Codzienne rozważania_04.03.2017

Hbr 1:2-3
OSTATNIO, U KRESU TYCH DNI,PRZEMÓWIŁ DO NAS PRZEZ SYNA, KTÓREGO USTANOWIŁ DZIEDZICEM WSZECHRZECZY, PRZEZ KTÓREGO TAKŻE WSZECHŚWIAT STWORZYŁ.
ON, KTÓRY JEST ODBICIEM CHWAŁY I ODBICIEM JEGO ISTOTY I PODTRZYMUJE WSZYSTKO SŁOWEM SWOJEJ MOCY, DOKONAWSZY OCZYSZCZENIA Z GRZECHÓW, ZASIADŁ PO PRAWICY MAJESTATU NA WYSOKOŚCIACH.

W wersetach tych Bóg ukazuje nam piękno swego Syna. To On objawia nam Boga i dokonuje odkupienia. W stosunku do wszechrzeczy i wszechświata Pan Jezus wyznaczony jest przez Boga stwórcą, opiekunem i dziedzicem. Ponieważ każda pojedyncza rzecz została stworzona, nie istnieje nic co powstałoby samo z siebie. Co więcej, nic samo z siebie nie jest wieczne. Wymaga utrzymania przy życiu, a w konsekwencji przynależy do Tego, który powołał je do istnienia i który się o nie troszczy. Jest to Jego dziedzictwo. Syn czyni to wszystko zgodnie z ustaleniem przez Boga Ojca. Poprzedza On wszystko, co zaistniało. Syn jest odbiciem Bożej chwały. Chwała Boża jest więc ukazaniem tego, co w Bogu niepowtarzalne. Będąc Jego odbiciem, Syn nie odbija Jego chwały lecz sam stanowi promień boskiej jasności, który wdziera się do naszego tonącego w ciemnościach świata. Syn jest odbiciem Jego istoty. Nie wszystko, co jest prawdą o Bogu, ujawnia się w czasie ukazywania się Jego chwały. Wszechświat ukazuje jedynie Jego mądrość i moc, lecz ludzie świadczą swoim sumieniem i postępowaniem, że Bóg jest też istotą moralną. „Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę” (Rz 1:20). „Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; Dowodzą też oni, że treść zakonu wypisana jest w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich i myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę; Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa” (Rz 2:14-16). Pan Jezus jest zwycięzcą w stosunku do ludzkiego grzechu i jego konsekwencji.
Pozdrawiam i życzę błogosławione dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *