Codzienne rozważania_27.05.2014 – Bądź pewien

Cecil_EV

Cecil A. Thompson
A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1J 1:5-7).

I Mam poważne obawy co do tego, czy przekazujemy ludziom właściwe przesłanie zbawienia. Proponujemy taką ideę, aby ludzie przyjęli Jezusa Chrystusa, jako osobistego Zbawiciela, i szli dalej, żyjąc bezbożnie. Jest to całkowicie złe. Nigdzie w Piśmie nie znajduję takiego myślenia, a wręcz coś przeciwnego. Ten fragment jest tylko jednym z wielu, które wskazują na to, że nasze życie ma być zgodne z tym, co głosimy (dosł.: „our walk must match our talk”).

Jezus konsekwentnie mówił aby ci, którzy zostali uzdrowieni i uwolnieni od grzechu, odwrócili się od niego i zaczęli inaczej żyć. Jeśli mówił to w tamtych czasach – dotyczy to również nas dzisiaj. Wydaje się, że gdzieś po drodze przyjęliśmy takie wyobrażenie, że można żyć jak sam diabeł i nadal być dzieckiem Króla. BEEP! BŁĄD!!

Czas na remanent. Musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pomogą nam określić jakie jest nasze wieczne przeznaczenie. Znaczy to, że nie możemy tych pytań lekko potraktować. Gotowi?

1. Czy pamiętasz, kiedy modliłeś się, prosząc Pana, aby przebaczył ci grzech i wszedł do twojego życia?
2. Czy byłeś wtedy szczery?
3. Czy w tej chwili masz pewność tego, że Chrystus jest twoim Zbawicielem i Panem?
4. W jaki sposób zmieniło się twoje życie z chwilą przyjęcia Chrystusa do twego życia? Czy odwróciłeś się od grzechów z przeszłości?
5. Czy utrzymujesz codzienną dyscyplinę czytania Słowa Bożego?
6. Czy masz znaczący czas modlitwy każdego dnia? (Nie tylko przed posiłkiem, albo „A teraz połóż mnie spać”.)
7. Czy inni wiedzą, że jesteś chrześcijaninem dzięki twojemu duchowemu życiu z Panem?
8. Czy, gdy zgrzeszysz, sumienie przekonuje cię i prowadzi do wyznania grzechu?
9. Gdybyś miał w tej chwili stanąć przed Bogiem, czy byłby On zadowolony z tego, jak żyjesz?

To tylko kilka pytań, które pomogą pokazać, jakie jest twoje życie. Może okazać się to pobudką do odnowienia relacji z Bogiem. Łatwo jest popaść w rzeczy tego świata i ignorować Pana, który obiecał nam życie wieczne. Nigdy nie wiemy, kiedy w życiu może zdarzyć się coś niespodziewanego. Te kilka powyższych pytań nie będzie miało żadnego znaczenia wobec tych, na które będziemy musieli odpowiedzieć na temat swoich uczynków w ciele. Czy jesteś gotowy? Przynaglam cię teraz, zrób to dopóki jeszcze jest czas.

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!
– Pastor Cecil

topodin.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.