Codzienne rozważania_22.07.2015

Hurynowicz_rozwazania

2Sam 7;25-26.
TERAZ WIĘC, PANIE, BOŻE, POTWIERDŹ NA WIEKI OBIETNICĘ, KTÓRĄ WYPOWIEDZIAŁEŚ O SWOIM SŁUDZE I O JEGO DOMU, I UCZYŃ JAK POWIEDZIAŁEŚ, A IMIĘ TWOJE BĘDZIE WIELKIE NA WIEKI, ABY MÓWIONO: PAN ZASTĘPÓW JEST BOGIEM NAD IZRAELEM, A DOM TWOJEGO SŁUGI DAWIDA BĘDZIE UTWIERDZONY PRZED TOBĄ.

Często w modlitwie zwracamy się do Boga, prosząc Go o coś, na co nie mamy Jego pozytywnej obietnicy. I dlatego nie jesteśmy pewni, czy prośba nasza zgodna jest z Jego wolą, dopóki nie skontrolujemy siebie przez pewien okres czasu na drodze długiej i wytrwałej modlitwy.
Każda obietnica podana w Piśmie Świętym, jest Bożym dokumentem, na podstawie którego możemy z przekonaniem prosić: „Uczyń jak powiedziałeś.” Stwórca nie oszuka Swego stworzenia, które Jemu ufa i nie zmieni Swego słowa danego Swoim dzieciom. „Pomnij na słowo do sługi twego, na którym kazałeś mi polegać„.  Ps119:49. Jest to skuteczna modlitwa.

Pozdrawiam i życzę radosnego dnia w obecności Zbawiciela Chrystusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.