Budujemy kościół na zdemonizowanym terenie – Indie

Baner nowego kościoła

Informacje o nowym kościele

Bóg poruszył nasze serca, aby uruchomić nowy kościół w nowym miejscu, zwanym Pedakellepalli, a jest to najbardziej znane Hindusom miejsce w okręgu Krishna. To tutaj ludzie czczą węże i budują liczne świątynie ozdabiane wizerunkami węży, oraz czczą inne ważne w hinduizmie bożki.

Wielu ludzi na tym terenie uprawia czary, zwalczając siebie nawzajem i obszar jest głównie pod kontrolą czarów, mocy demonicznych i złych sił, ponieważ  ludzie czczą, kochają i idą za złymi bożkami.

Mieszka tutaj około 7000 osób i nie ma żadnego chrześcijańskiego śladu. Bóg posłał mnie, aby zmienić ich serca, życie, a to wszystko po to, aby przyjęli Boga Chrystusa Jezusa.

Dopiero co zaczęliśmy budowę THE KINGDOM OF GOD CHURCH  w tym miejscu; miejscowość nazywa się Pedakallepali. Nie mamy tutaj ani piędzi ziemi, jednak jedna osoba przyszła do nas i dała nam ziemię wraz z umową (mamy kupią tą ziemię w każdej chwili, jak tylko będziemy mieli na to pieniądze), a Bóg objawił mi, że ktoś już uprawiał czary przeciwko nam i miejscu, w którym zaczęliśmy budowę kościoła, aby zatrzymać to pracę i dzieło Ewangelii. Lecz Bóg pomaga nam i dzień za dniem idziemy do przodu przez Wiarę i post, a nowy kościół będzie otwarty 25 maja.

Prosimy więc o modlitwę, aby Pan podniósł mnie w Swej sile i mocy i zniszczył wszelkiego rodzaju demoniczne i złe moce, i każdą siłę, która nam się sprzeciwia.

Na potrzeby tego kościoła nadal potrzebujemy finansowego wsparcia, abyśmy mogli wykonać podłogi i dach, a kościół potrzebuje wielu rzeczy takich jak, kuchenki, system nagłośnienia, elektryczne urządzenia i hydrauliczne.

Módlcie się więc i wspierajcie nas indywidualnymi darami, bądź przez wasze kościół/służbę/ organizację.

Kochamy was i zapraszamy do Indii, aby zbawiać zgubionych i pomóc potrzebującym.

 W JEGO służbie

ewangelista JPK

www.thekingdomofgod.in

 jpkonly4u@yahoo.com

www.thekingdomofgod.in@gmail.com

сайт

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]