Codzienne rozważania_06.10.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ps 110:7.
BĘDZIE PIŁ W DRODZE ZE STRUMIENIA, DLATEGO GŁOWĘ PODNIESIE.

Pierwsze wersety tego Psalmu mówią proroczo o Panu Jezusie, który siedząc po prawicy Bożej, ukoronowany czcią i chwałą, jest ośrodkiem wszelkiej potęgi. Sam Bóg powiedział do Niego: „Siądź po prawicy mojej” (1w.) Była to odpowiedź na głębokie uniżenie Jezusa o którym czytamy w Psalmie 109:4-5 i 22. Do okresu zależności Pana Jezusa jako człowieka odnoszą się też słowa: „Będzie pił w drodze ze strumienia.” Nic nie mogło sprowadzić Pana Jezusa z drogi posłuszeństwa i wierności wobec Boga, jego Ojca. Wrogowie stawiali go na równi z celnikami i grzesznikami, nazwali „żarłokiem i pijakiem”, twierdzili, że wypędza demony przez diabła, a w końcu opluli go i na głowę włożyli koronę cierniową. Na tej drodze pił jednocześnie ze „strumienia” społeczności z Bogiem i czerpał z Niego siły do pokonywania wszelkich przeszkód i do kroczenia drogą uwielbienia Ojca. Pojedynczy ludzie otworzyli przed Panem Jezusem swoje serca, jak kobieta przy studni Jakuba, Maria z Betanii, cy jeden ze złoczyńców na krzyżu. Pan Jezus teraz też oczekuje uczucia z naszych serc. Jego droga zależności skończyła się, lecz czy dlatego nasza miłość jest mu mniej droga?

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.