Codzienne rozważania_05.05.2014 Jezus modli się o nas

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. (16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat; i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie” (J 17:15-19).

Naprawdę chodzą mi ciarki po plecach, gdy zdam sobie sprawę z tego, że Jezus naprawdę modli się o każdego wierzącego! Gdy czytamy słowa tej pięknej modlitwy naszego Pana, zdumiewa nas to, że ma zapisane Imię każdego z nas na Swojej dłoni. Przyjmij tą wspaniałą modlitwę za ciebie.

Jezus mógł bez problemu zabrać Swoich uczniów ze Sobą, gdy wstępował do nieba, lecz tego nie zrobił! On miał pewien cel i plan do wykonania dla uczniów w czasach, gdy żył na Ziemi jak i dla wszystkich w późniejszych wiekach.

Przeczytaj jeszcze raz dzisiejszy fragment Pisma i tam, gdzie zaznaczyłem wyrazy „ich” oraz „im” wstaw swoje imię. Widzisz, Jezus miał cel i plan dla każdego wierzącego. Niektórzy zostali wezwani do cierpienia i złożenia ofiary, inni do życia w obfitości, z której mieli udzielać na inne służby.

Wszystko dzieje się tak szybko, że nigdy nie wiadomo czy będziemy żyć, czy umrzemy dla Pana, lecz jest jedno, co do czego możemy mieć pewność: On modli się tą modlitwą za ciebie, znając każdą chwilę twojego życia. Co robimy dla Niego?

Niech was Bóg błogosławi, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem.

Pasto Ceciltopod

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.