Codzienne rozważania_25.10.2014

Hurynowicz_rozwazania
Psalm 46:6.
BÓG JEST W NIM, NIE ZACHWIEJE SIĘ: BÓG WSPOMOŻE GO PRZED ŚWITEM.

Bóg jest warownym grodem, grodem, którego nikt i nic nie jest w stanie poruszyć. Czy to jest możliwe dla nas, z których naturą jest związane chwianie się i niepokojenie w różnych pełnych trosk i zgiełku okolicznościach, osiągnąć taki stopień, gdzie nic nie może już zachwiać ani naruszyć naszego pokoju? Wszystko, co w życiu ap. Pawła mogło się zachwiać, było już zachwiane i nie cenił ani życia, ani swoich osiągnięć. Tak może się stać i z nami. Jeżeli całkowicie oddamy się do dyspozycji naszego Boga, będziemy mogli osiągnąć taki stan duszy, gdzie wszystkie drobiazgi naszego życia codziennego a nawet i wielkie uciski nie będą miały mocy naruszyć naszego pokoju, który przewyższa wszelki rozum, ponieważ jest to pokój Boży, dany w udziale tym, którzy nauczyli się pokładać swoją ufność w samym Bogu. Być ugruntowanym jak filar w domu naszego Pana i Boga to cel, dla którego z radością można znieść wszelkiego rodzaju przeciwności, jeśli są one nieuniknione i konieczne dla osiągnięcia tego stanu. Ci którzy ufają Panu, są jak góra Syjon,która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.

Życzę błogosławionego dnia.

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.