DS_23.06.09 Rzm.13

HeavenWordDaily

Servant David

Paweł pisze, że należy „poddawać się władzom zwierzchnim„, ponieważ wszelki autorytet bierze się z Boga, a zatem wszelkie władze „przez Boga są ustanowione” (13:1). Nie jest to oryginalna myśl Pawła. Przypomnij sobie słowa Piłata do Jezusa: „Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby cito nie było dane z góry;… „(Jn 19:10-11).

To wydarzenie potwierdza nam, że nawet złe przywództwo ma swoja władzę tylko dlatego, że została mu dana przez Boga. Jeśli Pan udziela im autorytetu, to Pan może, oczywiście, zabrać go w każdej chwili, gdy uważa to za właściwe. Przypomnij sobie historię z Dziejów Apostolskich, gdy Herod przyjął chwałę należą wyłącznie Bogu. Pismo notuje: „W tej samej chwili poraził go anioł Pański za to, że nie oddał chwąły Bogu; potem stoczony przez robactwo, wyzionął ducha” (Dz. 12:23). Podobnie było z Nabukadnezarem, królem Babilonu, który wbił się w pychę. Został usunięty przez Boga ze stanowiska aż do czasu, gdy uznał, że „Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu zechce” (4:29).

Czy zawsze musimy poddawać się ziemskiej władzy we wszystkim? A co, jeśli ziemska władza wymaga nieposłuszeństwa Bogu?

Pismo uczy nas, że jest miejsce na cywilne nieposłuszeństwo. Hebrajskie położne, które nie wykonywały rozkazu faraona, aby zabijać każde hebrajskie niemowlę płci męskiej, są tego dobrym przykładem: „A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami” (Wyj. 1:21). Apostołowie wspólnie nie poddali się nakazowi Sanhedrynu, aby nie mówić i nie nauczać w imieniu Jezusa (Dz. 4:18-20). Mam nadzieję, że ty sam już zdecydowałeś, że, gdybyś znalazł się w czasach działania antychrysta (który na pewno otrzyma swoją władzę tylko dzięki zgodzie Boga), to nie przyjmiesz znaku bestii!

Dopóki ziemskie władze nie żądają nieposłuszeństwa wobec Boga, to jesteśmy zobligowani do słuchania ich. Dotyczy to nawet płacenia podatków, jako aktu posłuszeństwa Bogu, gdy jesteśmy posłuszni Panu, który powiedział: „Oddajcie, co cesarskiego cesarzowi” (mat. 22:21).

Powinniśmy wielbić Boga za to, że ustanowił ziemskie władze jako że alternatywą jest bezprawie, anarchia i chaos. Możesz sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby, na przykład, nie było rządzących władz w Stanach Zjednoczonych, gdzie na każdych 31 dorosłych obywateli jeden znajduje się w więzieniu lub na zwolnieniu warunkowym czy pod nadzorem sądowym?

Zwróć uwagą na to, że Paweł cytuje w dzisiejszym czytaniu Dziesięć Przykazań, wyraźnie potwierdzając je jako ważne dla chrześcijan i mówiąc, że są one podsumowane przez inne starotestamentowe przykazania, które również popiera dla wierzących nowego przymierza: „Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego” (13:9). Niemniej, ani tutaj, ani w żadnym innym miejscu Paweł nie potwierdza starotestamentowych przykazań, które należą do kategorii „rytualnych”. Te szczególne prawa z Prawa Mojżeszowego nie zostały przeniesione do prawa Chrystusowego. Niemniej, wszystko co należy do kategorii „moralności” z Prawa Mojżeszowego zostało włączone do prawa Chrystusowego. Te prawa, oczywiście, poprzedzają Mojżeszowe, będąc wpisane w świadomość wszystkich od początku ludzkiej historii.

Nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości” (13:14). Czytając te wersy, które go poprzedzają, jasne staje się, że nasze „ciało” czy „stara natura” jak jest czasami nazywane, pozostawione bez kontroli, zawlecze nas do: „biesiad i pijaństwa,… rozpusty i rozwiązłości” oraz do „swarów i zazdrości” (13:13), grzechów, które, według Pawła, wyłączają z udziału w Królestwie Bożym (Gal. 5:19-21; 1 Kor. 6:9-10). Tak więc, widzimy kolejny niezaprzeczalny fakt, że samo nowe narodzenie nie gwarantuje zbawienia. Niebo jest dla świętych i dlatego Paweł przypomina czytelnikom, że wieczność jest teraz bliżej niż kiedykolwiek wcześniej (13:11-12).

– – – – – – – – – – –

Książkę D. Servanta „Pozyskujący uczniów sługa Boży” można nabyć TUTAJ

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *