Codzienne rozważania_17.07.2013 -Poszukiwanie dobra

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Lecz szukajcie najpierw Królestwo Bożego o Jego sprawiedliwości, a tamte rzeczy będą wam dodane” (Mt 6:33).

Czytając tytuł dzisiejszych rozważań (oryg.: MINING OF GOOD!), można by pomyśleć, że zrobiłem błąd pisząc „good” (dobro) zamiast „gold” (złoto). Tak nie jest, dobrze wiedziałem, co piszę i chciałem zająć się tematem poszukiwania dobra.

Z tego, co mi wiadomo, wydobywanie złota nie było łatwym przedsięwzięciem. Przypominam sobie zdjęcia tysięcy mężczyzn zmagających się ze śniegiem i okropnymi warunkami, starających się dotrzeć do złotych pół Klondike. Niektórym z moich krewnych udało się dotrzeć tam i przetrwać. Kiedy jednak już tam dotarli, okazało się, że wszystko zostało zajęte (oznaczone palikami jako własność – przyp.tłum.) przez tych, którzy byli wcześniej. Współcześnie również jest to zajęcie raczej zniechęcające.

Wydawałoby się, że celem poszukiwaczy złota było szybkie zdobycie bogactwa, lecz marzenia większości z nich zostały zrujnowane. Nawet ci, którzy znaleźli złoto i inne cenne rzeczy nie byli usatysfakcjonowani.

Jezus chciał, abyśmy zrozumieli, że rzeczy z tego świata nigdy nie satysfakcjonują. Nawet jeśli znajdziemy żyłę czystego złota, nie da to zadowolenia. Pamiętajcie, że w niebie złoto służy do wykładania chodników. Prawdziwą wartość stanowi głębokie poznanie Pana i staranie się, aby Mu służyć. To jest właśnie to, co nazywam POSZUKIWANIEM DOBRA. Gdy odkrywamy Jego dobre i drogocenne dary, znajdziemy pokój, który przewyższa zrozumienie. Ten świat nie jest naszym domem, po prostu przechodzimy tędy!

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.