Stan 23/25.10.2020

23 listopada
Nikt nie może wykazać się przed Bogiem tym, że jest godny. Ani ty, ani nikt. Poznanie Boga jest po prostu sprawą świadomości. Jezus popycha widzenie do skrajności dając nam w Sobie wzór kochania tych najmniejszych z ludzkości i wzywając nas do tego samego. Tak naprawdę, to jest to jego jedyny opis ostatecznego sądu (Mt 25). Nic o zachowaniu, nic o udziale w kościele, po prostu widzenie. Czy możemy zobaczyć Chrystusa w „nikim”, w kimś kto nie wierzy tak, jak my wierzymy, kto nie gra w tą samą grę powodzenia, religii czy jakąkolwiek inną. Czy możemy zobaczyć Chrystusa w tych, którzy nie mogą się nam odwdzięczyć? Tylko wtedy, gdy widzimy Chrystusa tam, gdzie nie jesteśmy przyzwyczajeni Go widzieć, czy nawet szukać, nie widzimy naszymi własnymi oczyma.

Ostatecznie, Jezus stawia wszystko na jedną kartę, mówiąc nam, że musimy kochać naszych wrogów. Logicznie rzecz biorąc to nie ma żadnego sensu! Niemniej, z punktu widzenia dusz, sens jest doskonały. Albo widzimy to, co boskie we wszelkim stworzeniu, albo nie widzimy tego w ogóle.

Continue reading

Stan 10-17.11.2020

Stan Tyra
10 listopada
Biblijne objawienie zawsze zaprasza nas do nowego doświadczenia i nowego sposobu patrzenia. Główną przeszkodą jest dla nas to, że kaznodzieje i teolodzy przedstawiają nam Biblie jako zestaw mentalnych wniosków, co do których możemy mieć rację lub nie. Skutek jest taki, że zostaliśmy złapani w dualistyczny i kłótliwy umysł.

Większość „chrześcijan” nie spodziewa się niczego dobrego czy nowego po czytaniu Pisma. Tak więc, potrzebujemy dojrzałych ludzi, którzy są całkowicie otwarci na Słowo (Chrystusa), a mniej takich, którzy po prostu chcą szybkich odpowiedzi, dzięki którym mogą potwierdzić sprawiedliwe we własnych oczach i stworzone przez siebie ego.
Biblia jest historią miłości między Bogiem i człowiekiem oraz między człowiekiem i Bogiem. Jest w niej cały dramat, rozczarowanie, pasja i miłość jakie znajdujemy w każdej prawdziwej relacji. Jedno czego tam nie ma to organizacyjnego planu dla jednego szczególnego rodzaju religii. Tak, nawet naszej.

Jest tu mowa o naszej podróży od Boga ku sobie i ponownie z powrotem do Boga. Nie zaczynasz swojej podróży w Adamie, lecz zacząłeś ją w Chrystusie przed założeniem świata. Po prostu straciłeś swoją drogę w umyśle (Kol 1:21) a teraz jesteś w drodze do domu, bez względu na to czy o tym wiesz, czy nie.
Biblia jest objawieniem świadomości, a nie biznesowym modelem kupowania i sprzedawania Boga.

Continue reading

Wolna wola 3

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Po tym, jak ojciec nas zostawił, będąc nastolatkiem, chwytałem się różnych prac. Pracowałem między innymi na farmie belując siano, malując płoty, usuwając chwasty z kukurydzy, pracowałem w pizzerii oraz jako doradca obozowy.

Miałem też przyjaciela, który wywodził się z bogatej rodziny i chwytał się tylko lekkich prac. Wiedział on, że jak dorośnie, to przejmie rodzinny biznes, lecz naprawdę nie był świadomy tego, co ma ani też nigdy w życiu nie doświadczył braku.

Wolna wola pozwala nam uświadomić sobie to, co mamy i to, czego nie mamy
W pracy poznałem swoje własne fizyczne możliwości. Nauczyłem się kontrolować emocje i jak daleko mogę się posunąć. Nauczyłem się wartości pieniądza i jak zarządzać własnym budżetem, gdy korzystałem z wolnej woli aby pracować i zarabiać pieniądze, nauczyłem się wielu życiowych lekcji. Używanie wolnej woli przyniosło mi doświadczenie.

Continue reading

T. Austin-Sparks „Świątynia Boża”

Tłumaczę następną książkę T. Austina-Sparks pt.: „Świątynia Boża”. Cztery rozdziały już gotowe.

„Świątynia Boża” – Spis treści

Świątynia Boża – Rozdział 1 „Boży odwieczny cel”

Transkrypcja z nauczania na konferencji. Po raz pierwszy opublikowano w magazynie „A Witness and A Testimony” w 1938 roku.
Czytanie: Wyj 25:8-9; 40:34-35; Iz 6:1; 2 Krn 7:1; Dz 2:1-3; Ef 1:4-6,11-12; 2:21-22; Hbr 3:1-6. Główna myślą zawartą w tych wersach jest wieczny zamiar. Dalej … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 2 „Niebiański rząd”

Czytanie: Hbr 3:1,6; 4:14; 6:4-5; 8:1-2,5; 9:23-24; 11:16; 12:22-26.
To w niebie ma miejsce doskonała myśl Boża. Człowiek od upadku jest na wygnaniu z nieba, tak więc niebiosa muszą tutaj rządzić, aby cokolwiek tutaj nadawało się, zgodnie z Bożą … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 3 „Objawienie Jezusa Chrystusa”

