Codzienne rozważania_03.11.2017


Kazn 9:17-18; 10:12-14
SŁOWA MĘDRCÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ POSŁUCH, SĄ LEPSZE NIŻ KRZYK WŁADCY GŁUPCÓW.
MĄDROŚĆ JEST LEPSZA, NIŻ ZBROJA, LECZ JEDEN GRZESZNIK MOŻE POPSUĆ WIELE DOBREGO.
SŁOWA Z UST MĘDRCA ZYSKUJĄ UZNANIE, ALE GŁUPCA GUBIĄ JEGO WŁASNE WARGI:
LEDWIE OTWORZY SWOJE USTA, MÓWI GŁUPSTWO, A KOŃCEM JEGO MOWY JEST GROŹNE SZALEŃSTWO.
GŁUPI MÓWI WIELE, CHOCIAŻ CZŁOWIEK NIE WIE, CO SIĘ STANIE; A KTÓŻ MU POWIE, CO PO NIM BĘDZIE.

Ludzie nienawróceni wciąż jeszcze mogą dokonać pomocnych obserwacji związanych z życiem. Mamy na to tysiące dowodów, na przykład w pożytecznych książkach i czasopismach, które przeczytaliśmy, ogromną większość stanowią rzeczy napisane przez ludzi nienawróconych. Rozum ludzki niewątpliwie ulega wpływowi grzechu, tak jak dzieje się to w każdym aspekcie ludzkiego życia i ludzkiej osobowości, lecz nie oznacza to, że każdy wniosek do którego dojdzie osoba nieodrodzona jest bezwartościowy. Oni wciąż są w stanie zauważyć, że pewne rodzaje życia są lepsze od innych. Salomon rozumujący na sposób ziemski i radzący nam byśmy żyli tutaj i teraz, nie może powstrzymać się od uwagi, że nie wszyscy, którzy tak szybko zmierzają do grobu żyją życiem o tej samej jakości, ani też nie mówią w taki sam sposób. Istnieje coś takiego, jak mądre użycie słów. W powyższych wersetach Salomon wydaje się sugerować, że to, co właśnie napisał w wersecie 16, nie zawsze jest prawdą. Mądrość nie zawsze jest w pogardzie. Nie zawsze spotyka się z lekceważeniem. Spokojna mowa mądrego człowieka częściej znajdzie chętnych słuchaczy, niż krzykliwe paplanie kogoś, kto po prostu lubi dźwięk swego głosu. Mądrością osiąga się więcej niż bronią, mimo faktu, że jeden grzesznik może zniszczyć jej dobre efekty. W ostatecznym rozrachunku służba mądrego człowieka jest warta zachodu. Jaki jest kontrast między mową mądrego a mową głupca (10:12-14). Pierwszy jest wdzięczny i ujmujący, drugi mówi bardzo dużo, zaś jego słowa są głupie od początku do końca. Głupi sprawia wrażenie, że wie co przyniesie przyszłość, lecz któż to naprawdę wie?
Życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *