Codzienne rozważania_06.11.2017

Kazn 10:16-20
BIADA CI, ZIEMIO, KTÓREJ KRÓLEM JEST CHŁOPIEC I KTÓREJ KSIĄŻĘTA JUŻ RANO UCZTUJĄ!
SZCZĘŚLIWA JESTEŚ, ZIEMIO, KTÓREJ KRÓL JEST SZLACHETNEGO RODU, KTÓREJ KSIĄŻĘTA W CZASIE WŁAŚCIWYM JADAJĄ, PO MĘSKU A NIE PO PIJACKU.  GDZIE WIELKIE LENISTWO, TAM DACH SIĘ ZAPADA, A GDZIE RĘCE OPIESZAŁE, TAM DOM ZACIEKA.
UCZTĘ URZĄDZA SIĘ DLA ZABAWY, A WINO ROZWESELA ŻYCIE. PIENIĄDZ UMOŻLIWIA WSZYSTKO.  ANI NA SWOIM ŁOŻU NIE PRZEKLINAJ KRÓLA, ANI W SWOJEJ SYPIALNI NIE PRZEKLINAJ BOGACZA, BO PTAKI NIEBIESKIE MOGŁYBY ROZNIEŚĆ TEN GŁOS, A STWÓR SKRZYDLATY OZNAJMIĆ TO SŁOWO.

Przerażającym jest fakt, gdy władza spoczywa w ręku niedoświadczonego władcy, którego wspomagają niesumienni doradcy, zachowujący bierność w czasie, kiedy powinni działać. Jednak gdy rządy spoczywają w rękach człowieka doświadczonego, który nie jest zainteresowany zaspokajaniem swoich zachcianek, lecz jego działanie ma na celu pomoc innym w pełnieniu ich zadań. Szczęśliwy jest ten kraj. lenistwo jest wielkim złem. nie przynosi niczego, lecz prowadzi do ruiny. Robi się uczty aby się dobrze się bawić, kupuje się wino aby było dużo radości i śmiechu. Jednak żaden rodzaj radości nie obejdzie się bez pieniędzy. Salomon radzi nam, byśmy byli ostrożni z krytykowaniem władców nawet w swoich myślach. Salomon przedstawił sposób myślenia człowieka nie nawróconego. W niektórych dziedzinach ci, którzy żyją bez Boga, są nadzwyczajnie mądrzy. Jednak nie wtedy, gdy chodzi o ocenę znaczenia życia. W tej sprawie, można powiedzieć, że są na straconej pozycji. Cały ich pogląd opiera się na tym świecie i jest zupełnie materialistyczny. Ich filozofią jest zdecydowanie filozofia rozpaczy. Wiedząc, że śmierć wkrótce ograbi ich z wszystkiego dla czego żyli, zastanawiają się nad sensem i celowością tego wszystkiego. Życie nie daje satysfakcji i jest pozbawione znaczenie. Pozostaje tylko jedna rzecz do zrobienia – żyć chwilą tu i teraz.

Życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.