Jesteś prowadzony czy dyrygowany?

Daniel Pontious
Jedną z rzeczywiście kluczowych rzeczy, których musimy się nauczyć, aby być uczniami Jezusa Chrystusa to bycie prowadzonym, zamiast dyrygowanym przez Ducha Świętego. Jako młody wierzący byłem przekonany, że te dwie rzeczy są tym samym tylko pod inną nazwą, lecz zdałem sobie sprawę, że jest to coś zupełnie innego zarówno w naturalnej rzeczywistości, jak i duchowej.
Jeśli jesteś zarządzany, możesz tą podróż przebyć samotnie, lecz bezpośrednie prowadzenie wymaga Tego, Który cię Prowadzi! Aby być prowadzonym przez kogoś innego konieczne jest, aby ta druga osoba chwyciła cię za rękę i szła przed tobą niemal tak, jakbyś był niewidomy.
Bo ci, których DUCH BOŻY PROWADZI, SĄ DZIEĆMI BOŻYMI” (Rzm 8:14).
Jeśli prowadzi cię Duch Święty to zajmie się On nie tylko tym, cokolwiek stawia przeciwnik na twojej drodze, lecz powie ci, gdzie stawiać stopę, a gdzie nie. Są takie okresy, w których pędzisz w wyścigu, a są takie, gdy będziesz przemierzał pola minowe przeciwnika, lecz każde takie pole jest do przejścia, jeśli idziesz śladami Tego Który wie, gdzie wróg umieścił miny!
Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory” (Iz 45:2).
Wielu z nas próbowało tej zarządzanej wersji chrześcijańskiego życia. O ile byliśmy na tej drodze do tego, cokolwiek usłyszeliśmy od Pana, aby zrobić, zatrzymywaliśmy się właśnie na pułapkach, które wróg rozmieszczał na drodze przed nami. Niemniej, jeśli to Duch Święty idzie przed nami (prowadząc nas), On ujawni wszystko, cokolwiek przeciwnik zamierzył przed nami na drodze, abyśmy się potknęli, zwolnili bądź zatrzymali całkowicie!
„…lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, WPROWADZI WAS WE WSZELKĄ PRAWDĘ, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi” (J 16:13).
„…lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy (Duch przekazujący Prawdę), WPROWADZI WAS WE WSZELKĄ PRAWDĘ, bo nie sam od siebie mówić będzie (w swoim własnym autorytecie), lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi (to, co zdarzy się w przyszłości)”.

Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach twoich, ja i lud twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi” (Wyj 33:16).
Różnica między nami, a wszystkimi innymi na tej Planecie, nie polega na tym, że to my jesteśmy bardziej wyjątkowi niż oni, lecz na tym Który zbawił nas i prowadzi! O ile bycie zarządzanym daje nam pewien poziom osobistej autonomii w Duchowej rzeczywistości, to pozostawia nas całkowicie narażonymi na plany wroga, lecz jeśli jesteśmy Prowadzeni przez Ducha Świętego na każdym kroku naszej drogi to jesteśmy otoczeni przez aniołów Pańskich w czasie całej podróży (Ps 34:7).
|Naucz się tego, jak być Prowadzonym przez Ducha Świętego! Czekaj na Pana, aż weźmie cię za rękę i przyłączy cię do tej podróżującej rodziny, a nie będziesz tego żałował!!!
Czy wiesz, kim jesteś ???❤️❤️❤️

O co chodzi z Pięćdzisiątnicą? 2

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Kiedy w latach siedemdziesiątych byłem nastolatkiem, mama opowiedziała mi o jednym spotkaniu, w którym uczestniczyła. Była jednym z liderów w służbie kobiet z kilku kościołów episkopalnych (anglikańskich). Gdy zasiedli wokół dużego stołu, rozpoczęli spotkanie modlitwą.
Kiedy skończyli się modlić, jedna z kobiet zapytała drugą, skąd zna suahili? Odpowiedziała, że wcale go nie zna i że tylko modliła się swoim modlitewnym językiem. Wtedy pierwsza kobieta powiedziała jej, że została wychowana jako córka misjonarza w Kenii i że nie słyszała suahili, odkąd skończyła 12 lat. Powiedziała, że jednak rozpoznaje ten język, z czego wszyscy zebrani się ucieszyli.

