Codzienne rozważania_03.11.2017

Kazn 10:2-4.
SERCE MĄDRE SKŁANIA SIĘ KU JEGO STRONIE PRAWEJ, LECZ SERCE GŁUPCA KU JEGO LEWEJ.
PO KTÓREJKOLWIEK DRODZE IDZIE GŁUPI, WIDAĆ, ŻE BRAKUJE MU ROZUMU; I W TEN SPOSÓB MÓWI DO WSZYSTKICH, ŻE JEST GŁUPCEM. JEŻELI GNIEW WŁADZY WYBUCHA PRZECIWKO TOBIE, NIE OPUSZCZAJ SWOJEGO MIEJSCA, GDYŻ SPOKÓJ MOŻE ZAPOBIEC WIELKIM UCHYBIENIOM.

Mądrość i głupota mogą być sobie przeciwstawione, tak w sferze postępowania, jak również w mowie. Mądry człowiek przystępuje do dzieła z pilnością i sprawnością, lecz głupiec robi to niezgrabnie. Głupiec, obwieszcza swoją głupotę wszędzie gdzie się udaje, podczas gdy człowiek mądry wie jak nierozsądnie jest wszelkie działanie w pośpiechu, a co można osiągnąć zachowując zimną krew. To właśnie używanie umysłu jest tym, co stanowi różnicę między mądrym a głupim. Człowiek mądry zawsze myśli o niebezpieczeństwach i roztropnie je przewiduje. Rozważa w jaki sposób najlepiej wykonać swoje zadanie i właściwie się do niego przygotowuje. Ważne jest także, by wiedzieć kiedy użyć swoich umiejętności, o czy wie każdy, kto jest mądry. Jeżeli wiesz jak zaklinać węża, lecz nie uczynisz tego zanim cię ukąsi, jaki z tego pożytek.
Życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.