Codzienne rozważania_26.07.2017

2 Tym 2:24-25a.
A SŁUGA PAŃSKI NIE POWINIEN WDAWAĆ SIĘ W SPORY, LECZ POWINIEN BYĆ UPRZEJMY DLA WSZYSTKICH, ZDOLNY DO NAUCZANIA, CIERPLIWIE ZNOSZĄCY PRZECIWNOŚCI,
NAPOMINAJĄCY Z ŁAGODNOŚCIĄ…
Podstawową cechą „sługi Pańskiego” ma być „łagodność”. Wcześniej przekonaliśmy się, że Tymoteusz jest powołany do służby nauczania Słowa, a teraz musi być „zdolny do nauczania”, obdarzony darem lub uzdolnieniem w tym kierunku. Jego pouczenia będą musiały przybierać odcień negatywny tak samo jak i pozytywny. Jest on powołany nie tylko do nauczania prawdy ludzi, których powierzono mu pod opiekę, lecz i po to, żeby poprawiać ich błędy. Sługa Pański nie może wzdragać się przed „napominaniem krnąbrnych”, ludzi którzy kwestionują jego słowa, lecz generalnie całą jego służbę pouczania i napominania charakteryzować ma ten sam szczególny rys, nie powinien wdawać się w spory. Zamiast tego ma uprzejmy dla wszystkich, cierpliwie znoszący przeciwności i nacechowany łagodnością. Wszystko to składa się na postawę, która winna charakteryzować „sługę Pańskiego”, co jest zamierzoną aluzją do „sługi Pana”, o którym mowa w „pieśni o słudze” Izajasza. Tamten sługa był nauczycielem, ponieważ Bóg dał mu przemawiać „językiem ludzkich uczonych”, a on mądrze tego daru używał, umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Był tak łagodny w swej służbie, że nigdy nie krzyknął, nie uczynił hałasu, był czuły i postępował delikatnie z ludźmi, których odwaga była osłabiona, a ich wiara wygasła. Nigdy nie dołamał nadłamanej trzciny, ani nie dogasał gasnącego knota, a kiedy ludzie powstawali przeciwko niemu, nie opierał się, ani nie odpowiadał im tym samym. Nadstawiał swój grzbiet bijącym, a policzki tym, którzy wyrywali mu brodę i nie odwrócił twarzy kiedy go opluwali. W końcu pozwolił się prowadzić jak jagnię na rzeź nie otwierając swych ust i nie opierając się swym oprawcom (Iz 50:4, 42:2-3, 50:6, 53:7). Taki był Jezus z Nazaretu, Sługa Pana, który mówił o sobie, że jest „cichy i pokornego serca” (mat 11:29). Ta sama cichość i łagodność Chrystusowa ma charakteryzować wszystkich, którzy uważają się dziś za sługi Pana.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.