DS_14.09.09 Tyt. 1

David Servant

Uważa się, że ten list został napisany po rozprawie Pawła przed Neronem i jego uwolnieniu, być może około roku 66, co umieszcza go przed w czasie po ostatnim rozdziale Dziejów Apostolskich. Oczywiście, Paweł nadal podróżował i usługiwał tak jak przed swoim uwięzieniem, a po założeniu z pomocą Tytusa kościołów na Krecie, zostawił tam swego towarzysza, aby uporządkował sprawy (1:5). Tytus, był jego wieloletnim, zaufanym współpracownikiem, Grekiem, który po raz pierwszy zostaje wymieniony, jako towarzysz Pawła w czasie podróży do Jerozolimy, gdzie mieli poddać jego ewangelię pod osąd Piotra, Jakuba i Jana (Gal. 2:1-3).

Już w pierwszym zdaniu Paweł określa siebie jako „apostoł Chrystusa Jezusa w służbie wiary wybranych Bożych” (1:1). Bóg wybrał do zbawienia ludzi, którzy pokutują i wierzą w Jezusa, a jednak niektórzy chcą, abyśmy uwierzyli, że On wybrał do zbawienia ludzi, którzy nigdy i w żadnych okolicznościach nie pokutowali czy nie uwierzyli w Jezusa, lecz których on chwyta wbrew ich woli i zmienia. Ci przechodzą od nienawiści do Niego do miłości, ale nie dlatego, że poddali swoją wolną wolę wpływowi Jego przyciągania (uniwersalne przyciąganie, któremu inni się opierają), lecz wyłącznie z powodu Jego suwerennego działania, które jest skierowane tylko na nielicznych wybranych wcześniej. Jak już sobie zdajesz sprawę, tak Pismo nie naucza. Gdyby miała to być prawda, Bóg byłby niesprawiedliwy. Gdyby dziesięciu mężczyzn oczekiwało na wykonanie wyroku śmierci za to samo przestępstwo i państwo zdecydowałoby się przebaczyć i uwolnić jednego, a innych nie, to mieliby oni prawo oskarżyć takie państwo o niesprawiedliwość, a kalwinizm naucza, że tak właśnie czyni Bóg.

Czy jest dla Boga cokolwiek niemożliwego? Tak! On nie może kłamać (1:2). Nie może być również kuszony do złego, nie może się zmienić, ani wyprzeć samego siebie (Jk. 1:13; Mal. 3:6; 2Tym. 2:13). Gotów jestem się założyć o to, że są jeszcze inne rzeczy, których On nie również może zrobić. Czy może on stworzyć innego Boga, równego Sobie? Nie, każdy stworzony Bóg, nie byłby równy Jemu, ponieważ On nie jest stworzony! Czy może On przewidzieć wyniki przyszłych gier, które nigdy nie zostaną zagrane? Nie, ponieważ nie ma nic do przepowiadania.

Tak jak Paweł napisał w 1Liście do Tymoteusza, tak i tutaj wprowadza listę wymagań wobec tych, którzy mają być starszymi. Zwróć uwagę na to, że Paweł używa słów starszy (grecki: presbuteros) oraz nadzorca (greckie: episkopos) wymiennie (1:5, 7). Te słowa określają tą samą służbę. Paweł nigdy nie wymienia pastorów w żadnym z listów do Tytusa czy Tymoteusza, lecz mówił do starszych (Dz. 20:17) Efeskich, których również nazwał nadzorcami (20:28), aby „paśli kościół Boży” (20:28). Greckie słowo tłumaczone jako „pasterz” to tutaj poimaino, które jest formą rzeczownika poimen, tłumaczonego jako „pastor” wyłącznie w Ef. 4:11, a jako „pasterz” w każdym innym miejscu Nowego Testamentu. Między innymi dlatego, bezpiecznie jest przyjąć, że pastorzy, starsi i nadzorcy to jedno i to samo. Tak więc, moglibyśmy powiedzieć, że Paweł w Tyt. 1:6-9 wymienia listę wymagań dotyczących zostania pastorem

Jednym z tych wymagań wobec starszego/nadzorcy/pastora jest, aby „nie stał pod zarzutem rozpusty„, co jest definiowane jako „oddany pijaństwu i seksualne niemoralności”. Rozpusta nie tylko dyskwalifikuje z bycia przywódcą chrześcijan, lecz również z bycia chrześcijaninem.

Starsi/nadzorcy/pastorzy nie mogą być również skorzy do gniewu. Niemniej, nie chodzi tutaj o to, że ktoś nie jest gotowy do gorliwej dyskusji na tematy doktrynalne i ujawnianie tego co fałszywe, ponieważ innym wymaganiem wobec liderów kościoła jest to, aby byli gotowi „dawać odpór tym, którzy przeciwstawiają się zdrowej nauce” (1:9). Paweł poleca również Tytusowi, aby „surowo karcił” tych, którzy przyjmują fałszywe nauczenia (1:13).

Fałszywi nauczyciele docierali do tego młodego kościoła na Krecie. Paweł odnosi się do nich jako do „niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, którym trzeba zatkać usta, ponieważ oni całe domy wywracają, nauczając dla zysku, czego nie należy” (1:10-11). Niemniej, Paweł zgadza się pewnym fałszywym nauczycielem co najmniej co do jednego i cytując go powtarza: „Kreteńczycy zawsze łgarze, brzuchy leniwe, wstrętne bydlęta”. Paweł wynosi z poety na proroka dobrze znanego Kreteńczyka, Epimenidesa, ponieważ we właściwy sposób oszacował ich charakter!

– – – – – – – – – – – – – –

Książkę D. Servanta „Pozyskujący uczniów sługa Boży” można nabyć TUTAJраскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *