Gdy służba prorocza błądzi

Lekcja z ruchu przebudzeniowego XVI wieku.

Proroctwo ma olbrzymi potencjał budowania i błogosławieństwa Bożego ludu. Ma równie silny potencjał do niszczenia nawet szczerych wierzących, jeśli nie jest poddawane weryfikacji. Pozwólcie, że zilustruję wam to, co mam na myśli. Pięć punktów, które zlekceważyli  anabaptyści, entuzjaści reformacji XVI w. Wielu z tych szczerych ludzi spotkał tragiczny koniec, a było to wynikiem nie sprawdzonego proroctwa.

Ostrzegawczy znak 1#
– niebezpieczeństwo wyłania się, gdy proroctwo jest wykorzystywane do zdobycia pozycji ruchu i jego przywódców.

Lata 1527-1537 były niezwykle ekscytujące dla wielu chrześcijan w Europie. Trwała wielka duchowa reformacja i wielu wierzyło, że Bóg odnawia swój kościół do stanu pierwotnej czystości i mocy. Wielu wierzyło, że z tego odnowienia wyniknie wielkie przebudzenie i żniwo, które będzie wstępem do przyjścia Pana i końca wieku.
W samym środku tej atmosfery przebudzenie końca czasów zaczęły pojawiać się jednostki deklarujące, że są apostołami i prorokami końca czasów uzdolnionymi przez Pana mocą czynienia cudów, aby przygotować przyjście Jego królestwa na ziemię.
Jednym z tych najwybitniejszych „proroków” był Melchori Hoffman, znakomity kaznodzieja i nauczyciel, który zdobył wielu naśladowców. Jego pozycja została jeszcze bardziej umocniona, gdy prorokini w wizji zobaczyła białego łabędzia pływającego w pięknej rzece. Zostało jej objawione, że tym łabędziem jest Hoffman i że jest to wypełnienie Bożej obietnicy z Mal 4:5, o wysłaniu Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego. (Obe Philips, „A Confession,” Spiritual and Anabaptist Writers. London: SCM Press, 1957 p.212).

Ostrzegawczy znak 2#
-niebezpieczeństwo pojawia się, gdy proroctwo staje się jedynym sposobem określenia Bożej woli.

Następną osoba prorokowała Hoffmanowi, że będzie uwięziony na sześć miesięcy w Strasbourg’u i po tym czasie, jego służba rozszerzy się nacały świat.
Opierając się na tym proroctwie Hoffman przeprowadził się do Strasbourg’a, gdzie zaczął głosić i nauczać. Wkrótce pierwsza część proroctwa wypełniła się, gdy został aresztowany przez władze miasta. Jeden z uczestników przebudzenia Obe Philips mówi: „Poszedł do więzienia dobrowolnie, łagodnie i zachęcony,” przekonany, że wypełni się również druga część proroctwa. Hoffman napisał z więzienia wiele listów do Philipsa.   Philips pisze, że listy przychodziły codziennie i opisuje jak bardzo Hoffman był pod wpływem wizji i objawień. Jeden z wierzących prorokował, że Hoffman pod koniec 6 miesięcy uwięzienia opuści Strasbourg wraz z 144.000 prawdziwymi apostołami wyposażonymi w tak cudowną moc, że nikt nie będzie w stanie się im sprzeciwić. Rozradowany takimi proroczymi przewidywaniami ogłosił, że nie będzie jadł nic innego jak tylko chleb i wodę aż do uwolnienia. Minęło sześć miesięcy, a on nie został zwolniony; minęło jeszcze więcej czasu i musiał przerwać post. Ostatecznie zmarł w więzieniu jako człowiek pozbawiony złudzeń. Philips mówi: „Wszystko, co tak odważnie za prorokami i prorokiniami ogłaszał, ostatecznie okazało się fałszerstwem i zwiedzeniem.”(Philips s. 221).

Znak ostrzegawczy 3#
– niebezpieczeństwo pojawia się, gdy proroctwo jest przepełnione obrazami, znakami i symbolami.

To przebudzenie obfitowało w prorocze sny i wizje. Te sny i wizje  przewidywały wiele znaczących rzeczy dotyczących ustanowienia Królestwa  Bożego i zniszczenia złych. Wiele z tych informacji było ukrytych w  formie symboli i była interpretowana prze tych, którzy byli „duchowi”  jak mówi Philips.
Ktoś przyszedł ciągnąc za sobą wóz bez kół, inny wóz z trzema kołami,  inny wóz bez dyszla, inny zaś bez konia, inni z nierozpoznawalnym  woźnicą, jeszcze inny nie miał zaś nóg, inni znowu byli żebrakami i  trędowaci, jedni nosili tuniki, inni peleryny z fałdami z  futra.  To wszystko mogło być interpretowane przez braci w „duchowym sensie.”  (Philips s. 211-212)  Interpretacje snów i wizji przewidywały znakomite powodzenie dla ludzi  Bożych, włączając w to nadzwyczajne uzdolnienie przez Ducha Świętego,  dzięki  któremu mieli oni być w stanie pokonać złych i ustanowić królestwo Boże  na  ziemi. Pisząc o tych sprawach, Philips komentuje: ‘Gdy pojawiło się owo  nauczanie  i pocieszenie, wraz ze wszystkimi wizjami, snami i objawieniami  występującymi  wśród braci codziennie, była wśród nas ogromna radość i  oczekiwanie,  ponieważ  niczego nie podejrzewaliśmy. Byliśmy niewinni, prości, bez  przebiegłości  i nie mieliśmy świadomości występowania jakichkolwiek fałszywych wizji,  proroctw i objawień (Philips 213).

Znak ostrzegawczy 4#
– niebezpieczeństwo pojawia się, gdy prorokujący nie są otwarci na sprawdzenie i korektę.

W tym czasie przybyło z Leeuwarden do miasta  Philipsa dwóch  nowych apostołów. Ogłosili oni,  ze zostało im powierzony urząd  „apostolski” bez znaków i cudów i dzieł Ducha Świętego.   Ogłaszali: „Wkrótce Bóg zetrze z powierzchni ziemie wszystkich  rozlewających krew, wszystkich tyranów oraz bezbożnych” (Philips s 216).
Philips pisze, że ci ludzie przemawiali z takim autorytetem, że nikt  nie śmiał się im przeciwstawić, z powodu strachu, że będą mówili  przeciwko powołaniu i wyświęceniu Bożemu. „Wszyscy byliśmy dziećmi nie  znającymi przebiegłości, ani bez najmniejszego pojęcia, że nasi bracia mogą nas (bezwiednie) zdradzić” (Philips  s.216).

Znak ostrzegawczy 5#
– niebezpieczeństwo pojawia się, gdy proroctwo zastępuje Pismo i zdrowy rozum.
Tragiczne koniec proroczego ruchu przyszedł, gdy spora liczba tych  wizjonerów poszło do katolickiego miasta Munster i wzięło go siłą,  zmieniając nazwę  na Nowe Jeruzalem, na podstawie snów, wizji i proroctw. Jednak katolicy  szybko odbili miasto i nie tracili czasu na stracenie tych apostołów,  proroków i ich następców, którzy szczerze wierzyli, że ustanawiali  królestwo Boże na ziemi.
Te smutne wydarzenia naświetlają potrzebę „badania duchów” i osądzania  proroctw zgodnie z Pismem i owocami Ducha Świętego.  Ci szczerzy  wierzący  ludzie wycierpieli wiele zgryzoty, a często śmierć, ponieważ  lekceważyli  Biblijne napomnienie. Obyśmy nauczyli się z tych przykładów i nie  powtarzali ich błędów.продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.