Codzienne rozważania_20.10.2015

Hurynowicz_rozwazania

Iz 38:1.
W OWYCH DNIACH HISKIASZ ŚMIERTELNIE ZACHOROWAŁ. I PRZYSZEDŁ DO NIEGO IZAJASZ, SYN AMOSA, PROROK, I RZEKŁ DO NIEGO: TAK MÓWI PAN: UPORZĄDKUJ SWÓJ DOM, ALBOWIEM UMRZESZ, A NIE BĘDZIESZ ŻYŁ.

Hiskiasz, król Izraela był wstrząśnięty taką wiadomością. Miał nadzieję na wyzdrowienie, ale niestety musiał umrzeć. Bóg przekazał mu tę wiadomość przez proroka. Jak zareagował na nią król? Modlił się do Boga. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Bóg w swojej łaskawości wysłuchał wołania Hiskiasza i dodał do jego życia 15 lat. Jednak król musiał spojrzeć śmierci w oczy i pod wrażeniem rychłego odejścia przyjrzał się dotychczasowemu życiu. W obliczu swoich przewinień uniżył się przed Bogiem i otrzymał przebaczenie. Jest bardzo wielu chorych, niektórzy nawet bardzo poważnie. Wszyscy mają nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Jednak często choroba kończy się śmiercią. W każdym wypadku ważne jest, aby w modlitwie zwrócić się do Boga, di Jezusa Chrystusa. Możemy mu powiedzieć o swoich kłopotach i problemach, także i chorobie. Spójrzmy w tył na własne życie! Zobacz oczami Boga swoje prawdziwe położenie, swoje grzechy i przewinienia. Byłoby straszne, gdybyś się do nich nie przyznał, byłoby to dla ciebie zgubne. Bóg pragnie każdego obdarzyć miłością i pokojem. Dzięki Panu Jezusowi możesz otrzymać przebaczenie swoich grzechów i wieczne życie.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.