Stan 10-17.11.2020

Stan Tyra
10 listopada
Biblijne objawienie zawsze zaprasza nas do nowego doświadczenia i nowego sposobu patrzenia. Główną przeszkodą jest dla nas to, że kaznodzieje i teolodzy przedstawiają nam Biblie jako zestaw mentalnych wniosków, co do których możemy mieć rację lub nie. Skutek jest taki, że zostaliśmy złapani w dualistyczny i kłótliwy umysł.

Większość „chrześcijan” nie spodziewa się niczego dobrego czy nowego po czytaniu Pisma. Tak więc, potrzebujemy dojrzałych ludzi, którzy są całkowicie otwarci na Słowo (Chrystusa), a mniej takich, którzy po prostu chcą szybkich odpowiedzi, dzięki którym mogą potwierdzić sprawiedliwe we własnych oczach i stworzone przez siebie ego.
Biblia jest historią miłości między Bogiem i człowiekiem oraz między człowiekiem i Bogiem. Jest w niej cały dramat, rozczarowanie, pasja i miłość jakie znajdujemy w każdej prawdziwej relacji. Jedno czego tam nie ma to organizacyjnego planu dla jednego szczególnego rodzaju religii. Tak, nawet naszej.

Jest tu mowa o naszej podróży od Boga ku sobie i ponownie z powrotem do Boga. Nie zaczynasz swojej podróży w Adamie, lecz zacząłeś ją w Chrystusie przed założeniem świata. Po prostu straciłeś swoją drogę w umyśle (Kol 1:21) a teraz jesteś w drodze do domu, bez względu na to czy o tym wiesz, czy nie.
Biblia jest objawieniem świadomości, a nie biznesowym modelem kupowania i sprzedawania Boga.

Continue reading

Wolna wola 3

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Po tym, jak ojciec nas zostawił, będąc nastolatkiem, chwytałem się różnych prac. Pracowałem między innymi na farmie belując siano, malując płoty, usuwając chwasty z kukurydzy, pracowałem w pizzerii oraz jako doradca obozowy.

Miałem też przyjaciela, który wywodził się z bogatej rodziny i chwytał się tylko lekkich prac. Wiedział on, że jak dorośnie, to przejmie rodzinny biznes, lecz naprawdę nie był świadomy tego, co ma ani też nigdy w życiu nie doświadczył braku.

Wolna wola pozwala nam uświadomić sobie to, co mamy i to, czego nie mamy
W pracy poznałem swoje własne fizyczne możliwości. Nauczyłem się kontrolować emocje i jak daleko mogę się posunąć. Nauczyłem się wartości pieniądza i jak zarządzać własnym budżetem, gdy korzystałem z wolnej woli aby pracować i zarabiać pieniądze, nauczyłem się wielu życiowych lekcji. Używanie wolnej woli przyniosło mi doświadczenie.

Continue reading

T. Austin-Sparks „Świątynia Boża”

Tłumaczę następną książkę T. Austina-Sparks pt.: „Świątynia Boża”. Cztery rozdziały już gotowe.

„Świątynia Boża” – Spis treści

Świątynia Boża – Rozdział 1 „Boży odwieczny cel”

Transkrypcja z nauczania na konferencji. Po raz pierwszy opublikowano w magazynie „A Witness and A Testimony” w 1938 roku.
Czytanie: Wyj 25:8-9; 40:34-35; Iz 6:1; 2 Krn 7:1; Dz 2:1-3; Ef 1:4-6,11-12; 2:21-22; Hbr 3:1-6. Główna myślą zawartą w tych wersach jest wieczny zamiar. Dalej … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 2 „Niebiański rząd”

Czytanie: Hbr 3:1,6; 4:14; 6:4-5; 8:1-2,5; 9:23-24; 11:16; 12:22-26.
To w niebie ma miejsce doskonała myśl Boża. Człowiek od upadku jest na wygnaniu z nieba, tak więc niebiosa muszą tutaj rządzić, aby cokolwiek tutaj nadawało się, zgodnie z Bożą … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 3 „Objawienie Jezusa Chrystusa”

