Codzienne rozważania_29.01.2015

Hurynowicz_rozwazania
Iz 6:5.
I RZEKŁEM : BIADA MI! ZGINĄŁEM, BO JESTEM CZŁOWIEKIEM NIECZYSTYCH WARG I MIESZKAM POŚRÓD LUDU NIECZYSTYCH WARG…

Są to poważne słowa i każdy zna ich znaczenie. Dziecko szukające zgubionej zabawki, człowiek rozpaczający po stracie majątku lub kogoś bliskiego. Każdy wie, co znaczy stracić kogoś lub coś. Poważniejszą sprawą jest być zgubionym. Kiedyś sam zawołałem 'jestem zgubiony” i zostałem uratowany. Według Słowa Bożego wszyscy jesteśmy zgubieni od czasu upadku pierwszego człowieka, Adama. Znajdujemy się w niebezpieczeństwie pójścia na wieczną zgubę. Jest to doniosła prawda, która nie zostanie przez nieświadomość, obojętność czy niewiarę osłabiona lub usunięta. Jak w każdym człowieku mieszka i działa grzech, tak też każdy człowiek stanie przed Bożym sądem. Człowiek znajduje się w pętach szatana do czasu nawrócenia do Boga. Dlatego należy przyjąć Pana Jezusa jako swego Zbawiciela. On przyszedł na świat aby umrzeć na krzyżu za grzeszników, którzy uwierzą w Jego dzieło dokonane na Golgocie. Kto tak uczyni nie stanie przed Bożym sądem. Tak mówi Jezus Chrystus Zbawiciel, tak mówi Słowo Boże.

Życzę błogosławionego dnia.

aracer.mobi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.