Codzienne rozważania_23.06.2014 – Przebacz nam, Panie

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson
jeśli ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (2Krn 7:14).

Johnny i jego młodsza siostra, Judy, bawili się w ogrodzie, gdy nagle Judy wbiegła do domu płacząc. Powiedziała mamie, że Johnny uderzył ją. Mama zapytała chłopca, dlaczego uderzył siostrę, na co on odpowiedział: „Nie uderzyłem jej, po prostu wpadła na moją pieść!”

Zawsze łatwiej jest za własne grzechy oskarżać kogoś innego, niż wyznać je samemu. Szczególnie prawdziwe jest to w odniesieniu do naszego chorego na grzech świata. Cmokamy i modlimy się do Boga o zmianę naszego zepsutego społeczeństwa.
Oczywiście, nie chodzi mi o to, że mamy zaakceptować to, co się dzieje w naszym świecie, lecz o to, jakiej reakcji oczekuje od nas Bóg. Myślę, że odpowiedzią jest spojrzenie w lustro Bożego Słowa.
W dzisiejszym fragmencie Bóg mówi do Swego ludu, a to znaczy, że mówi do tych z nas, którzy są narodzonymi na nowo wierzącymi. Co mówi nam ten wers? 1. Uniżcie się. 2. Módlcie się, 3. Szukajcie oblicza Bożego, 4. Odwróćcie się od swoich złych dróg.
Zanim będziemy mogli mieć jakąkolwiek nadzieję na zmiany naszego świata, musimy zbadać sami siebie i znaleźć te obszary grzechu i kompromisu, które czają się głęboko wewnątrz nas. Nigdy nie będziemy oglądać zmian w naszym świecie, jeśli sami nie będziemy gotowi na zmiany we własnym życiu. Czy chcesz się zmieniać?
Niech was Bóg błogosławi, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem

Pasto Cecil

реклама и интернете

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.