Na początku lat 60-tych
Pewien amerykański, chrześcijański biznesmen został poproszony o wygłoszenie przemówienia na konferencji biznesowej w Tokio zorganizowanej przez organizację chrześcijańskich biznesmenów. Spotkanie było otwarte dla wszystkich. Amerykanin W.E. Deming pomógł odbudować zdolności przemysłu Japonii po drugiej wojnie światowej, używając zasad zawartych w Piśmie Świętym. Dlatego spotkania biznesowe związane z chrześcijaństwem były bardzo popularne wśród tamtejszych liderów biznesu.
Kiedy mężczyzna miał właśnie zacząć przemawiać, powiedziano mu, że jego tłumacz zachorował i nie mieli nikogo, aby go zastąpić. Przypomnę, ze był to początek lat 60-tych, gdy j. angielski nie był tak rozpowszechniony na świecie, jak dziś.

Spanikował
Przeraziła go myśl, że miałby teraz mówić po angielsku do 2000 japońskich liderów biznesu, którzy by go nie rozumieli. W tym momencie Pan powiedział mu: „Po prostu mów językami”. Zaczął nerwowo korzystając ze swojego języka modlitewnego, który szybko zmienił się w coś, co okazało się być japońskim. Po około godzinie czasu to się skończyło i mężczyzna po prostu przestał mówić. Nagle na scenę wbiegło ponad 200 japońskich biznesmenów, na których wtedy zstąpił Duch Święty i zaczęli mówić innymi językami.

Takich świadectw jest bardzo wiele i oczywiste jest, że tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy zgromadzone 120 osób mówiło językami, których nigdy się nie uczyli, lecz słyszący to ludzie rozumieli je, tak samo dzisiaj takie rzeczy mają miejsce.

Continue reading

Nowe rzeczy dla Nowego Stworzenia

Daniel Pontious
Zbyt wielu spośród nas żyje w Chrystusie po niewłaściwej stronie Krzyża. Usiłujemy wykonywać i osiągać to, co Bóg nam mówi przy pomocy siły naturalnego człowieka. Szaloną częścią jest to, że my już nie jesteśmy tym, czym, kim byliśmy niegdyś!
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie (tj. jest wszczepiony, przyłączony do Niego przez wiarę w Niego jako Zbawiciela), jest NOWYM STWORZENIEM; stare przeminęło (poprzedni moralny i duchowy stan), oto wszystko stało się nowe” (2Kor 5:17).
Gdy Słowo deklaruje, że Wszystko stało się nowe, to znaczy, że WSZYSTKO SIĘ ZMIENIŁO, a wraz z tą zmianą przyszło nowe myślenie, nowe działanie, Nowe możliwości oraz (w istocie) Nowe Życie. Mając to na uwadze, nie można ugruntować nowego życia w Chrystusie przy pomocy tych samych, starych narzędzi, które były używane wtedy, gdy nie byłeś w Chrystusie. Stare nastawienie umysłu, zasady, zdolności i cele zdezaktualizowały się.
Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście (w nowym życiu przez wiarę) w Duchu, a teraz w ciele (tj. przez swoje własne uczynki i wysiłki, aby zachować Prawo) kończycie?” (Ga 3:3). Paweł zajmuje się dla nas tą sprawę w Liście do Galacjan, którzy próbowali korzystać ze standardów Prawa wraz z Łaską Bożą nad nimi, a te dwie rzeczy nie mieszają się. Bóg dał ci to, czego potrzebujesz, aby osiągnąć wszystko, co On ci powie, przez Ducha Świętego, a to, co ci dał, funkcjonuje dzięki SKOŃCZONEMU DZIEŁU BOŻEMU! Jak robak przekształca się w pięknego motyla, i zaczyna korzystać ze swoich nowych możliwości, aby latać – w przeciwieństwie do czołgania się po gruncie – tak też my zaczynamy funkcjonować inaczej w Chrystusie Jezusie, niż to było poprzednio!
Moc Zmartwychwstania pochodząca od Ducha Świętego jest naszym uzdolnieniem w Chrystusie do osiągania wszystkiego, do czego On nas pośle! Już nigdy więcej nie jest to dzięki mocy (naturalnych możliwości) czy przez siłę (zewnętrznych źródeł), lecz dzięki Jego Duchowi, który funkcjonuje w tym nowym życiu.
Ciało nic nie pomaga, lecz Duch daje życie!
Bóg nie tylko chce, abyśmy żyli życiem Bożym, ale żeby to życie płynęło przez nas, a będzie tak wtedy, gdy będziemy funkcjonować przez Moc Ducha Świętego, z drugiej strony Krzyża! Jest Nowe Życie w Chrystusie dla każdego z nas. Pozbądź się starej postawy umysłu, starych możliwości i planów, które zdawały egzamin poprzednio, a zacznij funkcjonować w nowych możliwościach w Chrystusie. Gdy to zrobisz, frustracja odejdzie. Gdy wejdziesz w Boże możliwości płynące przez twoje życie przez Ducha Świętego, zaczniesz widzieć jak twoje nowe życie wypełnia się.
Czy wiesz, kim jesteś???❤❤❤