Ga 1:12; 2:2; Obj 1:1; Ef 1:17; 3:3; Ef 1:10; Kol 1:28. Dosłowne tłumaczenie Gal 1:12 brzmi: „… ani mnie jej nie nauczono, lecz przez objawienie Jezusa Chrystusa”. Jest to klucz do wielu rzeczy z tego, co Paweł … Czytaj dalej

Świątynia Boża – Rozdział 4 „Natura Domu Bożego”

Księga Wyjścia 32
Skrajnie ważne jest, abyśmy byli dogłębnie przekonani o tym, że Bóg w tym czasie w szczególny sposób porusza się według doskonale przygotowanego planu. Te działa były przygotowane, plan ukończony, cel ustanowiony i całkowicie zdefiniowany jeszcze przed założeniem tego … Czytaj dalej

Muzułmańskie prześladowania chrześcijan – sierpień 2020

Raymond Ibrahim

Zniszczone freski (R) wewnątrz starożytnego klasztoru Sumela in Turkey (L).

Oryg.: TUTAJ

Tekst tłumaczony z kilku języków dlatego trochę skrócony…przyp.tłum.

Tekst tłumaczony z kilku języków dlatego trochę skrócony…przyp.tłum.Rzezie chrześcijan
Filipiny: 24 sierpnia zostało zabitych 15 osób w wyniku bliźniaczych samobójczych wybuchów, które zostały przeprowadzone przez wdowy po terrorystach, a celem była katedra w mieście Jolo o większości populacji muzułmańskiej. 80 osób zostało rannych. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie dżihadystyczne terrorystyczne ugrupowanie Abu Sayyaf. „Były dwie osoby. W pierwszym wybuchu jedna, – potwierdził rzecznik wojskowy. – a druga wysadziła się w powietrze po jej aresztowaniu, po pierwszym wybuchu”. Lokalny biskup, Charli Inzon powiedział o tych, którzy zginęli: „Zginęli jako męczennicy dając świadectwo swej chrześcijańskiej wiary. Pozostali w Jolo pomimo nieustających upokorzeń i ryzyka… Było to skrytobójczy , nieludzki i zły akt przemocy”. Grupa obrońców praw człowieka, Church in Need, stwierdziła, że „jest to nawet jeszcze bardziej pozbawione skrupułów ze względu na trudności, jakich doświadczają nasi ludzie w związku z pandemią Covid-19”.

Etiopia: Co najmniej 500 chrześcijan – w tym ciężarne kobiety, dzieci i całe rodziny – zostały zaszlachtowane w okresie między czerwcem a 27 Sierpnia, w czymś, co zostało opisane jako „bezlitosne ataki od drzwi do drzwi”. Wkrótce po rzekomym zamachu na popularnego piosenkarza pochodzącego z mającego większość muzułmańskiego plemienia (29 czerwca), „ekstremiści przyjechali samochodami uzbrojeni w broń, maczety, miecze i włócznie, szukali i mordowali chrześcijan”. W sprawozdaniu czytamy:

Continue reading

Wolna wola 2

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Część 1

Gdy już ustaliliśmy, że jesteśmy w pełni suwerenni i ani Bóg, ani diabeł nie mogą nas do niczego zmusić, to trzeba jasno powiedzieć, że oznacza to także, że jesteśmy w 100% odpowiedzialni za nasze czyny. Jesteśmy suwerenni, lecz pozostajemy stworzeniami, co oznacza, że odpowiadamy najpierw przed naszym Stwórcą, a następnie przed innymi.

W 100% odpowiadamy za własne uczynki
Odpowiadamy za to, co myślimy, co czujemy i co robimy. Bez względu na to, czy mieszkamy w pałacu, czy w więzieniu, jesteśmy teraz odpowiedzialni za nasze myśli, emocje i czyny. I jeśli tylko chcemy, mamy zapewnioną możliwość chodzenia z Nim w każdym z tych obszarów.

Na rynku chrześcijańskim istnieje wiele różnych służb zbudowanych wokół idei, że to ktoś inny jest odpowiedzialny za stan w jakim się znajdujemy. Wspólnym ich mianownikiem jest, że to ktoś inny powstrzymuje mnie od bycia tym, kim mogę być w Chrystusie. Dla niektórych może to być np. prababcia, która przed wiekami parała się okultyzmem i teraz ten duch będący w rodzinie od lat uniemożliwia im stanie się tym, kim Chrystus chce abym był. Albo jakieś wydarzenie z dzieciństwa, które wywarło negatywny wpływ na moją psychikę, więc jestem wypruty z emocji od tego czasu i nie jestem w stanie doświadczać Boga. Albo np. może Bóg pozwolił komuś w moim życiu coś mi uczynić i przez to teraz trudno mi zaufać Panu. Albo np. jakiś znany mi kaznodzieja, który z czasem odpadł od Boga i z tego powodu przestałem wierzyć w Boga.

