Codzienne rozważania_17.04.2014 – Niedowiarki

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna, i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie, i nie dawali im wiary” (Łu 24:9-11).

Gdybyśmy patrzyli na współczesne przedstawienia czy musicale to okazało by się, że informacja przyniesiona przez kobiety, które wróciły z pustego grobu, wzbudziła u uczniów entuzjazm. Powiedziały, że widziały nawet aniołów, a jedna z nich – samego Jezusa.

Tymczasem zareagowali wątpliwościami. Jakże to bardzo smutne, że po tym wszystkim, co Jezus mówił im o tym, co Go czeka, przez co musi przejść, znieść i pokonać, ciągle mieli wątpliwości. Ach, tak, Piotr i Jan pobiegli do grobu, lecz fakt, że inni nie ruszyli z miejsca, wskazuje na ich zwątpienie.

Jezus, po swoim zmartwychwstaniu, wielokrotnie pojawiał się przed uczniami, a nawet 500 naraz. Apostoł Tomasz nie były jedynym, który wyraził wątpliwości, było tym tłumie ich więcej. Sam wiem, że łatwiej jest wątpić, niż odpocząć w ramionach wiary.

Dlaczego uczniowie wątpili? Myślę, że podstawową przyczyną było to, że nie słuchali tego, co ich Pan, mówił do nich osobiście. Dlaczego mamy dziś skłonności do powątpiewania? Myślę, że przyczyna jest taka sama. Nie słuchamy tego, co ON mówi w Swoim Słowie, Biblii!

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

продвижение сайта руки

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.