Codzienne rozważania_27.11.2014

Hurynowicz_rozwazania

Ga 6:14.
CO ZAŚ DO MNIE, NIECH MNIE BÓG UCHOWA, ABYM MIAŁ SIĘ CHLUBIĆ Z CZEGO INNEGO, JAK TYLKO Z KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, PRZEZ KTÓREGO ŚWIAT JEST DLA MNIE UKRZYŻOWANY, A JA DLA ŚWIATA.

Krzyż, który pojednał mnie z Bogiem oddzielił mnie od świata. Kto umarł z Chrystusem jest ukrzyżowany dla świata a świat dla niego. Zmartwychwstały z Chrystusem jest połączony mocą życia. Nierozerwalnie połączony z Chrystusem jest przyjęty przez Boga a odrzucony przez świat. Jako ludzie połączeni z Chrystusem jesteśmy obywatelami nieba oraz czcicielami Boga a jednocześnie cudzoziemcami na tej ziemi. Jako czciciele Boga zostajemy wprowadzeni „za zasłonę” a jako cudzoziemcy „wyszliśmy poza obóz”.
Krzyż stanął między mną a moimi grzechami co dało mi pokój z Bogiem. Krzyż połączył mnie z Chrystusem a jednocześnie spowodował odrzucenie przez świat. Jako człowiek nowo narodzony mam być pokornym i cierpliwym świadkiem niezmierzonej łaski, która objawiła się na krzyżu.

Życzę radosnego, ciepłego i błogosławionego dnia.

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.