Chodzenie w Duchu Świętym!

Daniel Pontious
O ile wielu chrześcijan zna ten wers, wielu cytuje go z łatwością, zdumiewa mnie, jak niewielu rzeczywiście wie, jak to robić.
Mówię więc: (nawykowo) postępujcie według Ducha (wrażliwi, kontrolowani i prowadzeni przez Ducha), a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (ludzkiej naturze pozbawionej Boga)”(Ga 5:16).
Choć takie podejście może brzmieć względnie prosto, w rzeczywistości chodzenie w tym jest znacznie trudniejsze, jak dla wielu z nas okazało się to na podstawie własnego doświadczenia. Często jest tak, że nasze osobiste sprawy okazują się być całkowicie sprzeczne z tym, co Duch Święty mówi nam, musimy więc podejmować osobiste decyzje (często pod naciskiem chwili), aby być Mu posłusznymi.
Jeśli jesteśmy Jego Świątynią (1Kor 6:19), to mieszka w nas i często przystępuje do nas w trudnych czasach, abyśmy robili coś, co zupełnie nie pasuje do naszych osobistych wyborów, do tego, co zdecydowaliśmy się robić. W takich chwilach musimy wybierać między Wolą Pana, naszą własną i szybko decydować, co następnie będziemy robić. Czy w danej chwili zamierzamy wyrzec się siebie i wejść w to, do czego Duch Święty nas nakłania, czy wybierzemy własną drogę tracąc możliwość oglądania Bożej Chwały i Mocy manifestujących się, co prawdopodobnie zmieni życie wszystkich zaangażowanych? (Hbr 3:15).
W istocie chodzenie w Duchu Bożym to całkowite poświęcenie Ego! Podczas, gdy możemy zajmować się naszymi codziennymi sprawami (sądząc, że zdobywamy to, co uważamy za ważne), uczenie się posłuszeństwa Jego Głosowi daje Panu możliwość nadnaturalnego kierowania naszymi krokami na drogach naszego życia. „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami” (Przyp 16:9).
Im bardziej uczę się dróg Jezusa Chrystusa, tym większych rzeczy będę doświadczał, chodził Jego śladami i uczył się tego, jak chodzić zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego, ale dojście do tego wymaga małych początków. W rutynie każdego dnia Duch Święty starał się pozyskać twoją uwagę, lecz być może nie rozpoznałeś Jego podpowiedzi. Jeśli jesteś gdzieś zajęty swoimi sprawami i słyszysz Jego Głos, abyś zrobił coś, co nie należy do twojej codziennej rutyny, NIE ZATWARDZAJ SWEGO SERCA NA TO – IDŹ W TO! On ustawia cię do Potencjalnego Nadnaturalnego Spotkania, które wpłynie na twoje i innych życie!
Wyrzeczenie się swoich planów może nie być początkowo łatwe, lecz gdy już wejdziesz głębiej w Jego Sugestie to większa łaska i większa moc pojawią się, aby dokonywać przemiany twojego życia i tych, którzy są wokół ciebie.
Czy wiesz, kim jesteś ???❤️❤️❤️

