Codzienne rozważania_10.11.2017

Kazn 12:1
PAMIĘTAJ O SWOIM STWÓRCY W KWIECIE SWOJEGO WIEKU, ZANIM NADEJDĄ ZŁE DNI I ZBLIŻĄ SIĘ LATA, O KTÓRYCH POWIESZ: NIE PODOBAJĄ MI SIĘ.

Ludzie nienawróceni myślą w kontekście życia dla samych siebie. Pewność tego, że śmierć przyjdzie, powoduje, że postanawiają dobrze się bawić póki mogą. Argumentują, że każdą inną myśl powinno się odsuwać i należy koncentrować się na zaspokajaniu własnych potrzeb, tu i teraz. Kto wie, co niesie przyszłość? Żyjmy zatem teraźniejszością! Rada Salomona, udzielona z boskiego punktu widzenia pozostaje w całkowitej sprzeczności z takim myśleniem. W czasie, gdy możesz cieszyć się życiem zwróć się do Boga, bez którego życie jest pozbawione celu. Gdy jesteś w pełni swych możliwości, używaj ich, lecz nigdy nie zapominaj o Bogu. Jak często ekscytacja młodością powoduje, że młodzi ludzie zapominają o Bogu! Sądzą, że mają mnóstwo czasu, by pomyśleć o nim później. On jest dobry dla staruszków, lecz zupełnie nieodpowiedni dla młodzieży. Jednak gdy nadchodzi starość ich charakter jest już tak trwale ukształtowany, że trudno mu zagłębić się w święte myśli. U wielu starszych ludzi każde pragnienie rzeczy duchowych jest zatrute goryczą. Zmęczone ciała i zgrzybiałe umysły często czynią ich niezdolnymi, nawet do tego, by świadomie przyjmować to, co słyszą o Bogu. Stwierdzają, że w ich wieku jest za późno, by zwrócić się do niego! Jak nieliczni są ci, którzy przychodzą do Pana w późnym wieku! Dla okazania swej łaski Bóg zbawia niektórych w tej fazie życia. To nie powinno nikogo dziwić, gdy czytamy takie fragmenty, jak ten. Istnieje najlepszy czas, aby szukać i znaleźć Pana. Istnieje najlepszy czas by mu służyć. Tym okresem jest młodość!

Życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.