Codzienne rozważania_05.08.2015

Hurynowicz_rozwazania

Ks. Sędziów 3:9-10.
GDY SYNOWIE IZRAELSCY WOŁALI DO PANA, WZBUDZIŁ PAN SYNOM IZRAELSKIM WYBAWCĘ, KTÓRY WYRATOWAŁ, OTNIELA, SYNA KENAZA, MŁODSZEGO BRATA KALEBA. I ZAWŁADNĄŁ NIM DUCH PAŃSKI WIĘC SĄDZIŁ W IZRAELU…

Powinniśmy dać możność Duchowi Świętemu, aby nas przygotował w szkole życia. Nastanie dzień, kiedy i my, podobnie jak Otniel, będziemy sądzić narody, rządzić i królować z Chrystusem. Lecz przed nadejściem tego dnia Pan Bóg musi, tak jak przygotował Otniela, przygotować i nas przez doświadczenia dzisiejszych dni i przez te nieznaczne zwycięstwa, osiągane przez nas, o których znaczeniu w wieczności nawet się nam nie śni. W życiu każdego człowieka droga chwilami prowadzi w dolinę. Każdy człowiek zanim wejdzie na drogę prowadzącą do zwycięstwa, zmuszony jest przejść przez tunel utrapień.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.