DS_25.09.09 2Ptr. 2

HeavenWordDaily

David Servant

Jeśli Piotr napisał swój drugi list w tym samym czasie, co Juda swój, to nie ma wątpliwości, co do tego, że Piotr mógł być równie przerażony herezją, która infiltrowała kościół, która „zamieniał łaskę Boga w rozpustę” (Jd. 4). Piotr również opisuje fałszywych nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za rozpowszechnianie jej, a jego słowa są bardzo podobne do słów użytych przez Judę, wydaje się więc, że jeden zapożyczył je od drugiego. Kaznodzieje uwaga: można pożyczać materiał od innych kaznodziejów, o ile to, co pożyczacie jest biblijne!

Ci fałszywi nauczyciele, przed którym Piotr ostrzegał, „wprowadzać będą zgubne nauki, a nawet zapierać się Pana, który ich odkupił” (2:1). Piotr wskazuje tutaj na ich metodę działania. Oczywiście, nie będą nauczać publicznie: „Wyrzekamy się Mistrza, Pana Jezusa Chrystusa”, ponieważ łatwo zostali by rozpoznani przez każdego wierzącego. Ich nauczanie było raczej lekceważeniem konieczności utrzymania świętego życia, a ich życie charakteryzowała zmysłowość i chciwość (2:2-3) i dlatego Piotr napisał, że oni wyrzekli się Mistrza, tytuł, który podkreśla sprawiedliwą rolę Jezusa jako Pana oraz nasz obowiązek słuchania Go.

Zwróć uwagę na to, że Piotr wierzył, że Jezus „wykupił” tych fałszywych nauczycieli, co pokazuje, że Jezus umarł za ich grzechy, płacąc cenę za ich odkupienie. Korzystając z tego samego greckiego słowa, agarazo, tłumaczonego jako „wykupił”, Paweł napisał do wierzących w Koryncie: „Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym” (1Kor. 6:20). Tak więc, niewątpliwie, Jezus umrał za grzechy tych fałszywych proroków, którzy „sprowadzają na się rychłą zgubę” (2:1). Pokazuje to na błąd kalwinistycznej idei, jakoby Jezus umarł tylko za grzechy tych, których Bóg rzekomo przeznaczył do zbawienia.

Ponieważ nie da się obejść wyraźnego stwierdzenia Piotra, że Jezus wykupił tych fałszywych nauczycieli, niektórzy kalwiniści ratują się twierdząc, że „rychła zguba” tych nauczycieli to ich szybka fizyczna śmierć, po czym zostaną miło przyjęci w niebie, bezpiecznie w Bożej łasce. Niemniej, jest to jeszcze gorsza herezja niż ta, które oni promowali. Gdyby tak miało być, to powinniśmy uważać, że cudzołożnicy i chciwcy (2:2-3, 14), których Pismo nieustannie ostrzega, że nie odziedziczą życia wiecznego (1Kor. 6:9-10; Gal. 5:19-21; Ef. 5:3-5), odziedziczą życie wieczne. Co więcej, te trzy grupy, które Piotr bezpośrednio wymienia, aby zilustrować, co się stanie takim ludziom, jak owym fałszywym nauczycielom, mianowicie: zbuntowani aniołowie, starożytny świat, który Bóg zalał potopem oraz zboczeńcy z Sodomy i Gomory, na których Bóg zesłał ogień i siarkę (2:4-6), to nie najlepszy przykład ludzi, którzy w końcu zostaną przywitani w niebie!

Zwróć uwagę na to, że owi fałszywi nauczyciele, który Piotr potępił, wcześniej dobrze stali w Bogu, raz „poznali drogę sprawiedliwości” i „wyzwolili się z brudów tego świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (2:20-21). Piotr używa podobnego wyrażenia w 1:4, gdzie napisał, że wierzący, „uniknęli skażenia tego świata” przez poznanie Jezusa. Nie ma wątpliwości co do tego, że fałszywi nauczyciele zostali kiedyś uwolnieni z grzechów przez Chrystusa. Niemniej byli, podobnie jak my wszyscy jesteśmy, wolnymi moralnie ludźmi, lecz „znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni” (2:20).

Ten fragment jasno demaskuje kardynalną doktrynę kalwinizmu, który utrzymuje, że wszyscy prawdziwi wierzący utrzymają swoją wiarę. Demaskuje również szeroko rozpowszechnione wśród wierzących przekonanie, jakoby ci, którzy wierzą w Jezusa przez jakiś czas, bez względu na to, jak ograniczony, nie mogli utracić zbawienia.

Interesujące jest również to, że kalwiniści niewzruszenie utrzymują, że nikt nie jest w stanie uwolnić się od swoich grzechów bez boskiej pomocy Ducha Świętego (co jest absolutnie prawdziwe), a jednak niektórzy z nich chcą, abyśmy uwierzyli, że fałszywi nauczyciele, o których Piotr pisał, nigdy nie byli zbawieni, lecz przeżyli tylko fałszywe nawrócenie. A przecież zostali uwolnieni od swych grzechów.

– – – – – – – – – – – – – –

Książkę D. Servanta „Pozyskujący uczniów sługa Boży” można nabyć TUTAJ

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *