Codzienne rozważania_16.05.2015

Hurynowicz_rozwazania

Rzymian 3:24-25.
I SĄ USPRAWIEDLIWIENI DARMO, Z ŁASKI JEGO, PRZEZ ODKUPIENIE W CHRYSTUSIE JEZUSIE, KTÓREGO BÓG UETANOWIŁ JAKO OFIARĘ PRZEBŁAGALNĄ PRZEZ KREW JEGO, SKUTECZNĄ PRZEZ WIARĘ, DLA OKAZANIA SPRAWIEDLIWOŚCI SWOJEJ PRZEZ TO, ŻE W CIERPLIWOŚCI BOŻEJ POBŁAŻLIWIE ODNIÓSŁ SIĘ DO PRZEDTEM POPEŁNIONYCH GRZECHÓW.

W Chrystusie znajdujemy mądrość, odpowiedź na potrzebę człowieka, jaką jest poznanie. Otrzymujemy sprawiedliwość pozwalającą na ukojenie naszego sumienia i wreszcie świętość, która zaspokaja nasze pragnienie doskonałości i daje poczucie pewności. W Chrystusie dostajemy coś bardzo nam potrzebnego mianowicie odkupienie, które daje nam wolność do której wzdycha każdy człowiek. Pierwszy Adam uczynił z nas niewolników grzechu, szatana i bojaźni przed śmiercią. Izraelici nie potrafili sami uwolnić się z niewoli. Potrzebowali pomocy Boga, potrzebowali okupu za zmianę swego losu, tj. krwi baranka paschalnego. Jak kiedyś Izraelici tak dzisiaj my nie jesteśmy w stanie dokonać samo uwolnienia. Potrzebna nam jest interwencja Boża i krew Chrystusa. O tym jednoznacznie i dobitnie mówi słowo „odkupienie” – odmiana losu osoby. Wierzący, który schroni się pod osłoną krwi Chrystusa, może mieć całkowitą pewność, że nie podlega już dominacji szatana. Musi upłynąć pewien czas zanim w pełni pozna, że grzech już nad nim nie panuje. Wówczas człowiek wierzący dostąpi całkowitego wyzwolenia, nie tylko ducha ale także ciała i duszy. Rozważając w swoim sercu cenę, za jaką zostaliśmy wykupieni oraz uświadamiając sobie z czego zostaliśmy wyzwoleni powinniśmy przylgnąć całym swoim sercem do Tego, który wydał samego siebie za nas. „ABYŚCIE POSTĘPOWALI W SPOSÓB GODNY PANA KU ZUPEŁNEMU JEGO UPODOBANIU, WYDAJĄC OWOC W KAŻDYM DOBRY I WZRASTAJĄC W POZNANIU BOGA.” (Kolosan 1:10).
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.