Codzienne rozważania_25.10.2014

Hurynowicz_rozwazania
Psalm 46:6.
BÓG JEST W NIM, NIE ZACHWIEJE SIĘ: BÓG WSPOMOŻE GO PRZED ŚWITEM.

Bóg jest warownym grodem, grodem, którego nikt i nic nie jest w stanie poruszyć. Czy to jest możliwe dla nas, z których naturą jest związane chwianie się i niepokojenie w różnych pełnych trosk i zgiełku okolicznościach, osiągnąć taki stopień, gdzie nic nie może już zachwiać ani naruszyć naszego pokoju? Wszystko, co w życiu ap. Pawła mogło się zachwiać, było już zachwiane i nie cenił ani życia, ani swoich osiągnięć. Tak może się stać i z nami. Jeżeli całkowicie oddamy się do dyspozycji naszego Boga, będziemy mogli osiągnąć taki stan duszy, gdzie wszystkie drobiazgi naszego życia codziennego a nawet i wielkie uciski nie będą miały mocy naruszyć naszego pokoju, który przewyższa wszelki rozum, ponieważ jest to pokój Boży, dany w udziale tym, którzy nauczyli się pokładać swoją ufność w samym Bogu. Być ugruntowanym jak filar w domu naszego Pana i Boga to cel, dla którego z radością można znieść wszelkiego rodzaju przeciwności, jeśli są one nieuniknione i konieczne dla osiągnięcia tego stanu. Ci którzy ufają Panu, są jak góra Syjon,która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.

Życzę błogosławionego dnia.

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.