest bezwarunkowa, ale łaska zawsze stawia jakieś warunki. Wielu o tym nie wie lub o tym nie naucza, czego skutkiem jest bardzo niezrównoważone nauczanie i zrozumienie tematu w ciele Chrystusa.

Ludzie myślą, że łaska oznacza wolność i tak właśnie jest. Ale wolność w łasce nie oznacza wolności do czynienia wszystkiego, co chcemy, lecz raczej wolność, aby służyć Panu. Bóg powiedział Mojżeszowi, aby przekazał faraonowi: „Wypuść mój lud, aby mi służył”. Nie chodziło tu tylko o kwestię wyzwolenia ich z niewoli, ale też uwolnienie ich, aby mogli odtąd kroczyć z Bogiem (Wyj. 7:16).

Łaska zawsze stawia warunki. Możesz kochać swojego szczeniaka bezwarunkowo, ale twoja łaska dla niego ma pewne warunki. Przychodzi moment, gdy oczekujesz, że przestanie już brudzić w domu, przestanie niszczyć poduszki, gryźć ludzi w nogi, gdy przychodzą do twego domu. Łaska oczekuje, że szczeniak w końcu dojrzeje. Możesz bezwarunkowo kochać swoje dziecko, ale wymagasz od niego pewnych rzeczy. Miłość jest bezwarunkowa, ale łaska już nie. Łaska zawsze ma swoje warunki.

Continue reading

Wakacje

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich - Gdzie w Polsce na weekend

Do końca czerwca 2020 nie będzie żadnych nowych postów, wyjeżdżamy na wakacje 🙂 .

Warto pogrzebać w archiwach, jest tutaj ponad 6500 plików (z 20 lat). Te najstarsze mogą być gorszej jakości, jeśli chodzi o tłumaczenie i formatowanie tekstu. Serwis był przenoszony kilka razy na różne serwery i nie sposób było uniknąć „rozsypania się” pewnych tekstów, ani nie dało się wszystkiego poprawić.

Piotr Zaremba

Stan 30/31.05.2020

Stan Tyra

30 maja
Pomówmy nieco więcej o „upadku”. Większość „religijnych” ludzi dochodzi do miejsca, w którym czują się szczególni, wybrani i obdarowani. Nie rozpoznajemy własnej arogancji, gdy mówimy innym, jak mają żyć. Jeśli mamy odkryć nasze prawdziwe ja i jeśli kiedykolwiek mamy mieć jakikolwiek autentyczny przemieniający wpływ na człowieczeństwo, musimy wypaść z tego gniazda

Nie możesz już więcej liczyć na to, że dzięki religii poczujesz się szczególny czy poczujesz, że jesteś dobrą osobą. Musisz skonfrontować swoją własną złożoność i zrezygnować ze swoich naiwnych przekonań. Niestety, wielu ludzi rozbija się i niczego nie odkrywa, a zamiast tego stają się zgorzkniali po tym, jak ich religia, kościół, pastor czy lider zawiedli ich. On, ona czy oni nie żyli zgodnie z ideami i oczekiwaniami, które przed nimi postawiłeś, a ty nie otrzymałeś tego, za co płaciłeś.

Duchowe odurzenie jest niebezpiecznym uzależnieniem. Ma to miejsce wtedy, gdy kochamy jakąkolwiek ideę czy jakiś ideał. Kwestią nie jest to, czy rozbiję się o te idee i duchowe ambicje, lecz kiedy to się stanie i czy upadnę na tyle abym zobaczył Boga, życie i ludzkość inaczej i bardziej szczerze. Wcielenie następuje wtedy, gdy twoje życie i wierzenia „wpadną w ziemię jak ziarno” i zaczną wyrastać z miejsca śmierci. Nie da się wzrastać z miejsca wysokiego. Nic nie rośnie na szczytach gór. Owoc jest w dolinach, w najniższym miejscu, gdzie spływa cała wody z wysokich miejsc.

Podobnie jak to było z Jezusem, musimy wszyscy zejść z naszego „wysokiego”miejsca, być pogrzebani w nizinnym miejscu, z którego cała autentyczna duchowość wyrasta (Flp 2). Jak napisał Dawid w 23 Psalmie to w dolinie rozpoznaję obecność Boga i czuję jego pociechę.

Continue reading

Nepal czerwiec 2020

„W imieniu Nepalczyków, którzy skorzystali z pomocy, chciałbym wyrazić wdzięczność za wspieranie nas w czasie tej pandemii. Bóg często mówi o biednych i potrzebujących, poleca szczodrze dawać tym, którym się mniej powodzi i mówić w ich interesie.
Pomagać potrzebującym to łączyć się z Bożym sercem dla ubogich. Bóg mówi do nas, abyśmy w taki sposób odnosili się do ubogich pośród nas.
Wiele słów wdzięczności usłyszeliśmy od tych, którym przekazaliśmy żywność”.

„Kto jest dobroczynny będzie wzbogacony, a kto pokrzepia, sam będzie pokrzepiony” Przyp. 11:25″.

Prem Tamang