Codzienne rozważania_18.10.2013

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

October 18, 2013

KAŻDY, KTO PRAGNIE!

Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?” (Ps 42:1-2).

Głód jest potrzebą, która może być bez szkody znoszona przez wiele dni. Okazuje się, że post może mieć pewne pozytywne aspekty i mówi się, że ma dobry wpływ na ciało. Z drugiej strony, pragnienia nie można ignorować. Odwodnienie ciała szybko prowadzi do śmierci, jak to mieliśmy w ostatnich latach tragiczne przykłady sportowców, którzy wytężali siły w wysokich temperaturach.

Dawid wyznaje, że pragnie bliższej społeczności z Panem i porównuje to pragnienie do pustyni i umierania z pragnienia duchowej wody. Jak do tego doszedł? Spróbujmy sobie wyobrazić, jak to wygląda, i zobaczyć, czy może ty sam nie cierpisz z powodu tego natężania się. Oto mamy Psalm 42.

Jednym z symptomów duchowego odwodnienia jest przedłużająca się nieobecność na zgromadzeniach w domu Pańskim. Innym symptomem jest brak czasu spędzonego z Bogiem na osobistej komunikacji. Prowadzi to do izolacji i uleganiu pokuszeniom ciała. Co z duchowym odwodnieniem wierzących? Czy słyszysz ten odgłos dławienia? Ile czasu minęło od chwili, kiedy ostatnio raz spotkałeś się z Bogiem? Zastanów się nad tym, rozkoszując się pieśnią na ten tydzień.

Ho! Everyone Who Is Thirsty
Ho! Everyone that is thirsty in spirit,
Ho! Everyone that is weary and sad;
Come to the fountain, there’s fullness in Jesus,
All that you’re longing for; come and be glad!

Refrain: I will pour water on him that is thirsty,
I will pour floods upon the dry ground;
Open your hearts for the gifts I am bringing;
While you are seeking Me, I will be found.

Child of the world, are you tired of your bondage?
Weary of earth’s joys, so false, so untrue?
Thirsting for God and His fullness of blessing?
List’ to the promise, a message for you!

Refrain: I will pour water on him that is thirsty,
I will pour floods upon the dry ground;
Open your hearts for the gifts I am bringing;
While you are seeking Me, I will be found.

Child of the kingdom, be filled with the Spirit!
Nothing but „fullness” thy longing can meet;
'Tis the enduement for life and for service;
Thine is the promise, so certain, so sweet.

Refrain: I will pour water on him that is thirsty,
I will pour floods upon the dry ground;
Open your hearts for the gifts I am bringing;
While you are seeking Me, I will be found.

——————-

To access Ho! Everyone Who Is Thirsty, this week’s inspirational video from GloryScapes™ Christian Music Hymns & Songs, please go to: http://www.gloryscapes.com/hoeveryonewhoisthirsty in your browser or click on the image below.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

 раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.