Codzienne rozważania_18.11.2014

Hurynowicz_rozwazania
Galacjan 6:14.
CO ZAŚ DO MNIE, NIECH MNIE BÓG UCHOW, ABYM MIAŁSIĘ CHLUBIĆ Z CZEGO INNEGO, JAL TYLKO Z KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, PRZEZ KTÓREGO DLA MNIE ŚWAT JEST UKRZYŻOWNY, A JA DLA ŚWIATA.

Krzyż oddzielił mnie od świata, a wprowadził w społeczność z Bogiem. Wierzący, który umarł z Chrystusem, został ukrzyżowany dla świata, a świat dla niego. Jako zmartwychwstały z Chrystusem, jest zjednoczony z Bogiem w mocy nowego życia. Chrześcijanin związany z Chrystusem dzieli z nim przyjęcie przez Boga i odrzucenie przez świat. Pierwsza sprawa to taka, że jesteśmy obywatelami nieba i czcicielami Boga a dzięki drugiej jesteśmy Jego świadkami na ziemi. Skoro krzyż został postawiony między mną a moimi grzechami i dał mi pokój z Bogiem, stoi też między mną, a światem i łączy mnie z Chrystusem odrzuconym przez ludzi. To czyni mnie obiektem ich wrogości i jednocześnie pokornym i cierpliwym świadkiem drogocennej, niezbadanej i wiecznej łaski, która objawiła się w krzyżu.

Życzę ciepłego i radosnego dnia.

раскрутка сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.