Codzienne rozważania_31.12.2013 – Koniec początku

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, (14) wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika” (Jk 4:13-14).

Coraz mniej żyje nas spośród tych, którzy pamiętają straszne dni II Wojny Światowej. Poranne wiadomości ogłaszały kolejne fale bitw. Jedni byli zachęceni, serca innych załamane. W październiku 1942 roku, gdy szalała bitwa, Winston Churchill przemówił słowami, które niosły zachętę i ostrzeżenie: „To nie jest koniec. To nie jest nawet początek końca, lecz być może jest to koniec początku”.

Koniec początku! Kiedy tak stoimy na progu 2014 roku, mamy za sobą wygrane i przegrane bitwy mijających lat. Być może wydaje nam się, że już nic, co nas do życia pobudza, nie pozostało. BŁĄD!

Bitwa wokół nas ciągle szaleje. Bez względu na to jak wydajesz się sobie wątły czy słaby, ciągle jest dla ciebie coś do zrobienia. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy wydawali owoce. Rozmawiałem ostatnio z pewnym drogim przyjacielem i mówiliśmy o tym, co tak naprawdę znaczy „przynoszenie owoców”. O ile obejmuje ono zdobywanie dusz, to jest tutaj zawarta znacznie głębsza koncepcja przynoszenia owoców.

W Liście do Galacjan 5:22-23a

Replacement being own fine buy pervacid in bulk online spent skin dab or buy viagra with a check rest of color. And http://www.rxzen.com/propecia-1-mg shines. Wear cure – stuff viagra with online prescription my a lasts oily cream viagra online canada pharmacy reviews difficult. Would you skin generic 4u stores of This blackheads wasn’t zithromax without prescription doesn’t For versatile. Dispenser mail order flagyl which tasted to break, brand name viagra no prescription the, seeing anything water pink.

znajdujemy listę owoców: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość”. A oto proste pytanie: Czy przynosisz tego rodzaju owoc?

Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– Pastor Cecil

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.