Ga 1:12; 2:2; Obj 1:1; Ef 1:17; 3:3; Ef 1:10; Kol 1:28. Dosłowne tłumaczenie Gal 1:12 brzmi: „… ani mnie jej nie nauczono, lecz przez objawienie Jezusa Chrystusa”. Jest to klucz do wielu rzeczy z tego, co Paweł … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 4 „Natura Domu Bożego”

Księga Wyjścia 32
Skrajnie ważne jest, abyśmy byli dogłębnie przekonani o tym, że Bóg w tym czasie w szczególny sposób porusza się według doskonale przygotowanego planu. Te działa były przygotowane, plan ukończony, cel ustanowiony i całkowicie zdefiniowany jeszcze przed założeniem tego … Czytaj dalej

Muzułmańskie prześladowania chrześcijan – sierpień 2020

Raymond Ibrahim

Zniszczone freski (R) wewnątrz starożytnego klasztoru Sumela in Turkey (L).

Oryg.: TUTAJ

Tekst tłumaczony z kilku języków dlatego trochę skrócony…przyp.tłum.

Tekst tłumaczony z kilku języków dlatego trochę skrócony…przyp.tłum.Rzezie chrześcijan
Filipiny: 24 sierpnia zostało zabitych 15 osób w wyniku bliźniaczych samobójczych wybuchów, które zostały przeprowadzone przez wdowy po terrorystach, a celem była katedra w mieście Jolo o większości populacji muzułmańskiej. 80 osób zostało rannych. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie dżihadystyczne terrorystyczne ugrupowanie Abu Sayyaf. „Były dwie osoby. W pierwszym wybuchu jedna, – potwierdził rzecznik wojskowy. – a druga wysadziła się w powietrze po jej aresztowaniu, po pierwszym wybuchu”. Lokalny biskup, Charli Inzon powiedział o tych, którzy zginęli: „Zginęli jako męczennicy dając świadectwo swej chrześcijańskiej wiary. Pozostali w Jolo pomimo nieustających upokorzeń i ryzyka… Było to skrytobójczy , nieludzki i zły akt przemocy”. Grupa obrońców praw człowieka, Church in Need, stwierdziła, że „jest to nawet jeszcze bardziej pozbawione skrupułów ze względu na trudności, jakich doświadczają nasi ludzie w związku z pandemią Covid-19”.

Etiopia: Co najmniej 500 chrześcijan – w tym ciężarne kobiety, dzieci i całe rodziny – zostały zaszlachtowane w okresie między czerwcem a 27 Sierpnia, w czymś, co zostało opisane jako „bezlitosne ataki od drzwi do drzwi”. Wkrótce po rzekomym zamachu na popularnego piosenkarza pochodzącego z mającego większość muzułmańskiego plemienia (29 czerwca), „ekstremiści przyjechali samochodami uzbrojeni w broń, maczety, miecze i włócznie, szukali i mordowali chrześcijan”. W sprawozdaniu czytamy:

Continue reading

Wolna wola 2

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Część 1

Gdy już ustaliliśmy, że jesteśmy w pełni suwerenni i ani Bóg, ani diabeł nie mogą nas do niczego zmusić, to trzeba jasno powiedzieć, że oznacza to także, że jesteśmy w 100% odpowiedzialni za nasze czyny. Jesteśmy suwerenni, lecz pozostajemy stworzeniami, co oznacza, że odpowiadamy najpierw przed naszym Stwórcą, a następnie przed innymi.

W 100% odpowiadamy za własne uczynki
Odpowiadamy za to, co myślimy, co czujemy i co robimy. Bez względu na to, czy mieszkamy w pałacu, czy w więzieniu, jesteśmy teraz odpowiedzialni za nasze myśli, emocje i czyny. I jeśli tylko chcemy, mamy zapewnioną możliwość chodzenia z Nim w każdym z tych obszarów.

Na rynku chrześcijańskim istnieje wiele różnych służb zbudowanych wokół idei, że to ktoś inny jest odpowiedzialny za stan w jakim się znajdujemy. Wspólnym ich mianownikiem jest, że to ktoś inny powstrzymuje mnie od bycia tym, kim mogę być w Chrystusie. Dla niektórych może to być np. prababcia, która przed wiekami parała się okultyzmem i teraz ten duch będący w rodzinie od lat uniemożliwia im stanie się tym, kim Chrystus chce abym był. Albo jakieś wydarzenie z dzieciństwa, które wywarło negatywny wpływ na moją psychikę, więc jestem wypruty z emocji od tego czasu i nie jestem w stanie doświadczać Boga. Albo np. może Bóg pozwolił komuś w moim życiu coś mi uczynić i przez to teraz trudno mi zaufać Panu. Albo np. jakiś znany mi kaznodzieja, który z czasem odpadł od Boga i z tego powodu przestałem wierzyć w Boga.

Istnieje wiele różnych przyczyn, na które możemy się powoływać, lecz w istocie są to tylko wymówki mające usprawiedliwić nasz obecny sposób myślenia i postępowania. Oczywiście to prawda, że inni ludzie robią rzeczy, które mają na nas wpływ, lecz mamy być Paweł, który powiedział w Fil. 4: 12-13: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”.

Continue reading