Codzienne rozważania_25.04.2015

Hurynowicz_rozwazania

Mt 25:46.
I ODEJDĄ CI NA KAŹŃ WIECZNĄ, SPRAWIEDLIWI ZAŚ DO ŻYCIA WIECZNEGO.

Jest niezaprzeczalnym faktem, że po śmierci nie ma już możliwości nawrócenia się do Boga. Podobieństwo o bogatym człowieku i biednym Łazarzu odnosi się do tej sprawy. Widzimy, że jest piekło oraz męki, od których nie ma ucieczki. Okropne jest, mając pełną świadomość przebywać w wiecznej beznadziejności i rozpaczy. Wszyscy, którzy zasnęli w Chrystusie, znajdują się w raju, w wiecznej i niezmiennej szczęśliwości. Jak szczęśliwość jest wieczna tak i potępienie jest wieczne. To stawia przed każdym poważny problem do rozstrzygnięcia: czy opowiadasz się ZA czy PRZECIW Chrystusowi? Od tego zależy twój wieczny los. Tego wyboru musisz dokonać dzisiaj, ponieważ w wieczności los twój pozostanie niezmienny. „DZIŚ JEŚLI GŁOS JEGO USŁYSZYCIE, NIE ZATWARDZAJCIE SERC WASZYCH„. Weź sobie do serca tą przestrogę.

Życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.