Codzienne rozważania_21.11.2014

Hurynowicz_rozwazania

Rzm 8:28.
A WIEMY, ŻE BÓG WSPÓŁDZIAŁA WE WSZYSTKIM KU DOBREMU Z TYMI, KTÓRZY BOGA MIŁUJĄ, TO JEST Z TYMI, KTÓRZY WEDŁUG POSTANOWIENIA JEGO SĄ POWOŁANI.

Miłość do Boga przejawia się w dobrowolnym posłuszeństwie wobec Jego świętej woli. Nie postępujemy niezgodnie z Jego wolą, nienawidzimy grzechu i unikamy go. Z miłości do Boga, który jest naszym Ojcem nie chcemy czynić niczego, co by jemu się nie podobało. Gdy Bóg zajmuje w naszym życiu pierwsze miejsce, wtedy jest to dowodem autentycznego chrześcijaństwa. Prawdziwy chrześcijanin miłuje wszystkich bliźnich a także nieprzyjaciół. Miłuje braci, również tych, którzy wydają się jemu niesympatyczni. Miłość do ludzi przejawia się przede wszystkim w dążeniu pozyskiwania innych dla Boga, bo miłujemy ich dusze tak jak Bóg je miłuje. Jeżeli nie jesteśmy samolubni, lecz zdolni do poświęcenia się dla innych to miłość ku nim nie uważamy jako obciążenie lecz jako przywilej. Nasza miłość zobowiązuje nas do pomocy w rozmaity sposób.
Prawdziwy chrześcijanin to ktoś, kto gotów jest pomóc wszędzie i każdemu w jakikolwiek sposób, zawsze i wszędzie.

Życzę błogosławionego dnia

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.