Codzienne rozważania_23.06.2015

Hurynowicz_rozwazania

Dz 4:12.
I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA; ALBOWIEM NIE MA ŻADNEGO INNEGO IMIENIA POD NIEBEM, DANEGO LUDZIOM, PRZEZ KTÓRE MOGLIBYŚMY BYĆ ZBAWIENI.

Cudowne jest imię JEZUS, w którym Bóg dał zbawienie grzesznikom na ziemi. W Ew. Mateusza 1:21 czytamy: „i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” Jest to imię, w którym Bóg ofiarował zbawienie zgubionym grzesznikom. Bóg nadał Mu je zanim Jezus jako człowiek narodził się na ziemi. Wielu chrześcijan, kiedy zwróci się im uwagę, że bezmyślnie wypowiadają to imię, mówi, że nawet o tym nie myślą, choć znają przykazanie Boże: „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego.” Przed Nim powinno zginać się wszelkie kolano i kiedyś będzie musiało się ugiąć. Miliony ludzi wypowiada to imię bezmyślnie, nadaremnie i bez czci, pamiętajmy aby nie nadużywać tego imienia. Uwierz w Tego, który jest Zbawicielem grzeszników, którego Bóg Ojciec zesłał na ratunek zgubionym.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.