DS_17.12.09 Obj.13

HeavenWordDaily

David Servant

Kilka rozdziałów dalej czytamy o wyjaśnienie jakiego anioł udziela Janowi, czym jest zwierzę, przedstawione w tym rozdziale. Jego siedem głów reprezentuje siedem gór i siedmiu królów (17:9-10), a dziesięć rogów to również dziesięciu królów „którzy oddali swoją władzę zwierzęciu” (17:12-13). Janowi powiedziano również, że samo zwierzę jest ósmym królem, i „jednym z siedmiu” (17:11). Choć nie jest to tak jasne, jak byśmy chcieli, jest na tyle wyraźne, abyśmy mogli nabrać pewności, że to pierwsze zwierzę jest antychrystem -tym, który pewnego dnia zniewoli i zdominuje świat – korzystając z tej konfederacji dziesięciu państw. Zauważ, że ma ona tyle samo głów (7) i rogów (10) co smok (Szatan), którego spotykamy w poprzednim rozdziale (12:3). Rzeczywiście, to Szatan daje zwierzęciu „siłę swoją i tron swój i wielką moc” (13:2).

Jan przekazuje również, że pierwsze zwierzę ma wygląd podobny częściowo do pantery, niedźwiedzia i lwa. Prorok Daniel również miał wizję, w której widział cztery zwierzęta wychodzące z morza, a pierwsze trzy były podobne kolejno do lwa, niedźwiedzia i pantery. Czwarte zwierzę, które widział Daniel, również miało dziesięć rogów i powiedziano mu, że reprezentuje ono króla, który przyjdzie pod panowaniem przyszłego antychrysta (Dan. 7:1-28).

Jan zobaczył, że jedna z głów pierwszego zwierzęcia została śmiertelnie zraniona, że została uzdrowiona, co wprawiło świat w zdumienie i doprowadziło do oddawania czci Szatanowi i zwierzęciu (13:3-4). Antychryst może wykorzystać swoje cudowne wskrzeszenie do potwierdzenia swego mesjaństwa. Będzie fałszywym Chrystusem, oszkańczym Chrystusem.

Jan pisze również, że zwierzę ma „paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze” (13:5), podobnie jak 'mały róg’ z wizji Daniela, o czym już wspomniałem, róg, który wyraźnie reprezentuje antychrysta (Dan. 7:8, 19-26). Ten mały róg z wizji Daniela „prowadzi wojnę ze świętymi” (Dn. 7:21). Jan napisał, że będzie on miał władzę do działania przez 42 miesiące – dokładnie 3.5 roku (13:5). Z tą liczbą powinniśmy być już dobrze zaznajomieni do tej pory.

Drugie zwierze, wprowadzone dzisiaj, nazwane jest „fałszywym prorokiem” w 16:13 oraz 19:20. Wspomagany cudami będzie przywódcą nowej religii czcicieli zwierzęcia. Oczywiście, Jezus zapowiedział to, że „powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mt. 24:24).

Ten fałszywy prorok będzie namawiał „mieszkańców ziemi, aby uczynili posąg zwierzęciu [pierwszemu] (13:14), który w jakiś sposób ożywi tak, że będzie mógł mówić a nawet zabijać tych, którzy go nie czczą. Oczywiście, niektórzy nie będą oddawać mu czci. Czy to możliwe, że Jan widział jakiegoś rodzaju interaktywną telewizję? Czy można pomyśleć o odbiorniku telewizyjnym, który ma wbudowana mała kamerę, tak że w czasie nadawania obrazu antychrysta monitoruje ona kto skłania się przed nim, a kto nie? W tej chwili piszę na laptopie, który ma wbudowaną maleńką kamerę, więc taki scenariusze nie jest jakąś odległa mrzonką.

Fałszywy prorok będzie zmuszał ludzi do przyjęcia na rękach bądź czołach znaku, bez którego nie będzie można ani kupować, ani sprzedawać. Istnieją takie domysły, że ten znak ma być wszczepianym mikrochipem, w którym będą zapisane osobiste dane, coś co już wszczepia się zarówno zwierzętom jak i ludziom. Nie będzie potrzeba pieniędzy, nie będzie obaw o kradzież kart kredytowych, ponieważ wszelkie finansowe informacje będą zawarte w tym chipie, a stan konta bankowego będzie automatycznie aktualizowany. Niemniej taka interpretacje ma swoich przeciwników, ponieważ Jan mówi, że znakiem będzie imię lub liczba zwierzęcia, wskazując na to, że ten znak będzie tylko symbolizował poddanie bestii. Cokolwiek to będzie, jest to znak, którego nie będziesz chciał przyjąć, jeśli będzie dana ci taka możliwość.

Jeśli chodzi o liczbę 666, wielu to rozważa, lecz ja nie mam pojęcia!

– – – – – – – – – – – – – –

Książkę D. Servanta „Pozyskujący uczniów sługa Boży” można nabyć TUTAJ

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.