Codzienne rozważania_17.10.2015

Hurynowicz_rozwazania
Iz 40:26.
PODNIEŚCIE KU GÓRZE WASZE OCZY I PATRZCIE: KTO TO STWORZYŁ? TEN, KTÓRY WYPROWADZA ICH WOJSKO W PEŁNEJ LICZBIE, NA WSZYSTKICH WOŁA PO IMIENIU. WOBEC TAKIEGO OGROMU SIŁY I POTĘŻNEJ MOCY NIKOGO NIE BRAK.

Dobrze jest posłuchać tego Bożego wezwania i w gwiaździstą noc przyjrzeć się niebu. Człowiek jest pod wrażeniem, gdy widzi niebo usiane niezliczoną ilością gwiazd. Jeżeli nie wmawia sobie, że nie ma Boga, wtedy odczuwa Jego wielkość i majestat. Gwiazdy różnie świecą, są one „strażnikami nocy”. Oglądając wspaniałość nieba, widzę wielką miłość Bożą do stworzenia. Czy nie jest to wstrząsające, że człowiek taki wielki, pewny siebie, uważający się za mądrego, nie słucha tego, co ma mu do powiedzenia Stwórca? Jest ciągle zajęty małymi, ziemskimi sprawami tak, że nie ma czasu dla „niebios, które opowiadają chwałę Boga” (Ps. 19:1). Czy jesteś nawrócony czy nie, skieruj swój wzrok do góry, aby Bóg mógł z tobą rozmawiać. Jeśli masz świadomość swojej marności to chętnie i pokornie przyjmiesz pouczenia Ojca niebieskiego. Jeśli nie jesteś nawrócony, to niech stanie się dla ciebie faktem, że Bóg objawił się w Chrystusie. Osądź swoje grzechy i wyznaj je Jezusowi Chrystusowi, który je tobie wybaczy.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.