Codzienne rozważania_08.06.2017

Hbr 13:16-19
A NIE ZAPOMINAJCIE DOBROCZYNNOŚCI I POMOCY WZAJEMNEJ; TAKIE BOWIEM OFIARY PODOBAJĄ SIĘ BOGU.
BĄDŹCIE POSŁUSZNI PRZEWODNIKOM WASZYM I BĄDŹCIE IM ULEGLI; ONI TO BOWIEM CZUWAJĄ NAD DUSZAMI WASZYMI I ZDADZĄ Z TEGO SPRAWĘ; NIECHŻE TO CZYNIĄ Z RADOŚCIĄ, A NIE ZE WZDYCHANIEM, GDYŻ TO WYSZŁOBY WAM NA SZKODĘ.
MÓDLCIE SIĘ ZA NAS; JESTEŚMY BOWIEM PRZEKONANI, ŻE MAMY CZYSTE SUMIENIE, GDYŻ CHCEMY WE WSZYSTKIM DOBRZE POSTĘPOWAĆ.

Tak jak Bóg żywił swój lud na pustyni, tak również żywi i podtrzymuje chrześcijan w ich pielgrzymce. Mają oni „ołtarz”, a ci, „którzy służą przybytkowi ze względu na pokarm nie przynoszący żadnego duchowego pokrzepienia, nie mają prawa, by do niego przystępować. Ten „ołtarz” nie odnosi się do Wieczerzy Pańskiej, lecz do Śmierci Chrystusa. To nie my ofiarujemy Bogu chleb i wino lecz Bóg ofiaruje je nam. Wspomniany tu ołtarz to Golgota, a raczej śmierć, którą Jezus poniósł raz na zawsze jako ofiarę dla Boga. Żywienie się Nim przez wiarę sprawia, że łaska Boża spływa do duszy. Jest to prawdziwy pokarm przynoszący pożytek i pokrzepienie. W żadnym sensie nie ofiarowujemy Chrystusa Bogu podczas sprawowania chrześcijańskiego kultu. To raczej On przedstawia Bogu wszystko, co chrześcijanie przynoszą Jemu podczas skłania czci. Jednak nie wszystkie ofiary przestały istnieć. Niektóre z nich podobają się Bogu – Temu, który jest końcem i celem wszelkiej czci. Ofiary gładzące grzech zakończyły się: Chrystus umarł. Natomiast ofiary spowodowane zgładzeniem grzechów trwają nadal. Łaska rodzi wdzięczność. Okazywanie niewielkiej wdzięczności dowodzi o niewielkim poznaniu łaski. Jakie ofiary podobają się Bogu? Oddawanie chwały. Aby taką chwałę Bóg przyjął, musi ona pochodzić z serca, podobnie jak każde dobre drzewo przynosi dobry owoc. Zawsze tego owocu można przynosić więcej, a szczególnie, gdy istnieje potrzeba czegoś nieustannego i skupiającego się na Chrystusie. Dobroczynność. Czynienie dobra innym ludziom i dzielenie się z tymi, którzy są w potrzebie, stanowi kwintesencję prawdziwej miłości, a zwłaszcza wobec innych chrześcijan – choć nie tylko. Dobroć do wszystkich ludzi podoba się Bogu, gdyż On sam wszystkich obdarza dobrem. Posłuszeństwo i modlitwa o przywódców. Kościół nie jest demokracją, lecz ma przywódców z autorytetem. Podlegają oni jednak autorytetowi i władzy Głowy Kościoła, przed którym zdadzą sprawę w dniu sądu. Mają więc zagwarantować, że podejmują decyzją zgodnie ze Słowem Chrystusa i nie mogą mniemać, ze są zwolnieni z obowiązku, aby uzasadniać swoje postępowanie przed ludźmi, którzy mają im ulegać, chyba że decyzje te ewidentnie zaprzeczają Pismu Świętemu. O przywódców należy się modlić. Nie tylko członkowie zboru pragnął postępować z czystym sumieniem, czyli zgodnie z Bożym Słowem, lecz także ich przywódcy. Stosowanie się do tej wskazówki sprawi, że wiele zborów uniknie zamętu i anarchii. „Takie ofiary” należy składać Bogu ponieważ one Mu się podobają. Powinny być hojne.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.