Dlaczego powinniśmy ewangelizowaćCzy zadawałeś sobie kiedykolwiek pytanie: „Dlaczego powinienem świadczyć?” Powinno przyjść ci na myśl kilka powodów.
Po pierwsze, Jezus nakazał ci: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syn i Ducha Świętego (Mat. 28:19). Również w Ez 3:11 czytamy: „idź więc, udaj się do wygnańców, do synów twojego ludu i przemów do nich, i powiedz im: Tak mówi wszechmocny Pan – czy będą słuchać, czy też nie”.Po drugie, musisz świadczyć ponieważ kochasz niezbawionych (jeśli nie kochasz to powinieneś). Największym dziełem miłości jaki możesz zrobić to przedstawić ewangelię w nadziei, że przyprowadzisz ich do zbawienia. Gal 5:22 wymienia miłość jako jeden z owoców Ducha. Naturą miłości jest dawanie. Weźmy na przykład J 3:17: „Ponieważ Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał…” Miłość daje i jeśli masz choćby niewielką porcję Jego miłości to będziesz chciał dawać.


Po trzecie, świadczymy ponieważ to jest mądre. Przyp. 11:30 (BT) mówią: „…człowiek mądry ludzi zjednywa” (w ang. „zdobywa” – przyp. tłum). Wiem, oczywiście, że nie jestem zbyt mądrą osobą, lecz, ponieważ Bóg mówi, że wykażę mądrość zdobywając dusze, lub próbując to znakomicie, niech tak będzie. Chcę być mądry w Bożych oczach.Po czwarte, świadcz, aby zachować ludzi od piekła. Piekło jest straszliwym miejscem ostatecznego cierpienia i oddzielenia od Boga. Ci, którzy nie są zbawieni pójdą tam.
Świadczenie jest próbą wyrwania ich z piekła.Po piąte, świadcz, ponieważ to się podoba Bogu i przynosi chwałę Jego imieniu.


Ostatecznie i co najważniejsze, świadcz po to, aby ci ludzie mogli odnaleźć miłość i społeczność z Bogiem (1 J 1:3), największy ze wszystkich skarbów. Nie jestem w stanie wymyślić żadnego większego daru niż zbawienie. Ono uwalnia grzeszników od grzechu, uwalnia zgubionych od potępienia, objawia prawdziwego i żywego Boga tym, którzy Go nie znają.

Aniołowie w niebie radują się z każdej osoby, która przechodzi spod sądu do zbawienia (Łuk 15:10). Czyż my, chrześcijanie, nie powinniśmy się również cieszyć? Czyż nie powinniśmy płakać nad zgubionymi? Czyż nie powinniśmy wołać do Pana żniwa, aby posłał pracowników na swoje żniwa? (Łuk 10:2). Z pewnością! To zbawienie innych jest celem naszych wysiłków. Miłość Boża jest naszą motywacją. Czy jest coś większego? Więc, dawaj.


сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.