Codzienne rozważania_10.10.2015

Hurynowicz_rozwazania

Rzm 6:23.
ALBOWIEM ZAPŁATĄ ZA GRZECH JEST ŚMIERĆ, LECZ DAREM ŁASKI BOŻEJ JEST ŻYWOT WIECZNY W CHRYSTUSIE JEZUSIE PANU NASZYM.

Nikt nie może być zbawiony, jeśli nie uzna tego wyroku w stosunku do siebie samego. Bóg nie może zbawić człowieka i być z nim w społeczności, jeśli ten myśli inaczej o drodze zbawienia. Jeżeli grzesznik zamierza przynieść coś Bogu, aby On zmazał jego winy, to nie zdaje sobie sprawy z faktu, że z powodu swego zepsucia, nie jest do tego zdolny. Tak czynią ci, co się usprawiedliwiają, ludzie pobożni, których pierwszym przedstawicielem był Kain. „Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów” (Hbr 11:4). Wiara z poczuciem winy przyjmuje obietnice Boże i jest wdzięczna za wykonane przez Chrystusa dzieło odkupienia. Uwolnienie od śmierci i szatana zawdzięczamy Bogu, nie człowiekowi. Aby zbliżyć się do Boga musimy przyjąć dzieło Chrystusa a nie próbować swoich mizernych wysiłków.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.