Codzienne rozważania_09.08.2015

Hurynowicz_rozwazania

J 18:11.
…RZEKŁ JEZUS DO PIOTRA: WŁÓŻ MIECZ SWÓJ DO POCHWY; CZY NIE MAM PIĆ KIELICHA, KTÓRY MI DAŁ OJCIEC.

Pan Bóg bardziej pracuje nad nami niż artysta nad swoim dziełem. Kształtuje nas poprzez prowadzenie nas przez różne doświadczenia. Chce z nas uczynić naczynie najwyższej jakości i dlatego powinniśmy przyjmować w duchu pokory jego dary. Szkodę nie do naprawienia powoduje brak poddania się doświadczeniom, przez które Bóg chce nas przeprowadzić. Odpychamy to, co powinniśmy przyjmować dla dobra naszej duszy, ponieważ miłość Boża, nakazująca nam wypicie tego kielicha goryczy przewyższa wszelki rozum. Wiele razy żalimy się, „ach Panie jakie oschłe jest me serce, jaka napełnia mnie ciemność.” Nie zatwardzajmy swojego serca w czasie doświadczenia, przyjmij go a ono przyniesie więcej pożytku niż stan pełen wzniosłych uczuć.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.