Czy jesteś gotowy?

Logo_VanCronkhite

David VanCronkhite
david.vancronkhite @   gmail.com

Właśnie skończyłem pisać moje przemyślenia, gdy otrzymałem takiego wiadomość tekstową od bardzo poważanego proroczego głosu: „Powiedz Dawid – Jesteś gotowy?”
Było to bardzo na czasie. O, jakże chciałbym być gotowy. Po prostu nie wiem, czy jestem. Gotowy? Gotowy, aby nie bać się człowieka i rządzących systemów, kontrolujących moje życia. Chcę być wolny od osądów i niespełnionych oczekiwań i tych moich wobec innych, i innych wobec mnie; wolny od przeszłości, a nawet teraźniejszości, wolny od strachu przed przyszłością. Wolny, aby żyć pod panowaniem Króla, który nakazuje nam po prostu kochać; kochać Boga wszystkim i kochać człowieka, jak siebie!

Czy to jest możliwe? Kochać i być kochanym; mieć przebaczoną przeszłość, naszą teraźniejszość, tak daleko jak wschód od zachodu? Na ziemi jak i w niebie? Tylko z powodu Jego miłosierdzia i łaski: z powodu pokuty i przebaczenia otrzymanego i danego?

Przede wszystkim to jest prawdziwe życie. Bez gier, agend, biznesu, ani zbiorowego, ani kościoła, ani służby. Życie – wydaje się, że w całości chodzi tu o Króla, Królestwo i Jego fundamentalne wezwanie do miłości.


Czy jesteś gotowy na życiowe „A TERAZ”?

Zastanawiałem się nad rozmowami z Bogiem, które miały miejsce przez ostatnich kilka miesięcy. To było coś takiego: „Dawid, zamierzam nauczyć cię dwóch nowych wartości. Zapisz je!”

Wtedy wartość pierwsza przeszła przez moje serce: „MIŁOŚĆ. Zamierzam cię uczyć miłości”.

Szybko i z mocą pojawiła się druga: „WIARA. Chcę nauczyć cię wiary. Teraz możesz wierzyć, ponieważ udowodniłem ci, że jestem wierny? Nauczę cię wiary i miłości. Zapisz je”.

Nie powiedział, że zamierza dodać do mojej miłości i wiary, lecz że chce nauczyć mnie miłości i wiary. To tak, jakby mógł nie mógł mnie nauczyć kochać 35 lat temu, gdy pomodliłem się modlitwą [grzesznika – przyp.tłum.]. Nie byłem wtedy w miejscu, w którym mógłbym zobaczyć czy nawet zrozumieć głębokość Jego miłości. Nie mógł mnie również uczyć Jego miłości przez te 16 lat, ponieważ byłem zbyt zajęty moja służbą! Lecz teraz mówi: „A teraz!” Być może, tylko być może, przeszedłem już na tyle w tej podróży życia, że jestem teraz gotów uczyć się jak uchwycić miłość, na tyle złamany, rozbity, aby zobaczyć, usłyszeć i pragnąć Jego miłości.

Lecz to nie jest takie łatwe, lub nie wydaje się takie. Nasza ludzka, miłość z systemu jest oparta na działaniu. To znaczy, że jeśli nie grzeszę, kościół będzie mnie kochał; jeśli właściwie zachowuję się wobec tych, którzy mają to, czego ja potrzebuję to będą mnie kochać, lub ostatecznie zaspokoją tą potrzebę; jeśli będę zdyscyplinowanym chrześcijaninem, Bóg będzie mnie kochał i nie będzie zamieszania; jeśli będę (wypełnij puste miejsce…) będą kochany i akceptowany.