Istnieje wiele różnych przyczyn, na które możemy się powoływać, lecz w istocie są to tylko wymówki mające usprawiedliwić nasz obecny sposób myślenia i postępowania. Oczywiście to prawda, że inni ludzie robią rzeczy, które mają na nas wpływ, lecz mamy być Paweł, który powiedział w Fil. 4: 12-13: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”.

Continue reading

Wspieram Kenię

Po wielu latach odzyskałem kontakt z pastorem z Kenii (ostatnio 2013), Moses’em Nyongesą. Lata temu przeprowadziliśmy sporą akcję zbierania pieniędzy na mały młyn do ziarna, dzięki któremu lokalna społeczność mogła mielić swoje zbiory i zarabiać na pracy dla innych.

„Powyższe zdjęcia zostały zrobione w zeszłym tygodniu w sierocińcu Mayanja. Mamy pod opieką 4 sierocińce znajdującymi się w 4 regionach. W Mayanja przebywa 150 sierot, w Mateka – 130 sierot, Tabuti – 95 sierot oraz w Siboti – 75 sierot, które karmimy 2 posiłkami codziennie. Są to całkowite sieroty. Sierotami zajmuje się 20 opiekunów”.

Zdjęcia

Potrzeby są następujące: Żywność, schronienie, ubrania, buty, edukacja.

Modlimy się o to, aby Bóg zaopatrzył Swoje dziec.
Moses Nyogenesa

13 rozdział Listu do Rzymian

Kenneth Tanner

Krótka notka na temat 13 rozdziału Listu do Rzymian:

Jeśli ludzie używają tego tekstu do krytykowania pozbawionego przemocy protestu, który jest siłą wszystkich wolnych ludzi, bądź do uciszania obywateli, którzy powstają, aby domagać się sprawiedliwości i odpowiedzialności od swoich przywódców i instytucji to błędnie odczytują ten list.

Jeśli ci czytelnicy Listu do Rzymian chcą być konsekwentni to muszą przyznać, że nasza (USA) niezależność od władzy Wielkiej Brytanii jest nielegalna wraz z naszym narodowym pochodzeniem w buncie przeciw brytyjskiej koronie, w tym również takie zdarzenia jak Boston Tea Party.

Wszyscy wiemy co naziści zrobili chrześcijańskiemu krajowi przy pomocy 13 rozdziału Listu do Rzymian, wiemy też o horrendalnym ukrzyżowaniem Chrystusa, za którym podążyło mordowanie jego żydowskiego rodzeństwa z rąk uprzejmego, sprawnie działającego, cichego, przyzwoitego i zdyscyplinowanego – i dogłębnie złego – luterańskiego i katolickiego społeczeństwa.

Z tego, jak niektórzy czytają List do Rzymian, wynika, że to Bóg mianował Idi Amina (Uganda), Pol Pota (Kambodża), Stalina, Hitlera i Napoleona umocował rządy ich apartheidów i ich pozbawionych skrupułów popleczników.

Nie. Nic z tego. Przywódcy są przywódcami dlatego, że ludzie, bądź uczynili, bądź zaakceptowali ich rządy. To nie Bóg sprawił, że Hitler został przywódcą Niemiec, a ludzi poddali się w milczeniu rządowi jego partii ciemności (prawdopodobnie wspieranej przez ciemne duchy).

13 rozdział Listu do Rzymian mówi o tym, jak Bóg „wykracza” poza wszelkich władców w historii, przemieniając i ukazując jeszcze ich zło (którego On nie potrzebuje, nie chce ani nie współpracuje z nim) ku swoim nieodpartym dobrym zakończeniom.
Bóg nigdy nie staje po stronie gnębicieli. Bóg nie daje ciemiężycielom władzy. Bóg nie współpracuje ze złem ani na małą, ani wielką skalę.

Continue reading