O co chodzi z Pięćdziesiątnicą? 1

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Większość ludzi słyszało od dniu Pięćdziesiątnicy w Dz. 2, kiedy to Duch Święty zstąpił na 120 modlących się ludzi. Wyszli oni wtedy na ulicę mówiąc językami, których nigdy się nie uczyli, jednak ci, którzy je słyszeli, potwierdzili, że były to języki powszechnie używane w całym Cesarstwie Rzymskim.
Po co w ogóle istniało święto Pięćdziesiątnicy i dlaczego mówili językami, których nigdy się nie uczyli? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy posiadać podstawową wiedzę na temat siedmiu świąt nadanych przez Boga, wliczając w to pierwszą Pięćdziesiątnicę.

Święta są próbami przed właściwymi wydarzeniami, które miały lub będą miały miejsce
W Kapł. 23 widzimy wymienione siedem świąt czy też festiwali, które Bóg dał Mojżeszowi, w tym sześć świętowań i jeden post. Cztery z nich mają miejsce wiosną a trzy na jesieni. Cztery święta wiosenne to: Przaśniki, Pascha, Święto Pierwocin oraz Pięćdziesiątnica. Wszystkie one wypełniły się dokładnie w zapowiadanych dniach. Trzy święta jesienne to: Święto Trąb, Dzień Pojednania, Święto Namiotów. Te święta jeszcze się nie wypełniły.
W Kapł. 23 każde z nich jest nazywane „moed”, wymawianym jako „mow-ed”. Rdzeń tego słowa ma związek z ustalaniem daty ślubu. Kiedy para ustala datę ślubu, jest to czas wyznaczony, uświęcony – taki specjalny termin – „moed”. Takie też są święta Izraela.

Ze względu na naturę tych siedmiu świąt – terminów ich obchodzenia nadanych przez Boga – rozumiano, że każde z nich wypełni się w dosłowny sposób. Tak jak w życiu, zanim prawdziwa ceremonia ślubu ma miejsce, często poprzedzają je różne próby. W teatrze też odbywają się próby przed właściwym spektaklem. W judaizmie jest wiele zapisów mówiących o tym, że obchodzone święta są próbami przed tym, jak właściwe (prawdziwe) wydarzenie będzie miało miejsce.

Continue reading

Utrzymywani razem przez Słowo Jego Mocy!

Daniel Pontious
Częściowo przyczyną tego, że nie rozumiemy, kim jesteśmy jako wierzący, jest to, że po prostu nie rozumiemy w pełni kim rzeczywiście jest Jezus Chrystus. Gdybyśmy całkowicie zrozumieli to, Kim On Jest, zaczęlibyśmy rozumieć, kim my jesteśmy oraz inwestycję jaką Jezus Chrystus złożył w nas, gdy zostaliśmy zbawieni. Zbyt wielu sądzi, że doświadczenie Zbawienia jest już końcem drogi, i gdy już raz zostałeś zbawiony, dotarłeś. Nie rozumieją tego, że Zbawienie jest Nowym Początkiem Nowego
Życia tutaj, a nie dopiero wtedy, gdy zostawimy to życie i pójdziemy do Nieba.