Tak więc, rozpoczyna się demontaż:

Bóg kocha. On po prostu kocha! On kocha przegranych. Tak! 70×7 jest głębokością Jego miłości! On chce przegranych, przegranych Wielkich3Systemów człowieka – religii, komercji i polityki; grzesznicy, biednych, uciśnionych, kulawych, trędowatych Ameryki, tak zwanych niemoralnych. On chce tych, których te systemy unikają i zawstydzają. On chce obcych, sieroty. On chce tych, którzy przyjmowali niesprawiedliwość ludzkichs ystemów w tym kraju! On chce tych, którzy są odrzucani i traktowani jak nic. On chce tych wielokrotnych nieudaczników, aby zabrali głos, jak owa kobieta przy studni, która została odrzucona przez systemy,
szukając akceptacji i miłości.

Czy jesteś gotowy? To idź znajdź ich i powiedz im o Królestwie. Powiedz im o miłości. Powiedz grzesznikom, życiowym ofiarom, odrzuconym przez stworzone przez ludzi religie i doktryny, że są kochani. Powiedz im, że ciężkie jarzmo pochodzi tylko z form chrześcijaństwa, a ich strach przed ludźmi bierze się z tego, że bardziej boją się systemów niż Boga.

Aby to zrobić, musimy przejść zmianę fundamentów z ludzkich systemów
do Jego Królestwa. Nie ma innego Boga, to dlatego On jest święty. Nie będziemy już dłużej w stanie grać w ludzkie systemy. Bóg pokaże nam, że podmurówką naszych fundamentów są właśnie te systemy, o których mówimy, że ich nie chcemy. Przesiąknęły one każdy aspekt naszego życia. Służymy systemom, podczas gdy równocześnie stoimy przeciwko systemom! Lecz Bóg obnaża nas, całkowicie rozbierając naszą zależność od tych systemów.

Czy teraz już jesteś gotowy? Gotowy, aby kochać nawet twoich przeciwników? O, nie! Nie to! Panie, nie chcę kochać przynajmniej moich wrogów. Mogę sięgnąć po ten cały kram miłości na głębszy poziom z tymi, którzy mówią, że mnie kochają, lecz nie chcę kochać moich przeciwników.

On mówi, Ja wiem, LECZ TERAZ ty możesz! TY musisz! On wie to, co większość z nas wie. Nasz przeciwnik był kiedyś naszym najbliższym przyjacielem. Ci, których dopuszczamy na tyle blisko, aby nas ranili, którzy,
jak uważamy, zdradzili nas; ci, którzy powiedzieli, że będą i lecz ich nie ma; ci, którzy mówili, że nas kochają, choć nie mieli miłości w sobie, a których teraz czynimy odpowiedzialnymi. Ci, którzy powiedzieli, że troszczą się na nasze powodzenie i my im uwierzyliśmy. Ci, o których myśleliśmy, że są tutaj dla nas, a okazało się, że byliśmy tylko częścią ich własnego plan, częścią budowania ich biznesu, ich służby, zaspokajania ich potrzeb.

Niektórzy z tych przeciwników po prostu nie wiedzieli, że nie kochali. Myśleli, że robią dobrze i nigdy nie liczyli się z kosztami swojego postępowania; myśleli, że byli używani przez Boga do poprawienia nas, pokazania nam drogi Bożej, nigdy nie zdając sobie sprawy z tego, że swoimi sądami, tajemnymi słowami o nas do innych, ich oczekiwaniami skierowanymi do nas i odpowiedzialnością składaną na nas za rzeczy, które moglibyśmy i mieliśmy zrobić, lub nie zrobiliśmy, odwodzili nas jeszcze dalej od Boga .

Nigdy nie przejmuj się faktem, że On powiedział również: „Dawid, tak jak ty widzisz przeciwników, to co oni ci zrobili, właśnie tak jesteś widziany przez tych, których ty zraniłeś, odrzuciłeś i od których wymagałeś.

„Czy jesteś gotowy? Czy będziesz kochał i wypuścisz na wolność z więzienia twoich oczekiwań innych, czy nie? Czy przebaczysz innym, tak jak ja tobie przebaczyłem?”


A TERAZ, POKAŻE CI DROGĘ JESZCZE BARDZIEJ DOSKONAŁĄ! JESTEŚ GOTOWY?

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.