Codzienne rozważania_10.04.2015

Hurynowicz_rozwazania

Mt 9:27-28.
A GDY JEZUS ODCHODZIŁ STAMTĄD, SZLI ZA NIM DWAJ ŚLEPI, WOŁAJĄC I MÓWIĄC: ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI SYNU DAWIDA!
A GDY WSZEDŁ DO DOMU PRZYSZLI ZA NIM CI ŚLEPI. I RZEKŁ IM JEZUS: CZY WIERZYCIE, ŻE MOGĘ TO UCZYNIĆ? RZEKLI MU: TAK JEST, PANIE!

Pan Bóg zawsze ma do czynienia z tym, co jest niemożliwe. Dla Niego nigdy nie ma zbyt późno. Każdy może z wiarą zwrócić się do Niego. Jeżeli w twoim życiu osobistym pojawiło się niedowiarstwo, bunt, grzech, nieszczęście to nigdy nie jest zbyt późno, aby Bóg nie mógł zatryumfować nad tymi faktami, jeśli w pokorze i z ufnością powierzysz je w Jego ręce. Bóg ma moc wynagrodzić lata, które zjadła szarańcza. On to uczyni, jeśli całkowicie powierzymy w Jego ręce nasze problemy i samych siebie – bez ograniczeń i szczerą wiarą. Nie dla naszych zasług, lecz dla chwały Swego imienia Pan Bóg przebacza, ratuje i nagradza. On jest Bogiem wszelkiej łaski. Wysławiajmy i ufajmy Jemu. Pan Bóg raduje się jeśli ma do czynienia z tym co według nas jest niemożliwe do wykonania.
Życzę błogosławionego dnia.

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.