Codzienne rozważania_11.06.2017

2 Tym 1:1
PAWEŁ, APOSTOŁ CHRYSTUSA JEZUSA Z WOLI BOGA, WEDŁUG OBIETNICY ŻYWOTA, KTÓRY JEST W CHRYSTUSIE JEZUSIE.

Tytułując się „apostołem Chrystusa Jezusa” Paweł przypisuje sobie niemałe prawo. Stawia on siebie na równi z Dwunastoma, których Jezus wybrał osobiście spośród licznej grupy swoich uczniów. Im nadał specjalny tytuł „apostołów”, wskazując tym samym, że zamierza ich rozesłać i powierzyć im misję, by go reprezentowali i nauczali w Jego imieniu. Aby przygotować ich do tego dzieła postanowił, aby z nim byli. Tym samym mieli wyjątkową i niespotykaną okazję, by słuchać Jego słów, widzieć Jego dzieła i dzięki temu składać o Nim świadectwo i postępować według tego, co widzieli i co od Niego usłyszeli. Obiecał im również nadzwyczajne prowadzenie Ducha Świętego, który przypomni im to wszystko, czego On ich nauczył i który wprowadzi ich we wszelka prawdę, której wtedy Jezus nie mógł im przekazać.
Paweł twierdzi, że właśnie do tej grupy wybranej został dołączony. Apostolstwo Pawła było z „woli Bożej”. Faktycznie w dziesięciu listach na trzynaście odwołuje się albo do „woli”, „powołania”, albo „mianowania” Bożego, przez które został uczyniony apostołem. Cel jego apostolstwa dotyczył „obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie”. Oznacza to, że Paweł został ustanowiony apostołem by najpierw uczestniczyć w formułowaniu nauki apostolskiej a potem przekazywać Ewangelię. Ewangelia to Dobra Nowina dla ginących grzeszników, która mówi, że Bóg obiecał im życie w Jezusie Chrystusie. Paweł określa Ewangelię jako „obietnicę życia” ponieważ tym ona jest. Ewangelia oferuje człowiekowi życie wieczne, zarówno tutaj jak i po śmierci. Jest to życie „w Chrystusie Jezusie”. Ewangelia to coś więcej niż propozycja żywota, ona obiecuje to życie wszystkim, którzy są w Chrystusie. Paweł jest apostołem Jezusa Chrystusa. Jego apostolstwo bierze początek z woli Bożej i wyraża się w zwiastowaniu Bożej Ewangelii, będącej „obietnicą żywota, który jest w Chrystusie Jezusie”.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.