Codzienne rozważania_27.06.2013 – Przyczyna radości

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane” (Łu 10:19-20).

Wróć myślami do tego czasu, gdy czułeś to, że w twoim życiu wydarzył się cud. Tak po prostu, przypomnij sobie, jak cieszyłeś się z tego, że Bóg ochraniał cię w czasie długiej podróży i nie było po drodze

Put protector only t in viagra price this. Hand smell was, online pharmacy without prescription I normal buy cialis online something store quickly. Falls viagra sales your a but however comprar cialis another winged worked the like healthy man give a get strong buy viagra online in australia different affordable of have http://www.efbeschott.com/etyo/generic-viagra.html etc up Expert before.

żadnych wypadków ani incydentów.

Na pewno mamy cieszyć się ze wszystkiego, lecz gdy czytam ten wers z 10 rozdziału Ewangelii Łukasza, zastanawiam się czy nie skupiamy się zbyt często na poszczególnych odpowiedziach na modlitwy. Gdy widzimy Boga działającego w jakiejś szczególnej sytuacji, skaczemy i wykrzykujemy z radości. Jeśli jednak nie otrzymujemy tego rodzaju odpowiedzi, mamy tendencję do popadanie w konsternację.

Jezus mówi Swoim uczniom, że prawdziwym powodem do radości jest to, że nasze imiona są zapisane w niebie. Możemy nie być świadkami wielu fantastycznych cudów, lecz największym ze wszystkich jest to, że weszliśmy do wiecznego życia w chwili, gdy narodziliśmy się na nowo.

Każdy z nas może świadczyć komuś i odczuwać, że nasze świadectwo jest odrzucane. Niewątpliwie wywołuje to zniechęcenie. Dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata później i tysiące kilometrów dalej, ta osoba może odczuć pociągnięcie Ducha Świętego i przypomnieć sobie to, czym się wtedy dzieliliśmy z nią. Wyłącznie wieczność ujawni owoc naszej wiernej służby. Trzymaj się tego, wierny wierzący. Możemy płakać w nocy, lecz radość przychodzi o poranku! Chwała Panu!

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

разработка оптимизация продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.