Codzienne rozważania_12.09.2013- Sianie ziarna

Pastor Cecil A. Thompson

Cecil_EV

Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. (32) Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego” (Mt 13:31-32).

Zdumiewa mnie zawsze to, że niektórzy ludzie są gotowi przygotowywać rolę i siać nasiona, które eksplodują z ziemi i przynoszą plony niesamowitych rozmiarów. Nasz sąsiad uprawiał dynię olbrzymią (Hubbartd squash). Obserwowaliśmy, jak, zaczynając od kilku okrągłych donic, ziarna wypuszczały łodyżki, szybko zapełniając je zielonymi liśćmi. We właściwym czasie zbierał setki dyń. Jeśli chodzi o uprawę roślinek to mnie nigdy nie udało się osiągnąć takich wyników.

Kiedy zastanawiam się nad tematem siania ziarna, jestem świadomy tego, że do tego, aby nastąpił wzrost musi nastąpić śmierć. Ziarna same w sobie nigdy nie pomnażają się ani nie przynoszą plonu. Pozostaję pojedynczym ziarnem. Czytałem kiedyś o pewnym archeologu, który znalazł ziarna pszenicy, umieszczone w dzbanie i pozostawione w grobie, głęboko wewnątrz piramidy. Minęło kilka tysięcy lat i te ziarna były w takim stanie, jak je pozostawiono wcześniej.

Dla wierzących istnieją dwa aspekty siania ziarna. Po pierwsze: musimy pracować nad sianiem ziarna to znaczy, dzielić się ewangelią. Wspieramy służbę pn Juvenile Correctional Center. Zadzwonił do mnie dziś wierny sługa, który poświęcił swoje życie na sianie ziarna na tym polu. Powiedział, że kilku młodych mężczyzn przyjęło Jezusa Chrystusa do swych serc i zostało ochrzczonych. Chwała Panu!

Drugim aspektem siania ziarna jest rozpoznanie tego, że to my jesteśmy ziarnami. W takim przypadku musimy umrzeć dla siebie po to, aby wydać plon, którego chce Chrystus, musimy oddać siebie Jemu całkowicie zamiast domagać się tego, co my chcemy. Coraz usilniej modlimy się: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie!”

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

методика раскрутки сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.