Doświadczenie Zbawienia jest Spotkaniem z Żywym Słowem Bożym (Jezusem Chrystusem), którego celem jest przemiana nas na Jego podobieństwo sprowadzenie Mocy Ducha Świętego na nas i do działania w nas. Ta inwestycja spowoduje,że będziesz w nadnaturalny sposób przemieniany od wewnątrz i da ci Nadnaturalny Autorytet, do którego wcześniej niemiałeś dostępu.

„A nie upodabniajcie się do tego świata (tego wieku), ale się przemieńcie przez (całkowite) odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić (dla siebie), co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rzm 12:2).

To Słowo Boże przynosi przemianę naszych umysłów, serc (a nawet samego życia) a ta przemiana daje każdemu z nas zdolność do poznania i działania w Woli Bożej dla każdego z nas!
To Słowo Boże (Jezus Chrystusa) jest tym samym Słowem, które stworzyło wszystko, co widzimy i Tym, które aktualnie podtrzymuje wszystko wokół nas:
„PONIEWAŻ W NIM ZOSTAŁO STWORZONE WSZYSTKO, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE. On też jest przed wszystkimi rzeczami i WSZYSTKO NA NIM JEST UGRUNTOWANE” (Kol 1:16-17).

To Słowo Boże (Jezus Chrystus J1:1) utrzymuje razem całe stworzenie. Nie tylko je stworzył i zostawił, lecz w nadnaturalny sposób jest zaangażowany do dziś i to Słowo Jego Mocy jest tym samym Słowem, które zapisuje w naszych sercach i umysłach (jeśli naprawdę zostałeś zbawiony przez Niego).

„Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: PRAWA MOJE WŁOŻĘ W ICH UMYSŁY I NA SERCACH ICH WYPISZĘ JE, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem” (Hbr 8:10).

Jako wierzący w Jezusa Chrystusa, stajesz się dla tego pokolenia Żywym Słowem w taki sam sposób w jaki Jezus Chrystus jest Żywym Słowem dla nas. Nadal jest to Jego Słowo, które wypisuje w nas, NIE TWOJE WŁASNE, lecz to ty masz ten przywilej, że możesz być w Jego rękach naczyniem chwały, używanym, aby je przekazać!
Boże Słowo jest żywe i pełne mocy! Nigdy nie lekceważ Jego możliwości zmiany twoich okoliczności przez to samo Żywe Słowo! Jeśli On wszystko utrzymuje razem to może również w nadnaturalny sposób skorygować to, co się dzieje w twoim życiu.
Czy wiesz kim jesteś??? ❤️❤️❤️

Szczepienie nie jest znakiem bestii

Szczepienie nie jest znakiem bestii; żydowskie znaczenie znaku
Eli Lizorkin-Eyzenberg

W czasach kryzysów Biblia przynosi pociechę i ulgę milionom na świecie. Gdy stajemy wobec trudności i niepewności związanych z globalną pandemią Pismo przypomina nam o minionych próbach i przyszłej nadziei.
Niemniej, wielu czytelników używa biblijnych tekstów jak szklanej kuli, która oferuje utajone aluzje do współczesnych kłopotów. Ostatnio, niektórzy wyczytali w Objawieniu, że „znak bestii” jest zakodowanym odniesieniem do szczepień przeciwko covid. Na publicznych demonstracjach przeciwko szczepionkom pojawiły się banery, które głosiły niezgodę protestujących na przyjęcie „znaku bestii”. Takie zrozumienie Księgi Objawienie pozbawia ją historycznego kontekstu i wymusza współczesne domniemania na starożytnych ideach. W oryginale żydowskie znaczenie znaku nie ma nic wspólnego z przyjmowaniem szczepionek, lecz przyjęcie znaku bestii symbolizuje wyrażenie tego, że ktoś odrzucił przykazania Boże.

W Księdze Objawienia mamy mamy do czynienia z wyobrażeniem czasów, gdy bestia powstanie i „… sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia” (13:16-17).

Continue reading