Codzienne rozważania_11.05.2017

Hbr 10:14-17
ALBOWIEM JEDNĄ OFIARĄ UCZYNIŁ NA ZAWSZE DOSKONAŁYMI TYCH, KTÓRZY SĄ UŚWIĘCENI.
POŚWIADCZA NAM TO RÓWNIEŻ DUCH ŚWIĘTY, POWIEDZIAWSZY BOWIEM: TAKIE ZAŚ JEST PRZYMIERZE, JAKIE ZAWRĘ Z NIM PO UPŁYWIE OWYCH DNI, MÓWI PAN: PRAWA MOJE WŁOŻĘ W ICH SERCA I NA UMYSŁACH ICH WYPISZĘ JE, DODAJE: A GRZECHÓW ICH I ICH NIEPRAWOŚCI NIE WSPOMNĘ WIĘCEJ.

W jaki sposób wyznający Boga może mieć świadomość całkowitego odpuszczenia, które jest na równi realne z poczuciem jego własnej winy? Bóg wie, że Jego prawo zostało wypełnione przez Syna i że niczego więcej nie może wymagać. W konsekwencji pozwolił Mu zasiąść na tronie po swojej prawicy. Syn zajmuje swoje miejsce wiedząc, że nic więcej nie można od Niego żądać, a Jego ogólny tryumf jest zapewniony. Jak może być grzesznik pewien, że wie, iż jego grzechy są odpuszczone i został przyjęty przez Boga? Czy jest to możliwe? Odpowiedź zawarta jest w obietnicy Nowego Przymierza w Jeremiaszu 31:31: „Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze”, wcześniej cytowanej w rozdziale 8:11. Jednak w tym miejscu nie została ona odtworzona w taki sposób jak tam. Po pierwsze, fragment, który mówi o „poznaniu Pana” został pominięty; lecz co ważniejsze, cytat został przedstawiony inaczej. W Hebr 8 jest on przedstawiony słowem „mówi’. Tutaj czytamy, że „poświadcza nam to Duch Święty”. Odnosi się to do pracy Ducha Świętego, gdy Ten przemawia w sercu przez dane nam i zapisane Słowo Boże. Po początkowym sformułowaniu „powiedziawszy bowiem” pojawia się pojawia się wyrażenie „dodaje”, po czym następuje obietnica, że Bóg nie będzie więcej pamiętał o grzechach, których świadom jest wierzący. Nigdy mu o nich nie przypomni. Obietnicę, którą Duch daje w Księdze Jeremiasza a potem raz jeszcze w Liście do Hebrajczyków, wypowiada ponownie w utrapionym sumieniu, przynosząc mu pokój. Tam, gdzie doświadcza się takiego odpuszczenia, nie ma potrzeby składania dalszych ofiar, o czym wierzący dobrze wie. Obciążony grzesznik staje się chętnym sługą – i to na zawsze.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.